THÔNG ĐIỆP CHÚA CHA

THÔNG ĐIỆP CHÚA CHA 

 

Thông điệp đã được Chúa Cha ban cho thế giới, qua một thụ tạo hết lòng yêu mến Người, đó là nữ tu Eugenia Elisabetta Ravasio, và đã được Giáo Hội công nhận là xác thực. Khi giới thiệu tài liệu này, chúng tôi nhận thấy nên trích lại tuyên ngôn chứng nhận của Ðức cha Alexandre Caillot, nguyên Giám mục giáo phận Grenobe. Năm 1935, ngài đã thành lập một ủy ban gồm chuyên viên từ nhiều miền khác nhau của nước Pháp, để tiến hành cuộc điều tra cấp giáo phận kéo dài 10 năm. Thành viên trong ủy ban, gồm Ðức Cha Guerry, thần học gia, tổng đại diện của giám mục giáo phận Grenobe, hai linh mục Dòng Tên là cha Albert và cha Auguste Valencin-Amos, những vị có uy tín hàng đầu trong lãnh vực triết học, thần học và là chuyên gia thẩm định những trường hợp như thế; hai bác sĩ y khoa, trong đó một vị là chuyên gia thần kinh. Chúng tôi tin chắc thông điệp này sẽ giúp mọi người hiểu được Tình Hiền Phụ sâu đậm Chúa Cha dành cho từng người chúng ta, và chúng tôi hy vọng bức thông điệp sẽ được phổ biến rộng rãi hết sức có thể.

PHẦN 1/4

 

 

PHẦN 2/4

 

 

PHẦN 3/4

 

 

PHẦN 4/4