Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐTC PHANXICÔ 

 Tháng Chín 2017

 Cầu cho các giáo xứ

Cung Me Dong Hanh - final 11 copy