ĐHY Nguyễn Văn Thuận

Bài Giảng và Huấn Từ Của Cố
Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
Tập bài giảng của Đức Cố Hồng Y tại Đại Chủng Viện Hà Nội, được ra mắt với quý độc giả thân thương. Ước mong những suy tư giản dị, trong sáng như cuộc đời của Đức Cố Hồng Y, trong tập bài giảng này, cũng giúp tất cả chúng ta hiểu biết Chúa nhiều hơn, yêu mến Chúa nhiều hơn, và yêu mến Giáo Hội của Chúa nhiều hơn.

Tập I

TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN HÀ NỘI

Từ ngày 04/04 đến ngày 10/06 năm 1991
Một chủng sinh ghi lại và Đức Ông Phaolô Phan Văn Hiền thực hiện
Roma 2005

Lời nói đầu

Một trong những đức tính nổi bật của Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận là tình yêu thương và sự quan tâm chân thành Ngài dành cho các linh mục và chủng sinh. Hơn 8 năm làm giáo sư và Giám Đốc Tiểu Chủng Viện Hoan Thiện, Huế; rồi tiếp đến gần 8 năm làm Giám Mục Nha Trang, với việc mở thêm ba chủng viện: Chúa Chiên Lành, Lâm Bích và Tinh Hoa; làm tăng con số chủng sinh lên gấp ba, đủ nói lên sự quan tâm Ngài dành cho các ơn gọi linh mục. Vì thế, khi mới trở về lại Hà Nội sau thời gian chữa bệnh tại Roma vào cuối tháng 3 năm 1991, và được Đức Cha Giám Quản Phaolô Phạm Đình Tụng mời giúp huấn luyện tu đức cho các Thầy tại Chủng Viện Hà Nội, Đức Cố Hồng Y đã mau mắn nhận lời và quyết tâm thực hiện dù không được phép giảng dạy chính thức. Ngài kể lại: “Cha tình nguyện dâng thánh lễ cho các Thầy mỗi ngày. Và qua bài giảng vắn gọn trong thánh lễ, Cha dựa vào các bài đọc phụng vụ ngày hôm đó để giúp các Thầy thăng tiến đời sống thiêng liêng. Ngoài ra, Cha cũng giúp các Thầy trong những buổi huấn đức vào ban tối, không phải mỗi ngày, nhưng tương đối là thường xuyên, và nhờ vậy việc huấn luyện được nhiều kết quả hơn… Cha cảm thấy hứng khởi vì mình đang đóng góp vào việc đào tạo các linh mục tương lai cho Giáo Hội”.
Tất cả gồm 129 bài giảng. Được chia thành hai giai đoạn theo năm học ở đại chủng viện. Giai đoạn một từ ngày 4 tháng 4 cho đến ngày 10 tháng 6 năm 1991, khi niên học kết thúc. Và giai đoạn hai khi bắt đầu niên khóa mới, từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 22 tháng 11 năm 1991, chỉ một ngày trước khi Ngài phải đi Roma và không bao giờ trở lại. Hơn 120 bài giảng trong vòng bốn tháng. Một kỷ lục đạt được với nhiều cố gắng và hy sinh vượt bực, nói lên sự quan tâm và tình thương mến Ngài dành cho các chủng sinh. Ngài cũng thuật lại: “Thông thường, Cha không viết ra toàn bài, chỉ ghi những điểm chính trên giấy rồi giảng. Như vậy, bài giảng sống động hơn. Nhưng bây giờ muốn có cho thật đầy đủ, chắc phải nhờ các Thầy đã nghe giảng lúc đó thu thập lại”. Và một chuyện tình cờ không tình cờ xảy đến, mùa thu năm 2004, tôi nhận được đầy đủ tập bài giảng của Ngài do một chủng sinh thời đó ghi lại. Đối với tôi, đây là một món quà quý giá vì tập bài giảng và huấn đức này nói lên một cách hùng hồn bằng chứng của tình thương, của hy sinh âm thầm, của niềm vui và hy vọng Ngài dành cho các linh mục tương lai. Tôi cũng muốn nhân cơ hội này cám ơn người chủng sinh thời đó nay đã trở thành linh mục, và xin phép sửa lại những phần tối nghĩa vì ghi vội, để toàn bộ bài giảng được mạch lạc hơn.
Và như vậy, tập bài giảng của Đức Cố Hồng Y tại Đại Chủng Viện Hà Nội, được ra mắt với quý độc giả thân thương. Ước mong những suy tư giản dị, trong sáng như cuộc đời của Đức Cố Hồng Y, trong tập bài giảng này, cũng giúp tất cả chúng ta hiểu biết Chúa nhiều hơn, yêu mến Chúa nhiều hơn, và yêu mến Giáo Hội của Chúa nhiều hơn.

Roma ngày 3. 12. 2005
Lễ Thánh Phanxicô Xaviê
Đức Ông Phaolô Phan Văn Hiền