Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng

 

LỄ ĐỨC MẸ THĂM VIẾNG BÀ ISAVE

(Thánh Alphonso de Liguori)

 

Không xin là xúc phạm đến Mẹ

     Muốn hiểu biết Mẹ Maria ước muốn giúp đỡ hết thảy chúng ta như thế nào, chỉ cần suy niệm mầu nhiệm Mẹ đi thăm viếng bà Isave hôm nay là đủ.

     Từ Nazareth, nơi Mẹ cư ngụ, đến đô thị bà dì của Mẹ ký cư; một thành thuộc xứ Giuđa như thánh Luca viết, tức là thành Hebron như Ba-rô-ninh và nhiều tác giả khác nhận; đường xa không đầy ba mươi dặm, theo tác giả cuốn Cuộc Đời Của Mẹ, ông Giuse Giê-su Maria, tu sĩ Dòng Carmêlô không giầy dựa theo chứng luận của thánh Bêđa và tác giả Brocard.  Nhưng không quản chi đường xa dặm thẳng, Đức Nữ Trinh đào tơ liễu yếu, chưa quen với sương gió trên đường gập ghềnh, cũng phải khởi hành tức khắc.  Ai đã thúc đẩy Mẹ được như thế?  Chính đức ái tràn trề trong tâm hồn rất dịu dàng của Mẹ đã là động lực kích thúc Mẹ mau mắn thi hành nhiệm vụ cao cả của Mẹ là ban phát ơn sủng.

     Thánh Ambrôsiô viết:  <<Mẹ lên đường không phải vì không tin lời sứ thần báo cho Mẹ, mà vì hối hả ước ao làm ơn cho gia đình bà dì; sung sướng vì được làm cho người khác hạnh phúc, và tận lực thi hành đức ái>>.  Ta nên lưu ý:  ở đây thánh ký đã nói Mẹ vội vã lên đường khi nói về cuộc hành trình của Mẹ Maria đi thăm bà Isave.  Mà khi Mẹ trở về, thánh ký chỉ viết:  Maria ở lại nhà Isave chừng ba tháng rồi trở về nhà mình (Lc 1, 56).  Không nói Mẹ vội vã trở về nữa.  Thánh Bonaventura nêu một câu hỏi:  <<Lý do nào đã thúc bách Mẹ hối hả đi thăm nhà Gioan Tẩy Giả, nếu không phải là đức ái thiêu đốt tâm hồn Mẹ>>, và giụ Mẹ thi ân cho gia đình ông?

     Ngay nay ở trên trời, Mẹ Maria cũng vẫn không quên cảm thương loài người như vậy.  Trái lại, đức ái của Mẹ càng lớn lao thêm, vì ở trên trời, Mẹ nhận thấy rõ những nhu cầu của chúng ta hơn.  Cha Bênađinô Busti quả quyết rằng Đức Nữ Vương khoan nhân của chúng ta khát vọng phân phất hồng ân cho ta hơn chúng ta khát vọng đến lãnh nhận, đến coi như mình bị xúc phạm nếu người ta không cầu xin ơn nào.

     Thánh Bonaventura viết:  <<Lạy Mẹ, không những những người lăng mạ xỉ nhục Mẹ, mà cả những người không xin Mẹ ơn gì, cũng xúc phạm đến Mẹ nữa>>.  Đem ân sủng làm giàu cho chúng ta, đó là xu hướng bản tính của Mẹ, là cần thiết của tâm hồn Mẹ.

    Cha Idiota nhắc lại rằng: <<Mẹ là báu tàng, là quản chủ kho ân sủng, những ai phụng sự Mẹ, đề được Mẹ trào đỗ cho chan hòa hồng ân đặc biệt.  Ai tìm được Mẹ là tìm được hết mọi ơn thiêng>>.  Cha lại thêm:  <<Hơn nữa, không có ai không thể tìm được Mẹ, dầu người đó là một tội nhân thân tàn ma dại nhất.  Lòng Mẹ rất nhân từ không ai phải e ngại đến bên Mẹ, và tình Mẹ rất xót thương, không bao giờ xua đuổi một người nào>>.

     Đó cũng là điều cha Kempi thác lời Mẹ:  <<Mời tất cả mọi người đến cùng Mẹ, Mẹ chờ đợi mọi người, Mẹ ước mong cả nhân loại đến cùng Mẹ.  Không bao giờ Mẹ xua đuổi một tội nhân nào, dầu rất bất xứng; khi họ đến kêu cầu Mẹ giúp>>.  Và cha Risa cũng bảo ta:  <<Ai đến cầu xin Mẹ cũng luôn luôn thấy Mẹ sẵn sàng đến cứu trợ họ>>, luôn luôn sẵn sàng xin cho họ được cứu độ, bằng lời cầu xin quyền năng của Mẹ.

     Tôi viết:  <<bằng lời cầu xin quyền năng của Mẹ, vì lý do thứ hai tăng thêm lòng chúng ta tin tưởng  nơi Mẹ Maria, là Mẹ xin được Chúa ban xuống hết những gì Mẹ cầu xin cho con cái của Mẹ.

Xin Mẹ thương thăm viếng con

     Lạy Đức Trinh Nữ Vô  Nhiễm đầy phúc đức.  Mẹ là Đấng ban phát hết mọi ân sủng Chúa ban; nên Mẹ là hy vọng của cả loài người, là hi vọng của riêng con.  Con cảm tạ Chúa không ngừng, vì đã ban cho con được nhận biết Mẹ, đã cho con hiểu biết phương thế con phải dùng để được Chúa ban ơn và được cứu rỗi.  Phương thế đó chính là Mẹ, lạy Mẹ uy linh Thiên Chúa! con nhận thật rằng, trước hết phải nhờ công nghiệp Chúa Giê-su, rồi nhờ Mẹ can thiệp, con mới được độ phúc đời đời.

     Lạy Nữ Vương, Mẹ đã vội vã biết bao khi đi thăm viếng bà Isave để thánh hóa gia đình bà.  Ôi! xin Mẹ đoái thương thăm viếng nhà linh hồn nghèo cực của con, xin Mẹ hãy vội vã đến. Mẹ biết linh hồn con nghèo khổ biết bao, bị xâu xé vì bao tai nạn hơn , con nhiều:  nào là những cảm tình phóng túng, nào là những tập quán xấu xa, nào là những tội lỗi vô số và biết bao nhiêu tật bệnh, chỉ có thể làm nó trầm đọa đời đời. 

     Nhưng, lạy Mẹ là Đấng giữ  kho ơn Chúa, chỉ có Mẹ mới làm cho hồn con nên sang giàu, chỉ có Mẹ mới chữa hồn con lành mạnh khỏi hết những tàn tật của nó.  Xin Mẹ đến thăm con khi con còn sống ở đời, nhất là xin Mẹ đến thăm viếng con trong giờ con hấp hối, vì lúc ấy con còn cần được Mẹ giúp đỡ hơn nữa.  Thật ra con chẳng dám xin Mẹ cho con được hạnh phúc thấy Mẹ hiện ra ở đời này, như Mẹ đã từng ban cho một số rất đông tôi tớ Mẹ.  Các vị đó không phải là những người bất xứng và bội nghĩa như con.  Con chỉ xin Mẹ nhận con vào Thiên Đàng nhìn ngắm Mẹ, để những ơn lành Mẹ ban cho con, thể là đủ.  Trong thời gian đợi chờ này, Mẹ chỉ ban ân sủng viếng thăm con là con đã quá hạnh phúc rồi.  Vâng, Mẹ chỉ cầu nguyện cho con là đủ.

     Vậy, lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cầu xin cho con, xin Mẹ phó trao Con chí thánh Mẹ.  Mẹ biết rõ con khổ sở và cần thiết những gì hơn con nhiều.  Con còn nói gì được với Mẹ, nếu không phải là lời:  xin Mẹ thương xót con?  Con rất khốn nạn, rất ngu muội, chẳng biết cả đến  phải nhận ra và xin những ân sủng nào rất cần thiết cho con nữa.  Nhưng phần Mẹ, lạy Nữ Vương, lạy Mẹ rất ngọt ngào, xin Mẹ xin Con Mẹ ban cho con những ân sũng nào Mẹ biết là ích lợi nhất cho linh hồn con, những ơn quan hệ nhất đến vĩnh phúc của con.

     Con xin ký thác toàn thân con trong tay Mẹ, con chỉ xin Chúa oai nghi, vì công nghiệp Chúa Giê-su Cứu Chúa của con, ban cho con những ân sủng Mẹ cầu xin cho con mà thôi. 

     Lạy Mẹ rất thánh, xin Mẹ hãy cầu xin, hãy cầu xin cho con ơn nào Mẹ thích nhất.  Lời Mẹ cầu xin, Chúa chẳng từ chối bao giờ; vì là lời của một Người Mẹ xin với Con mình, và Con Mẹ mến yêu Mẹ rất mực, đến coi việc được thi hành hết những điều Mẹ ước muốn là hạnh phúc của mình, để tăng thêm vinh hiển cho Mẹ, và chứng thực Người yêu mến Mẹ thiết tha.  Lạy Mẹ, con chỉ xin nói điều này là:  con, con hoàn toàn tin tưởng nơi Mẹ; xin Mẹ cũng chỉ lo cho phần rỗi đời đời của con.  Amen