Học Yêu Thương

HỌC YÊU THƯƠNG

(Mẹ Teresa Calcutta)

 

Chúa Giesu rất yêu mến của con

Chúa đã sinh ra, VỚI TÌNH YÊU

Chúa đã phục vụ, BẰNG TÌNH YÊU

và đã bước đi, VỚI TÌNH YÊU

Chúa đã được tôn kính, VỚI TÌNH YÊU

Chúa đã đau khổ và chết đi  TRONG TÌNH YÊU

và đã ra khỏi mồ VỚI TÌNH YÊU

Con cảm tạ Chúa vì tình yêu Chúa đã cho con và tình yêu mà Chúa đã đem đến cho thế giới.

Con xin Chúa, hôm nay cũng như mọi ngày,

HÃY VUI LÒNG DẠY CON TÌNH YÊU

để con cũng vậy, con BIẾT YÊU THƯƠNG.

Amen