Tiếng Nói Từ Luyện Ngục (mới)

 

TIẾNG NÓI TỪ LUYỆN NGỤC

Le Manuscrit Du Purgatoire

 

Mạc Khải tư đã được Giáo Quyền Roma chuẩn ấn

 

Chuyện về một nữ tu sống nguội lạnh, coi thường tu luật, qua đời và được Chúa cho hiện về nói chuyện với nữ tu Marie de La Croix, để nhắc nhở nữ tu này sống thánh thiện…

 

Tải về máy và nghe, xin mở link dưới đây:

https://files.secureserver.net/0foUKPLXb71oXL

click vào mủi tên bên tay phải của mỗi  link  và click vào “download”