ĂN CHAY NGHĨA LÀ GIÚP ĐỠ THA NHÂN (ĐTC Phanxico)

 

Ăn chay nghĩa là giúp đỡ tha nhân với niềm vui

 

This entry was posted in ĐTC PHANXICÔ. Bookmark the permalink.