Chúa Ba Ngôi (Thánh Athanaxio)

 

CHÚA BA NGÔI

 ÁNH SÁNG, ÁNH HÀO QUANG VÀ ÂN SỦNG 

TRONG CHÚA BA NGÔI VÀ BỞI CHÚA BA NGÔI

 

 

 

Trích thư của thánh Athanaxio, giám mục

 

     Không phải là điều viễn vong nếu chúng ta nghiên cứu truyền thống cổ xưa, giáo lý và đức tin của Hội Thánh Công Giáo, đức tin mà Chúa đã trao ban, các Tông Đồ đã rao giãng và các giáo phụ đã duy trì.   Thật vậy, Hội Thánh đã xây dựng trên nền tảng đức tin đó, đức tin mà hễ ai lạc xa thì không phải và không còn lý do gì để được gọi là Kitô hữu nữa.

     Chúa Ba Ngôi chí thánh và toàn thiện, được nhận biết nơi Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, không có gì xa lạ hay ở bên ngoài pha lẫn vào, không phải do Tạo Hóa và thọ tạo hợp lại mà thành, nhưng hoàn toàn có quyền năng sáng tạo và hình thành, đồng nhất với chính mình, bất khả phân xét về bản tính, duy nhất xét về hiệu quả và hành động.  Thật vậy, Chúa Cha làm ra mọi sự nhờ Ngôi Lời trong Chúa Thánh Thần; và theo cách đó, sự duy nhất của Ba Ngôi vẫn được bảo toàn.  Như thế chỉ một Thiên Chúa duy nhất được rao giảng trong Hội Thánh, Người là Đấng ở trên mọi sự, qua mọi sự và trong mọi sựTrên mọi sự vì Cha là nguyên lý và là nguồn mạch; qua mọi sự vì phải qua Ngôi Lời; và trong mọi sự vì trong Đức Chúa Thánh Thần.

     Khi viết cho các tín hữu Cô-rin-tô về các ơn thiêng liêng, thánh Phao-lô đã quy mọi sự về Thiên Chúa duy nhất là Cha như về một đầu duy nhất, bằng lời lẽ sau đây: Có nhiều đặc sũng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí; có nhiều phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa; ,có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người.

     Quả thật, các ơn mà Chúa Thánh Thần phân phát cho từng người, đều do Chúa Cha ban cho qua Ngôi Lời.  Vì mọi sự của Chúa Cha cũng là của Chúa Con: và như vậy, các ơn được Chúa Con ban trong Chúa Thánh Thần cũng thật là các ơn của Chúa Cha.  Tương tự như thế khi Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta, thì Ngôi Lời, Đấng cho chúng ta lãnh nhận Đức Chúa Thánh Thần, cũng ở trong chúng ta, mà trong Ngôi Lời có cả Chúa Cha nữa, đúng như lời sau đây:  Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.  Quả vậy, ở đâu có ánh sáng, ở đó cũng có ánh hào quang; và ở đâu có ánh hào quang, ở đó có hiệu năng và ân sủng rạng ngời.

     Thánh Phao-lô cũng dạy chính điều đó trong thư thứ hai gữi tín hữu Cô-rin-tô như sau:  Cầu chúc anh em được đầy tràn ân sũng của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, đầy tình thương của Thiên Chúa Cha và ơn hiệp thông của Thánh Thần.  Thật vậy, ân sủng và ân huệ được ban trong Chúa Ba Ngôi thì được ban do Chúa Cha, qua Chúa Con và trong Chúa Thánh Thần.  Cũng như ân sũng được Chúa Cha ban qua Chúa Con thì ơn thông hiệp vào các ân huệ cũng được ban cho chúng ta chỉ trong Chúa Thánh Thần mà thôi.  Và  có thông dự vào Thánh Thần, chúng ta mới có tình thương của Chúa Cha, ân sủng của Chúa Con và sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần.

Lời nguyện

     Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa đã sai Con Một là Lời Chân Lý và sai Thánh Thần.  Đấng thánh hóa muôn loài đến trần gian mặc khải cho chúng con biết mầu nhiệm cao vời của Chúa. Xin cho chúng con hằng tuyên xưng đức tin chân thật là nhận biết và tôn thờ một Thiên Chúa Ba Ngôi uy quyền vinh hiển. Chúng con cầu xin.