Mến Yêu Thánh Thể mp3

  MẾN YÊU THÁNH THỂ

 Nguyên tác: “JESUS OUR EUCHARISTIC LOVE”

                Tác giả: Linh mục STÊFANÔ MANELLI, OFM

Thánh Thể Tình Yêu!

Ta có biết ơn Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu và là Đấng ban mình cho chúng ta như là ơn Tình Yêu sung mãn không?

Thánh Bênađô nói: “Thánh Thể là Tình Yêu vượt trên mọi tình yêu trên trời dưới đất.

Thánh Tôma Aquinô thêm: “Thánh Thể là Nhiệm Tích Tình Yêu, là Tình Yêu, và sinh ra Tình Yêu.

flowline

 

XIN MỜI VÀO LINK DƯỚI ĐÂY ĐỂ TẢI VỀ MÁY  VÀ NGHE. TẢI VỀ RẤT MAU

https://files.secureserver.net/0fOQWd1O92Stc5