Monthly Archives: June 2016

Tháng 7: TÔN KÍNH THÁNH THỂ – Trầm Thiên Thu

Tháng 7: TÔN KÍNH THÁNH THỂ   Giáo hội ưu ái và thành kính dành riêng tháng Sáu để tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu, và dành riêng tháng Bảy để tôn kính Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, đó là … Continue reading

Posted in THÊ LOAI KHÁC, TRAM THIEN THU | Leave a comment

SỐNG GIẢN DỊ – Trầm Thiên Thu

SỐNG GIẢN DỊ     Chúa Giêsu nhắc nhở: “Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng … Continue reading

Posted in SUY NIỆM TỔNG HỢP, TRAM THIEN THU | Leave a comment

SUY NIỆM CÁC TRONG TUẦN 14 TN – Jos. Vinc. Ngọc Biển

SUY NIỆM CÁC NGÀY TRONG TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN Jos. Vinc. Ngọc Biển   THỨ HAI BÀN TAY CỦA NIỀM TIN VÀ QUYỀN NĂNG (Mt 9, 18-26) Xem lại CN 13 TN B và Thứ hai tuần 4 TN. Chúng … Continue reading

Posted in THÊ LOAI KHÁC | Leave a comment

ĐIỀU KIỆN CẦN CỦA NGƯỜI THỪA SAI – Jos.Vinc. Ngọc Biển

CHÚA NHẬT 14TN-C ĐIỀU KIỆN CẦN CỦA NGƯỜI THỪA SAI   Jos.Vinc. Ngọc Biển   (Is 66,10-14c; Gl 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20) Khi nói truyền giáo, Giáo Hội muốn chúng ta trở về căn gốc để hiểu và thấy được rằng: Đức … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN | Leave a comment

NIỀM VUI THÁNH ĐỨC – Trầm Thiên Thu

CHÚA NHẬT 14TN-C NIỀM VUI THÁNH ĐỨC – Trầm Thiên Thu   Càng thêm tuổi thì người ta càng “ngộ” ra nhiều điều. Người ta gọi đó là kinh nghiệm, nói theo bình dân là tình trạng “đụng chạm” – … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN, TRAM THIEN THU | Leave a comment

CHÚA SAI TÔI ĐI – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

CHÚA NHẬT 14TN-C CHÚA SAI TÔI ĐI   – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt   Ta thường nghĩ rằng: Việc truyền giáo là dành cho các Giám mục, các Linh mục, Tu sĩ. Giáo dân không được học hỏi gì … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN, ĐTGM NGÔ QUANG KIỆT | Leave a comment

NGHỊCH LÝ – Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền

CHÚA NHẬT 14TN-C   NGHỊCH LÝ – Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền (Trích dẫn từ ‘Cùng Nhau Suy Niệm’) Nghịch lý của thời đại chúng ta đó là: Đường phố rộng hơn, quan điểm lại hẹp hòi hơn Chúng ta … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN | Leave a comment

CHÚA SAI TÔI ĐI – Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền

CHÚA NHẬT 14TN-C CHÚA SAI TÔI ĐI – Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền   Theo tường thuật của Thánh Luca, Chúa Giêsu đã sai đi rao giảng không phải chỉ nhóm 12 tông đồ mà còn cả nhóm 72 môn … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN | Leave a comment

ANH EM HÃY RA ĐI

CHÚA NHẬT 14TN-C ANH EM HÃY RA ĐI   Ai được mời gọi gặt lúa?  Không phải chỉ là nhóm Mười Hai tông đồ, mà là 72 môn đệ. Không phải chỉ là 12 chi tộc Israel, mà là mọi … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN | Leave a comment

MỪNG VÌ ĐƯỢC GHI DANH NƯỚC TRỜI – Lm AnMai

CHÚA NHẬT 14TN-C  [(Lc 10, 1-9]   MỪNG VÌ ĐƯỢC GHI DANH NƯỚC TRỜI   Lm Anmai Nhớ lại một cha già trong nhà Dòng, gốc của Ngài là người Huế nên Ngài hay nói với những ai thăm Ngài … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN | Leave a comment

VÌ BỊ GHEN GHÉT, CÁC NGÀI CHỊU ĐAU KHỔ

VÌ BỊ GHEN GHÉT, CÁC NGÀI CHỊU ĐAU KHỔ, ĐỂ LẠI TẤM GƯƠNG XÁN LẠN Trích thư của thánh Cơ-lê-men-tê I, giáo hoàng, gửi tín hữu Côrintô. Chúng ta hãy để qua một bên các gương sáng xưa và hãy … Continue reading

Posted in CÁC THÁNH | Leave a comment

CON CHIÊN GIỮA SÓI RỪNG AM Trần Bình An

CHÚA NHẬT 14TN-C (Lc 10, 1-9) CON CHIÊN GIỮA SÓI RỪNG  AM Trần Bình An Trong cuốn Through the Valley of the Kwai River (Ngang Qua Thung Lũng Sông Kwai), tác giả Ernest Gordon thuật lại một câu chuyện có thật, xảy … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN, TRẦN BÌNH AN AM | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Năm Tuần 13 TN2

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Năm Tuần 13 TN2   Bài đọc: Amo 7:10-17; Mt 9:1-8. 1/ Bài đọc I: 10 Bấy giờ ông A-mát-gia, tư tế đền thờ Bết Ên, sai người đến gặp Gia-róp-am, vua Ít-ra-en, và thưa: … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

LÒNG TỐT – Gm Giuse Vũ Văn Thiên

LÒNG TỐT   Gm Giuse Vũ Văn Thiên   Lòng tốt là những việc làm cao đẹp nhằm giúp đỡ người khác. Lòng tốt đã tồn tại nơi con người từ khi họ xuất hiện trên trái đất, như một … Continue reading

Posted in SUY NIỆM TỔNG HỢP | Leave a comment

LỄ THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ – Lm Trầm Phúc

LỄ THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ   Lời Chúa : Mt 16, 13-19   Giáo Hội mừng cả hai thánh Phêrô và Phaolô cùng một ngày, vì các ngài là  cột trụ, là nền tảng, và là những đấng phát … Continue reading

Posted in THÊ LOAI KHÁC | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Lễ Thánh Phêrô và Phaolô

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Lễ Thánh Phêrô và Phaolô   Bài đọc: Acts 12:1-11; 2 Tim 4:6-8, 17-18; Mt 16:13-19. 1/ Bài đọc I: 1 Thời kỳ ấy, vua Hê-rô-đê ra tay ngược đãi một số người trong Hội Thánh. … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

ĐỘI BÓNG THÁNH THIỆN – Trầm Thiên Thu

ĐỘI BÓNG THÁNH THIỆN   Theo quan điểm của Inzaghi, nếu các thánh tạo nên 1 đội bóng, thì đội bóng tối ưu dựa trên sơ đồ 4-1-2-1-2.  + Thủ môn: THÁNH MÁTTHÊU TÔNG ĐỒ Xuất thân là 1 người … Continue reading

Posted in THÊ LOAI KHÁC, TRAM THIEN THU | Leave a comment

HÃY NHÌN MÌNH TRONG TẤM GƯƠNG

HÃY NHÌN MÌNH TRONG TẤM GƯƠNG TRƯỚC KHI XÉT ĐOÁN NGƯỜI KHÁC Vũ Đức Anh Phương SJ Trước khi xét đoán người khác, chúng ta nên nhìn vào tấm gương để thấy chính bản thân chúng ta như thế nào. … Continue reading

Posted in SUY NIỆM TỔNG HỢP | Leave a comment

CON NGƯỜI SỐNG LÀ VINH QUANG CỦA THIÊN CHÚA

CON NGƯỜI SỐNG LÀ VINH QUANG CỦA THIÊN CHÚA, CÒN SỰ SỐNG CỦA CON NGƯỜI LÀ NHÌN THẤY THIÊN CHÚA Trích khảo luận của thánh I-rê-nê, giám mục, chống lạc giáo. Vinh quang của Thiên Chúa làm cho sống, nên … Continue reading

Posted in CÁC THÁNH | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Hai Tuần 13 TN2, Năm Chẵn

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Hai Tuần 13 TN2, Năm Chẵn Bài đọc: Amo 2:6-10, 13-16; Mt 8:18-22. 1/ Bài đọc I: 6 ĐỨC CHÚA phán thế này: Vì tội của Ít-ra-en đã lên tới cực độ, Ta sẽ không … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY – Thứ Ba Tuần 13 TN2

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Ba Tuần 13 TN2 Bài đọc: Amo 3:1-8, 4:11-12; Mt 8:23-27. 1/ Bài đọc I: 1 Hỡi con cái Ít-ra-en, hãy nghe lời này, lời Đức Chúa phán để tố cáo các ngươi, tố cáo toàn … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Chủ Nhật 13 Thường Niên, Năm C

LỜI CHÚA MỖI NGÀY  Chủ Nhật 13 Thường Niên, Năm C Bài đọc: 1 Kgs 19:16b, 19-21; Gal 4:31b-5:1, 13-18; Lk 9:51-62. 1/ Bài đọc I: 16 Ngươi sẽ xức dầu tấn phong nó làm ngôn sứ thay cho ngươi. … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

MUỐN THEO CHÚA, CẦN CÓ ĐIỀU KIỆN GÌ? – Jos.Vinc.Ngọc Biển

CHÚA NHẬT 13TN-C MUỐN THEO CHÚA, CẦN CÓ ĐIỀU KIỆN GÌ? (1 V 19,16b.19-21; Gl 4,31b–5,1.13-18; Lc 9,51-62) Jos.Vinc. Ngọc Biển Một bài hát ta thường hát hoặc đã nhiều lần nghe, đó là bài: “Chúa là Gia Nghiệp” của … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN | Leave a comment

KỲ KÈO – Trầm Thiên Thu

KỲ KÈO   – Trầm Thiên Thu Kỳ kèo là động thái mặc cả, trả giá hoặc ngã giá. Kỳ kèo cũng là so đo, suy hơn tính thiệt. Kỳ kèo đôi khi còn được người ta “biến thể” thành … Continue reading

Posted in SUY NIỆM TỔNG HỢP, TRAM THIEN THU | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Bảy Tuần 12 TN2

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Bảy Tuần 12 TN2 Bài đọc: Lam 2:2, 10-14, 18-19; Mt 8:5-17. 1/ Bài đọc I: 2 Mọi nơi cư ngụ của Gia-cóp, Đức Chúa huỷ diệt chẳng chút xót thương; nổi trận lôi đình, Người … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Bảy Tuần 12 TN2

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Bảy Tuần 12 TN2 Bài đọc: Lam 2:2, 10-14, 18-19; Mt 8:5-17. 1/ Bài đọc I: 2 Mọi nơi cư ngụ của Gia-cóp, Đức Chúa huỷ diệt chẳng chút xót thương; nổi trận lôi đình, Người … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

THƯỢNG ĐẾ VÀ KHOA HỌC

THƯỢNG ĐẾ VÀ KHOA HỌC Trong lớp học, vị Giáo-sư lên giọng: “Hãy để tôi giải-thích vấn-đề của khoa-học đối với tôn-giáo,” Và ông yêu-cầu một học-sinh đứng lên. –  Em theo đạo Chúa? — Thưa Thầy, vâng. –  Em tin vào Thượng-đế? … Continue reading

Posted in THÊ LOAI KHÁC | Leave a comment

CHỌN LỰA – Veritas

CHÚA NHẬT 13TN-C CHỌN LỰA   Trong kho tàng chuyện ngụ ngôn có một câu chuyện dí dỏm về sự chọn lựa như sau: Một con khỉ cầm hai nắm đậu trên hai bàn tay. Khi một hạt đậu rơi … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN | Leave a comment

KHÔNG QUAY ĐẦU LẠI – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

CHÚA NHẬT 13TN-C KHÔNG QUAY ĐẦU LẠI   ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt Chuyện nhà Phật kể: Có một tu sĩ theo thầy học đạo đã lâu năm. Thấy anh đã tiến bộ nhiều, Thầy cho anh sống tự lập. Anh … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN, ĐTGM NGÔ QUANG KIỆT | Leave a comment

THEO THẦY – Lm. Giuse Trần Việt Hùng

CHÚA NHẬT 13TN-C THEO THẦY – Lm. Giuse Trần Việt Hùng Truyện kể: Trong một xưởng thợ, mấy cô bạn gái cùng làm việc đang chê bai đạo Chúa. Họ cho rằng Đạo Chúa làm mê muội trí khôn, bức … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN | Leave a comment

CHẤP NHẬN – Trầm Thiên Thu

CHẤP NHẬN   Để có thể chấp nhận điều gì, người ta phải biết điều đó có hợp ý mình hay không. Phải can đảm mới khả dĩ chấp nhận, nhất là đối với những gì trái ý mình. Hạnh … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN, TRAM THIEN THU | Leave a comment

THIÊN CHÚA NHƯ NÚI ĐÁ CAO VỜI

THIÊN CHÚA NHƯ  NÚI ĐÁ CAO VỜI, KHÔNG THỂ ĐẠT TỚI Trích bài giảng của thánh Ghê-gô-ri-ô, giám mục Nít-xê. Những người đứng trên đỉnh núi cao nhìn ra biển khơi bao la có cảm giác như thế nào, thì … Continue reading

Posted in CÁC THÁNH | Leave a comment

PHIÊU LƯU THEO CHÚA – AM Trần Bình An

 CHÚA NHẬT 13TN-NC PHIÊU LƯU THEO CHÚA AM Trần Bình An     (Lc 9, 51-62) Trong lá thư đề ngày 21/10/2010 gởi các Giám Mục Ba Tây, Đức Cha Luis Gonzaga Bergonzini (1936-2012) của giáo phận Guarulhos cho biết, … Continue reading

Posted in THÊ LOAI KHÁC | Leave a comment

KHI TÌNH YÊU CON CÒN MƠ

KHI TÌNH YÊU CON CÒN MƠ … * Có cô gái viết cho người yêu của mình bức thư như sau : “ Anh thân yêu ! Thế là chúng mình quen nhau đã ba năm rồi. Trong 3 năm … Continue reading

Posted in THÊ LOAI KHÁC | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Năm Tuần 12 TN2

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Năm Tuần 12 TN2   Bài đọc: 2 Kgs 24:8-17; Mt 7:21-29. 1/ Bài đọc I: 8 Giơ-hô-gia-khin lên ngôi vua khi được mười tám tuổi, và trị vì ba tháng ở Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Tư Tuần 12 TN2, Năm Chẵn

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Tư Tuần 12 TN2, Năm Chẵn   Bài đọc: 2 Kgs 22:8-13; 23:1-3; Mt 7:15-20. 1/ Bài đọc I: 8 Thượng tế Khin-ki-gia-hu nói với ký lục Sa-phan: “Tôi đã tìm thấy sách Luật trong … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ Lời Chúa : Lc 1, 57-66.80   Mỗi kiếp sống là một hồng ân cho chính mình và cho người khác. Nếu chúng ta được sinh ra để sống, làm việc rồi trở về … Continue reading

Posted in THÊ LOAI KHÁC | Leave a comment

T. TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU – BÔNG HOA BIẾT CƯỜI !

THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU – BÔNG HOA BIẾT CƯỜI ! Người ta thường ví người phụ nữ như bông hoa, và gọi là bông hoa biết nói, biết cười. Trường hợp thánh nữ Têrêsa đã minh chứng cho lối … Continue reading

Posted in CÁC THÁNH | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Ba Tuần 12 TN2,

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Ba Tuần 12 TN2, Năm Chẵn   Bài đọc: 2 Kgs 19:9b-11, 14-21, 31-35a, 36; Mt 7:6, 12-14. 1/ Bài đọc I: 9 Trong các ngày ấy vua Assyria là Sennacherib, đã phái các sứ … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

ANH EM BẢO THẦY LÀ AI? – Lm Trầm Phúc

CHÚA NHẬT 12TN-C ANH EM BẢO THẦY LÀ AI?   Lời Chúa : Lc 9, 18 – 24  Thánh Luca luôn để ý đến việc Chúa Giêsu cầu nguyện trước khi quyết định một điều gì quan trọng. Trước khi … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN | Leave a comment