Mẹ Tôi (mới)

MẸ TÔI

MARIE ET JESUS

tài liệu lấy từ dongcong.net

 Trong tác phẩm Mẹ Tôi cũa tác giả Joseph Schrijvers, C.Ss.R., do dịch giả Phạm Đình Khiêm,  Thánh Anphongsô tóm tắt khoa thần học của người: “Hãy luôn chạy đến cùng Đức Mẹ. 

 Đó chính là chủ đề chính yếu, mà tác giả muốn gửi gấm đến quý thính giả. Kinh xin Mẹ cầu bầu, giúp đỡ và phù hộ cho tất cả những ai luôn chạy đến nương náu bên Mẹ.

 

 MẸ TÔI TRỌN BỘ TẢI VỀ VÀ NGHE:

https://files.secureserver.net/0fduLbyA2zy53s