THÔNG ĐIỆP CỦA MẸ TERESA mới

 

THÔNG ĐIỆP TÌNH THƯƠNG CỦA MẸ TÊRÊSA

Tác giả:  Lm Bùi Quang Tuấn

Người đọc:  Lucia Thảo Nhi

 

PHẦN 1 (còn tiếp phần 2 )