Bài Suy Niệm Cho Mỗi Ngày

BÀI SUY NIỆM CHO MỌI NGÀY
(Mẹ Teresa Calcutta)
Chúa Giesu ưa thích đến với chúng ta

như CHÂN LÝ để tin
như SỰ SỐNG để sống
như ÁNH SÁNG để chiếu tỏa
như TÌNH YÊU để yêu thương
như NIỀM VUI để ban phát
như BÌNH AN để chan hòa. Amen

Hoa trái của THINH LẶNG là CẦU NGUYỆN
Hoa trái của CẦU NGUYỆN là NIỀM TIN
Hoa trái của NIỀM TIN là YÊU MẾN
Hoa trái của YÊU MẾN là PHỤC VỤ
Hoa trái của PHỤC VỤ là BÌNH AN. Amen