Đối Thoại (T.Catararina Sienna)

 

ĐỐI THOẠI

 

LỜI CHÚA CHA NÓI  CÙNG THÁNH NỮ CATARIA SIENNA

 

STE CATHERINE DE SIENNE

 

MỜI VÀO LINK DƯỚI ĐÂY ĐỂ TẢI VÀ NGHE 

https://files.secureserver.net/0fZnQMNKjWaWgO