Monthly Archives: February 2018

ĐỨC TIN CỦA THÁNH PHÊRÔ

  ĐỨC TIN CỦA THÁNH PHÊRÔ LÀ NỀN TẢNG VỮNG VÀNG CỦA HỘI THÁNH   Trích bài giảng của thánh Lêô Cả, giáo hoàng. Trong khắp thiên hạ, một mình thánh Phêrô được chọn làm người đứng đầu để kêu … Continue reading

Posted in CÁC THÁNH | Leave a comment

ĐỪNG QUÊN MẢNG TỐT NƠI MỖI NGƯỜI

CHÚA NHẬT TUẦN 2 MC – B   ĐỪNG QUÊN MẢNG TỐT NƠI MỖI NGƯỜI Tin mừng Mác-cô 9, 2-10   Khi Chúa Giê-su tỏ cho các môn đệ biết Ngài phải lên Giê-ru-sa-lem để chịu khổ hình và chịu chết, … Continue reading

Posted in SUY NIỆM - MÙA CHAY | Leave a comment

…TRẺ EM KHÔNG BIẾT LÀM DẤU THÁNH GIÁ

  THẬT BUỒN KHI THẤY TRẺ EM KHÔNG BIẾT LÀM DẤU THÁNH GIÁ Trong bài đọc trích thư gửi cho ông Timothe, thánh Phaolo chỉ cho chúng ta ba cách để tuyên xưng Chúa Kitô. Đó là: làm con, làm … Continue reading

Posted in SUY NIỆM TỔNG HỢP | Leave a comment

NIỀM TIN SẮT ĐÁ CỦA PHÊRÔ

  NIỀM TIN SẮT ĐÁ CỦA PHÊRÔ Huệ Minh   Khi cử hành thánh lễ kính tông tòa thánh Phêrô, phụng vụ muốn cho chúng ta thấy ngai tòa vững chắc mà Chúa Giêsu đã nói với vị thủ lãnh … Continue reading

Posted in SUY NIỆM TỔNG HỢP | Leave a comment

SUY NIỆM CÁC NGÀY TRONG TUẦN 02 MÙA CHAY

  SUY  NIỆM CÁC NGÀY TRONG TUẦN 02 MÙA CHAY  Tu sĩ: Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P.   THỨ HAI LOAN BÁO TIN MỪNG BẰNG ĐỜI SỐNG (Lc 6, 36-38) Mahama Gandhi, một nhà ái quốc của Ấn Độ, đã … Continue reading

Posted in SUY NIỆM - MÙA CHAY | Leave a comment

VÔ ĐIỀU KIỆN

CHÚA NHẬT TUẦN 2 MC – B   VÔ ĐIỀU KIỆN   Trong đời sống hàng ngày, vâng lời là điều không dễ thực hiện, nói thẳng ra là rất khó. Tại sao vậy? Bởi vì “cái tôi” luôn to … Continue reading

Posted in SUY NIỆM - MÙA CHAY, TRAM THIEN THU | Leave a comment

ĐƯỜNG LỐI CỦA THIÊN CHÚA …

CHÚA NHẬT TUẦN 2 MC – B   ĐƯỜNG LỐI CỦA THIÊN CHÚA VÀ TƯ TƯỞNG CỦA CON NGƯỜI  (St 22, 1-2.9a.10-13.15-18.Rm 8, 31b-34. Mc 9, 2-10) Tu sĩ: Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P.   Hôm nay, thánh sử Máccô … Continue reading

Posted in SUY NIỆM - MÙA CHAY | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ NĂM TUẦN 1MC

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ NĂM TUẦN 1MC Lễ Lập Tông Tòa Thánh Phêrô (22.02.2018)   BÀI ÐỌC I: 1 Pr 5, 1-4 “Là kỳ lão và nhân chứng cuộc khổ hình của Chúa Kitô”. Trích thư thứ … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

NHỮNG LÚC ĐAU ĐỚN KHÔNG CẦU NGUYỆN NỔI

  NHỮNG LÚC ĐAU ĐỚN KHÔNG CẦU NGUYỆN NỔI   Khi một người thân yêu qua đời vì bị giết hại, tự sát, dùng thuốc quá liều, hay gặp tai nạn. Hay như cảm giác bất lực và bực mình … Continue reading

Posted in SUY NIỆM TỔNG HỢP | Leave a comment

THIÊN CHÚA LÀ MÙA XUÂN VĨNH CỬU

  THIÊN CHÚA LÀ MÙA XUÂN VĨNH CỬU Hôm nay, ngày đầu năm Bính Tuất, chúng ta nhắc lại câu chuyện cổ tích “Con Chó Đá”.  Ngày xưa, có người học trò nghèo dùi mài kinh sử chờ khoa thi … Continue reading

Posted in THÊ LOAI KHÁC | Leave a comment

HÃY VỮNG LÒNG MONG ĐỢI

  HÃY VỮNG LÒNG MONG ĐỢI NIỀM VUI SAU KHI ĐÃ PHẢI BUỒN PHIỀN Trích thư của thánh Phêrô Đamianô, giám mục. Bạn rất thân mến, bạn đã xin tôi viết thư để chuyển tới bạn những lời an ủi … Continue reading

Posted in CÁC THÁNH | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ TƯ 1 MC

  SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ TƯ 1 MC  CON NGƯỜI SẼ LÀ MỘT DẤU  LẠ  21.2.2018   Lời Chúa: Lc 11, 29-32 Khi ấy, thấy đám đông tụ họp đông đảo, Ðức Giêsu bắt đầu nói: “Thế hệ này … Continue reading

Posted in SUY NIỆM - MÙA CHAY | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ TƯ 1 MC

  SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ TƯ 1 MC Bài đọc: Jon 3:1-10; Lk 11:29-32. 1/ Bài đọc I: 1 Có lời ĐỨC CHÚA phán với ông Giô-na lần thứ hai rằng: 2 “Hãy đứng dậy, đi đến Ni-ni-vê, … Continue reading

Posted in SUY NIỆM - MÙA CHAY | Leave a comment

HÃY VỮNG LÒNG MONG ĐỢI – Thánh Phero Damiano

  HÃY VỮNG LÒNG MONG ĐỢI NIỀM VUI SAU KHI ĐÃ PHẢI BUỒN PHIỀN   Trích thư của thánh Phêrô Đamianô, giám mục. Bạn rất thân mến, bạn đã xin tôi viết thư để chuyển tới bạn những lời an … Continue reading

Posted in CÁC THÁNH | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ TƯ TUẦN 1 MÙA CHAY

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ TƯ TUẦN 1 MÙA CHAY (21.02.2018)   BÀI ĐỌC I: Gn 3, 1-10 “Dân thành Ninivê đã bỏ đàng tội lỗi”. Trích sách Tiên tri Giona. Lời Chúa phán cùng Giona rằng: “Hãy … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

SỐNG HAI MẶT

  SỐNG HAI MẶT   Jos Tạ duy Tuyền   Người ta nói: “Tri nhân tri diện bất tri tâm”, nghĩa là : Biết mặt thôi chứ không dễ gì biết được lòng nhau. Sống bên nhau gọi tên nhau thì dễ mà … Continue reading

Posted in SUY NIỆM - MÙA CHAY | Leave a comment

SÁM HỐI – HOÁN CẢI

SÁM HỐI – HOÁN CẢI Lm. Thái Nguyên. (Chủ đề này được đăng tải thành nhiều đợt trong suốt Mùa Chay) Không thể có sám hối mà không có hoán cải. Thật ra, ý nghĩa sự “hoán cải” cũng đã … Continue reading

Posted in SUY NIỆM - MÙA CHAY | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ BA TUẦN 1 MÙA CHAY – B

  SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 1 MÙA CHAY – B Bài đọc: Isa 55:10-11; Mt 6:5-17. 1/ Bài đọc I: 10 Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời không trở về trời nếu chưa thấm xuống … Continue reading

Posted in SUY NIỆM - MÙA CHAY | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 1 MÙA CHAY

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 1 MÙA CHAY Bài đọc: Lev 19:1-2, 11-18; Mt 25:31-46. 1/ Bài đọc I: 1 Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng: 2 “Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en và … Continue reading

Posted in SUY NIỆM - MÙA CHAY | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BA TUẦN 1 MÙA CHAY

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BA TUẦN 1 MÙA CHAY   BÀI ĐỌC I: Is 55, 10-11 “Lời Ta thực hiện điều Ta mong muốn”. Trích sách Tiên tri Isaia. Đây Chúa phán: “Như mưa tuyết từ trời … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ HAI 1 MÙA CHAY – B

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ HAI 1 MÙA CHAY – B BÀI ĐỌC I: Lv 19, 1-2. 11-18 “Hãy xét đoán công minh đối với kẻ khác”. Trích sách Lêvi. Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ngươi hãy nói cho toàn … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

CHÚA GIÊSU CHIẾN THẮNG CÁM DỖ Lm Trầm Phúc

CHÚA NHẬT TUẦN 1 MÙA CHAY   CHÚA GIÊSU CHIẾN THẮNG CÁM DỖ  Lm Trầm Phúc Lời Chúa : Mc 1,12-15  Đoạn Tin Mừng theo thánh Maccô được trích dẫn hôm nay chỉ có bốn câu ngắn, nói đến việc … Continue reading

Posted in SUY NIỆM - MÙA CHAY | Leave a comment

CHIẾN THẮNG CÁM DỖ VỚI CHÚA GIÊ-SU

CHÚA NHẬT TUẦN 1 MÙA CHAY – B CHIẾN THẮNG CÁM DỖ VỚI CHÚA GIÊ-SU Người Eskimo nghĩ ra một cách bẫy chó sói rất độc đáo để lấy da chúng làm y phục. Người ta dùng một con dao … Continue reading

Posted in SUY NIỆM - MÙA CHAY | Leave a comment

CHUYẾN TAXI CUỐI CÙNG CỦA ĐỜI NGƯỜI

CHUYẾN TAXI CUỐI CÙNG CỦA ĐỜI NGƯỜI   Hai mươi năm trước đây, tôi lái xe tắc xi để kiếm sống.  Một đêm có người gọi xe ở khu chung cư vào lúc 2 giờ 30 sáng.  Tôi đến nơi, … Continue reading

Posted in SUY NIỆM TỔNG HỢP | Leave a comment

VẺ ĐẸP TÂM HỒN

CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY – B   VẺ ĐẸP TÂM HỒN   (Mc 1, 12 -15) Thưa quý vị, thưa các bạn Chúa Nhật I Mùa Chay 2018, nhằm ngày 03 Tết Mậu Tuất, ngày Thánh Hóa Công Việc dầu … Continue reading

Posted in THÊ LOAI KHÁC | Leave a comment

VÀO HOANG ĐỊA

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY – B   VÀO HOANG ĐỊA  ĐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt Ai yêu bóng đá đều say mê theo dõi những trận đấu đỉnh cao giữa các đội ngoại hạng Anh, hoặc giữa … Continue reading

Posted in SUY NIỆM - MÙA CHAY, ĐTGM NGÔ QUANG KIỆT | Leave a comment

CHAY TỊNH VÀ CẦU NGUYỆN

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY – B   CHAY TỊNH VÀ CẦU NGUYỆN Tháng Ba năm 1976, người ta chở Má từ nơi quản thúc tại gia ở Cây Vông đến nhà biệt giam Nha Trang… Má bị … Continue reading

Posted in SUY NIỆM - MÙA CHAY, TRẦN BÌNH AN AM | Leave a comment

Ý NGHĨA VIỆC XIN LỄ

   Ý NGHĨA VIỆC XIN LỄ   Việc xin lễ có một truyền thống lâu đời trong Giáo hội. Người giáo dân thường xin những ý lễ đặc biệt cho người còn sống hay những người qua đời. Theo truyền … Continue reading

Posted in THÊ LOAI KHÁC | Leave a comment

CHÚA GIÊ-SU BỊ CÁM DỖ …

  CHÚA GIÊ-SU BỊ CÁM DỖ,  GIÁO HUẤN CỦA CHÚNG TA Tất cả những gì Chúa Giêsu đã muốn làm và chịu đau khổ, là để giáo huấn chúng ta, để uốn nắn chúng ta và để sinh ích cho … Continue reading

Posted in SUY NIỆM - MÙA CHAY | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY   Bài Ðọc I: St 9, 8-15 “Giao ước giữa Thiên Chúa và ông Nôe sau khi ông này được cứu khỏi nướt lụt”. Trích sách Sáng Thế. Ðây … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

SỰ CÁM DỖ

CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY – B   SỰ CÁM DỖ  Lm Giuse Tạ Duy Tuyền Nhiều người hôm nay không tin ma quỷ, không tin sự cám dỗ của ma quỷ. Họ cho rằng tội là do mình tự … Continue reading

Posted in SUY NIỆM - MÙA CHAY | Leave a comment

SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2018 CỦA ĐGH PHANXICÔ

   SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2018 CỦA ĐGH PHANXICÔ   “Vì tội ác gia tăng, nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội đi.” (Mt 24, 12)   Anh chị em thân mến, Một lần nữa Cuộc Vượt Qua … Continue reading

Posted in ĐTC PHANXICÔ | Leave a comment

CHIẾN THẮNG LÒNG THAM – Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền

CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY – B   CHIẾN THẮNG LÒNG THAM – Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền   Thông thường con người chúng ta thường hay ghen ghét, bất hoà, tranh chấp và có khi giết hại lẫn nhau … Continue reading

Posted in SUY NIỆM - MÙA CHAY | Leave a comment

ĂN CHAY NGHĨA LÀ GIÚP ĐỠ THA NHÂN (ĐTC Phanxico)

  Ăn chay nghĩa là giúp đỡ tha nhân với niềm vui  

Posted in ĐTC PHANXICÔ | Leave a comment

SUY NIỆM TRONG TUẦN 01 MÙA CHAY

  SUY NIỆM CÁC  NGÀY TRONG TUẦN 01 MÙA CHAY THỨ HAI YÊU ĐỂ ĐƯỢC SỐNG! (Mt 25, 31 – 46) Tu sĩ: Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P. Đạo Công Giáo mà Đức Giêsu sáng lập là một thứ đạo … Continue reading

Posted in SUY NIỆM - MÙA CHAY | Leave a comment

NOI GƯƠNG CHÚA ĐỂ CHIẾN THẮNG CÁM DỖ

CHÚA NHẬT 1 – MÙA CHAY – B   NOI GƯƠNG CHÚA ĐỂ CHIẾN THẮNG CÁM DỖ (St 9,8-15;1 Pr 3,18-22; Mc 1,12-15) Tu sĩ: Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P.   Hôm nay, chúng ta cùng với Giáo Hội bước … Continue reading

Posted in SUY NIỆM - MÙA CHAY | Leave a comment

TỪ BỎ TẤT CẢ ĐỂ THEO CHÚA – Thánh Tê-rê-sa

  TỪ BỎ TẤT CẢ ĐỂ THEO CHÚA Của cải sang giàu, dù là vật chất hay tinh thần, đều có thể khiến ta chết ngạt nếu như ta không biết sử dụng cho chính đáng. Bởi vì ngay cả … Continue reading

Posted in CÁC THÁNH | Leave a comment

CÁM DỖ TỐT HAY XẤU ? JM. Lam Thy ĐVD.

CHÚA NHẬT TUẦN 1 MÙA CHAY – B MỒNG BA TẾT – THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM)   CÁM DỖ TỐT HAY XẤU ?  JM. Lam Thy ĐVD.   Bài Tin Mừng hôm nay (CN I/MC-B – Mc 1, … Continue reading

Posted in SUY NIỆM - MÙA CHAY | Leave a comment

ĐỂ CHIẾN THẮNG MA QUỶ – Lm Đan Vinh

CHÚA NHẬT TUẦN 1 MÙA CHAY – B   ĐỂ CHIẾN THẮNG MA QUỶ   HIỆP SỐNG TIN MỪNG St 9,8-15 ; 1 Pr 3,18-22 ; Mc 1,12-15 ĐỂ CHIẾN THẮNG MA QUỶ CÁM DỖ St 9,8-15 ; 1 Pr … Continue reading

Posted in SUY NIỆM - MÙA CHAY | Leave a comment

LỄ TÂN NIÊN – Lm Trầm Phúc

  LỄ TÂN NIÊN   Lời Chúa : Ga 14, 23-27  Ngày đầu năm, chúng ta đến với Chúa để dâng lời tạ ơn, nhưng cũng để cầu nguyện cho năm mới. Và chúng ta cầu xin gì cho nhau … Continue reading

Posted in SUY NIỆM TỔNG HỢP | Leave a comment