TĐ TÌNH THƯƠNG MẸ TERESA CALCUTTA (mới)

 

THÔNG ĐIỆP TÌNH THƯƠNG CỦA MẸ TÊ-RÊ-SA CALCUTTA

Tác giả: Lm Bùi Quang Tuấn

Người đọc: Lucia Thảo Nhi

 

PHẦN 1/8

 

PHẦN 2/8

 

PHẦN 3/8

 

PHẦN 4/8

 

PHẦN 5/8

 

PHẦN 6/8

 

PHẦN 7/8

 

PHẦN 8/8