Category Archives: FR HUYNH QUẢNG

TIẾT ĐỘ – Fr Huynh Quảng

TIẾT ĐỘ Thầy Macarius (300 -391) nổi tiếng là vị ẩn tu thánh thiện trong sa mạc tại Ai-Cập; thầy thường được nhiều người tìm hỏi con đường nên thánh và cho lời khuyên dạy cho nhiều người đương thời. … Continue reading

Posted in FR HUYNH QUẢNG | Leave a comment