MẸ TERESA CALCUTTA

“Theo huyết thống, tôi là người Albani.
Theo quốc tịch, tôi là người Ấn Độ.
Theo đức tin, tôi là một nữ tu Công Giáo.
Theo ơn gọi, tôi thuộc về thế gian.
Theo con tim, tôi hoàn toàn thuộc về Trái Tim Chúa Giêsu” (Mẹ Têrêxa)

MERE TERESA