24 Giờ Khổ Nạn Của Chúa Giêsu

 

24 GIỜ KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU

Chuyển ngữ
Matthias M. Ngọc Đính, CMC
2006

Dịch từ bản tiếng Anh
THE 24 HOURS OF THE PASSION OF OUR LORD JESUS CHRIST
by Luisa Piccarretta
Little Daughter of the Divine Will
Phép chuẩn ấn của nguyên bản Ý ngữ (lần đầu, 20-11-1915)

Nihil Obstat:
Franscesco Sorrentino
Revisore eccl.

Imprimatur:
+ A. Can. Laviano
V.G.

 

TRỌN BỘ TẢI VỀ VÀ NGHE:   https://files.secureserver.net/0fUbYrUmw96kM9