ÂM THANH (Audio)

 


CMĐH MỜI QUÝ VỊ TẢI VỀ MÁY ĐỂ NGHE TÀI LIỆU ĐOC SÁCH THIÊNG LIÊNG VÀ THÁNH CA.

MONG RẰNG CỐNG HIẾN NHO NHỎ NÀY SẼ GIÚP QUÝ VỊ TRÊN CON ĐƯỜNG TÂM LINH.

CMĐH