CUỘC KHỔ NẠN CHÚA GIESU

 

CUỘC KHỔN NẠN ĐAU THƯƠNG CỦA CHÚA GIÊSU

(THỊ KIẾN CHÂN PHƯỚC ANN CATHERINE EMMERICH)

 

 TẤT CẢ 48 PHẦN

 

PHẦN 1

 

 

PHẦN 2

 

PHẦN 3

 

PHẦN 4

 

PHẦN 5

 

PHẦN 6

 

PHẦN 7

 

PHẦN 8

 

PHẦN 9

 

 

PHẦN 10