YOUTUBE THÁNH CA

1.  NGUYỆN CẦU

 

 

2.  ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG

 

 

3.  CAO CUNG LÊN

 

 

4.  BÀI THÁNH CA BUỒN

 

 

5.  BIẾT CHÚA BIẾT CON

 

 

 6.  GIỌT LỆ THỐNG HỐI

 

 

7.  HẠNH PHÚC ĐỜI CON