Bí Tích Thánh Thể (St Thomas D’Aquin)

CAO QUÝ VÀ LẠ LÙNG THAY, BỮA TIỆC CỦA CHÚA!

 

Trích tác phẩm của Thánh Tôma Aquinô, linh mục

Con Một Thiên Chúa, khi muốn cho chúng ta tham dự vào thần tính của Người, đã nhận lấy bản tính của chúng ta để một  khi làm  người, Người làm cho con người trở thành <<thiên chúa>>.

Ngoài ra, Người nhận lấy sự gỉ nơi chúng ta, thì Người ban lại tất cả để cứu độ chúng ta.  Quả vậy, trên bàn thờ thập giá, Người đã dâng mình làm lễ tế cho Thiên Chúa Cha để hòa giải chúng ta và Người đã đỗ máu mình ra làm giá chuộc và giếng rữa, để một  khi giải thoát khỏi cảnh nô lệ khốn nạn, chúng ta sẽ được thanh tẩy sạch mọi tội lỗi.

Để chúng ta ghi nhớ hồng ân cao cả dường ấy, Người đã để lại mình Người làm của ăn và máu Người làm của uống cho các tín hữu rước lấy, dưới hình bánh và rượu.

     Cao quý và lạ lùng thay bữa tiệc của Chúa, bữa tiệc mang lại ơn cứu độ và đầy dịu ngọt!  Quả thật, còn gì quý giá hơn bữa tiệc ấy?  Ở đó không phải là thịt bê thịt dê như trong luật cũ nữa, mà là chính Đức Kitô, Thiên Chua1a thật, được dọn ra cho chúng ta rước lấy.  Còn gì kỳ diệu hơn Bí Tích này?

Cũng không có Bí Tích nào đem lại lợi ích dồi dào hơn, vì nhờ bí tích này, tội lỗi được tẫy sạch, nhân đức được gia tăng, và tâm hồn được chan chứa mọi ân huệ thiêng liêng.

Bí Tích này được tiến dâng trong Hội Thánh để cầu cho kẻ sống và kẻ chết, hầu sinh ích cho mọi người, vì đã được lập ra cho mọi người được ơn cứu độ.

Cuối cùng, không ai đủ sức diễn tả sự ngọt ngào của bí tích ấy, dù đã cảm nếm được sự dịu dàng thiêng liêng ngay tại nguồn mạch.  Tình yêu bao la tuyệt vời mà Đức Kitô đã tỏ ra trong cuộc thương khó của Người lại được kính nhớ trong bí tích này.

Vậy, để ghi khắc sâu hơn tình yêu bao la ấy vào lòng các tín hữu, thì trong bữa ăn tối cuối cùng, sau khi mừng Lễ Vượt Qua với các môn đệ, lúc sắp qua khỏi thế gian này mà về cùng Chúa Cha, Đức Ki-tô đã lập bí tích này để làm kỷ vật muôn đời ghi nhớ cuộc thương khó của Người, để hoàn tất những hình ảnh xưa tiên báo; đó là phép lạ lớn nhất trong khác phép lạ Người làm; đồng thời , Người đã lưu lại niềm an ủi đặc biệt cho những kẻ buồn phiền vì Người vắng bóng.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang.  Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu Bí Tích kỳ diệu này để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con.  Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

 

Trích Kinh Sách