BÀI GIẢNG T. GIOAN VIANNEY: 26-36

BÀI 26:  THÁNH LỄ

 

 

BÀI 27:  NĂNG RƯỚC CHÚA 

 

BÀI 28 & 29:  CẦU NGUYỆN

 

 

BÀI 30:  LỜI CHÚA

 

BÀI 31:  ĐỨC CẬY

 

 

BÀI 32:  CHÚA THÁNH THẦN

 

 

 

BÀI 33 & 34:  YÊU CHÚA

 

 

BÀI 35:  SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA

 

 

BÀI 36:  THÁNH HÓA NGÀY CHÚA NHẬT