Category Archives: PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BẢY TUẦN 32TN

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BẢY TUẦN 32TN (18.11.2017)   BÀI ĐỌC I: Kn 18, 14-16; 19, 6-9 “Giữa biển đỏ đã xuất hiện một lối đi không có chướng ngại, và họ nhảy mừng như đoàn chiên”. … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA -THỨ SÁU 32TN-A

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA -THỨ SÁU 32TN-A (17.11.2017)   BÀI ĐỌC I: Kn 13, 1-9 “Nếu họ đã có thể truy tầm càn khôn, sao họ lại không nhận thấy Chúa tể Càn khôn”. Trích sách Khôn Ngoan. Khờ … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ NĂM 32TN-A

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ NĂM 32TN-A (16.11.2017)   BÀI ĐỌC I: Kn 7, 22 – 8, 1 “Sự khôn ngoan là phản ảnh của ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương vẹn tuyền của uy quyền Thiên … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ TƯ TUẦN 31TN-A

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ TƯ TUẦN 31TN-A (15.11.2017)   BÀI ĐỌC I: Kn 6, 2-12 (Hl 2-11) “Hỡi các vua chúa, hãy lắng nghe và học biết sự khôn ngoan”.   Trích sách Khôn Ngoan. Hỡi các … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BA TUẦN 32TN-A (14.11.2017)

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BA TUẦN 32TN-A    BÀI ĐỌC I: Kn 2, 23 – 3, 9 “Đối với con mắt người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết, nhưng thật ra các ngài … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ HAI TUẦN 31TN-A

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ HAI TUẦN 31TN-A BÀI ĐỌC I: Kn 1, 1-7 “Thần trí khôn ngoan thì nhân hậu; Thánh Thần Chúa tràn ngập hoàn cầu”. Khởi đầu sách Khôn Ngoan. Hỡi các vị lãnh đạo trần … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT TUẦN 32TN-A

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT TUẦN 32TN-A   BÀI ĐỌC I: Kn 6, 13-17 (Hl 12-16) “Những ai tìm kiếm sự khôn ngoan, sẽ gặp được nó”. Trích sách Khôn Ngoan. Sự khôn ngoan sáng tỏ, và … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BẢY TUẦN 31TN-A

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BẢY TUẦN 31TN-A  Thánh Martinô, Giám mục   BÀI ĐỌC I: Rm 15, 14-21 “Tôi là người giúp việc của Đức Giêsu Kitô nơi các người Dân ngoại để của lễ Dân ngoại … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ SÁU TUẦN 31TN-A

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA  THỨ SÁU TUẦN 31TN-A Thánh Lêô Cả,Giáo hoàng, tiến sĩ Hội thánh BÀI ĐỌC I: Rm 15, 14-21 “Tôi là người giúp việc của Đức Giêsu Kitô nơi các người Dân ngoại để của lễ Dân … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ NĂM TUẦN 31TN-A

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA  THỨ NĂM TUẦN 31TN-A Lễ cung hiến đền thờ Thánh Gioan Latêranô BÀI ĐỌC I: Ed 47, 1-2. 8-9. 12 “Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, và nước ấy chảy đến … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ TƯ TUẦN 31TN – A

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ TƯ TUẦN 31TN – A BÀI ĐỌC I: Rm 13, 8-10 “Yêu thương là chu toàn trọn cả luật”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, anh … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA -THỨ BA TUẦN 31TN-A

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA  THỨ BA TUẦN 31TN-A  BÀI ĐỌC I: Rm 12, 5-16 “Kẻ này là chi thể của người kia”.   Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, chúng ta tuy … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ HAI TUẦN 31TN

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA   THỨ HAI TUẦN 31TN BÀI ĐỌC I: Kn 1, 1-7 “Thần trí khôn ngoan thì nhân hậu; Thánh Thần Chúa tràn ngập hoàn cầu”. Khởi đầu sách Khôn Ngoan. Hỡi các vị lãnh đạo trần gian, … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BẢY TUẦN 30TN-A

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BẢY TUẦN 30TN-A Thánh Carôlô Borromêô, Giám mục BÀI ĐỌC I: Rm 11, 1-2a. 11-12. 25-29 “Nếu sự bỏ rơi người Do-thái là sự giao hoà của thế giới, thì đâu là cái lợi, … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ SÁU 30TN -A

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ SÁU 30TN (03.11.2017) BÀI ĐỌC I: Rm 9, 1-5 “Tôi đã ước ao được loại khỏi Đức Kitô vì phần ích anh em của tôi”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ NĂM TUẦN 30TN

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ NĂM TUẦN 30TN LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN BÀI ĐỌC I: Kn 3, 1-9 “Chúa chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu”. Trích sách Khôn Ngoan. Linh hồn những người công chính … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – NGÀY 1 THÁNG MƯỜI MỘT

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA  NGÀY 1 THÁNG MƯỜI  MỘT LỄ CÁC THÁNH     BÀI ĐỌC I: Kh 7, 2-4, 9-14 “Tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BA TUẦN 30TN

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA  THỨ BA TUẦN 30TN  BÀI ĐỌC I: Rm 8, 18-25 “Các tạo vật ngóng trông sự mạc khải của con cái Thiên Chúa”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ HAI TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA  THỨ HAI TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN BÀI ĐỌC I: Rm 8, 12-17 “Anh em đã nhận lãnh tinh thần nghĩa tử, trong tinh thần ấy, chúng ta kêu lên rằng: Abba, lạy Cha”. Trích thư Thánh Phaolô … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT TUẦN 30TN -A

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 30TN -A    BÀI ĐỌC I:   Xh 22, 21-27  (Hr 20-26) “Nếu các ngươi hà hiếp các cô nhi quả phụ, Ta sẽ nổi giận các ngươi”. Trích sách Xuất Hành. Đây Chúa … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BẢY TUẦN 29TN-A

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA  THỨ BẢY TUẦN 29TN-A Kính Thánh Simon và Giuđa BÀI ĐỌC I:   Ep 2, 19-22 “Anh em đã được xây dựng trên nền tảng các tông đồ và các tiên tri”. Trích thư Thánh Phaolô Tông … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ SÁU TUẦN 29TN

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ SÁU TUẦN 29TN   BÀI ĐỌC I: Rm 7, 18-25a “Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi cái xác chết này?” Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ NĂM TUẦN 29TN

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ NĂM TUẦN 29TN  BÀI ĐỌC I: Rm 6, 19-23 “Giờ đây anh em được thoát khỏi sự tội, được phục vụ Thiên Chúa”.   Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ TƯ TUẦN 29TN

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA  THỨ TƯ TUẦN 29TN BÀI ĐỌC I: Rm 6, 12-18 “Anh em hãy hiến thân cho Thiên Chúa như những người từ cõi chết sống lại”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BA TUẦN 29TN A

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA  THỨ BA TUẦN 29TN A Thánh Antôn Maria Claret, Giám mục BÀI ĐỌC I:  Rm 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21 “Nếu bởi tội của một người mà sự chết đã thống trị,  thì càng được thống … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ HAI TUẦN 29TN A

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA  THỨ HAI TUẦN 29TN A BÀI ĐỌC I: Rm 4, 20-25 “Có lời đã chép vì chúng ta là những kẻ được kể là tin vào Người”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 28TN-A

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 28TN-A BÀI ĐỌC I: Rm 4, 13. 16-18 “Mặc dầu tuyệt vọng, ông vẫn tin”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, không phải nhờ lề … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ SÁU TUẦN 28 TN

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA  THỨ SÁU TUẦN  XXVIII  THƯỜNG NIÊN   BÀI ĐỌC I:    Rm 4, 1-8 “Abraham đã tin vào Thiên Chúa và điều đó kể cho ông như sự công chính”. Trích thư Thánh Phaolô Tồng đồ … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ NĂM TUẦN 25TN

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ NĂM TUẦN 25TN BÀI ĐỌC I: Rm 3, 21-30a (Hl 21-29) “Con người nhờ đức tin mà được công chính hoá, chứ không phải bởi việc làm theo lề luật”. Trích thư Thánh Phaolô … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY THỨ NĂM TUẦN 28TN-A

LỜI CHÚA MỖI NGÀY THỨ NĂM TUẦN 28TN-A    BÀI ĐỌC I:   Rm 3, 21-30a  (Hl 21-29) “Con người nhờ đức tin mà được công chính hoá, chứ không phải bởi việc làm theo lề luật”. Trích thư Thánh Phaolô … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY – THỨ TƯ TUẦN 28TN – NĂM A

LỜI CHÚA MỖI NGÀY & SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN 28TN – NĂM A  Lễ Thánh Luca, Thánh Sử (18 Tháng 10)   BÀI ĐỌC I: 2 Tm 4, 9-17a “Chỉ còn một mình Luca ở với cha”. Trích thư … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BA TUẦN 28TN -A

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BA TUẦN 28TN -A BÀI ĐỌC I: Rm 1, 16-25 “Dẫu loài người biết Thiên Chúa, họ không tôn vinh Người cho xứng với Thiên Chúa”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Sáu Tuần 27 TN1, Năm lẻ.

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Sáu Tuần 27 TN1, Năm lẻ. Bài đọc: Joe 1:13-15, 2:1-2; Lk 11:15-26. 1/ Bài đọc I: 13 Hỡi các tư tế, hãy mặc áo vải thô mà than van kêu khóc! Rú lên đi, … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Năm Tuần 27 TN1, Năm lẻ.

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Năm Tuần 27 TN1, Năm lẻ. Bài đọc: Mal 3:13-20b; Lk 11:5-13. 1/ Bài đọc I: 13 Các ngươi ăn nói cứng cỏi chống lại Ta – ĐỨC CHÚA phán – thế mà các ngươi … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Tư Tuần 27 TN1, Năm lẻ.

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Tư Tuần 27 TN1, Năm lẻ.   Bài đọc: Jon 4:1-11; Lk 11:1-4. 1/ Bài đọc I: 1 Ông Giô-na bực mình, bực lắm, và ông nổi giận. 2 Ông cầu nguyện với ĐỨC CHÚA … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Ba Tuần 27 TN1

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Ba Tuần 27 TN1   Bài đọc: Jon 3:1-10; Lk 10:38-42. 1/ Bài đọc I: 1 Có lời ĐỨC CHÚA phán với ông Giô-na lần thứ hai rằng: 2 “Hãy đứng dậy, đi đến Ni-ni-vê, … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Hai Tuần 27 TN1.

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Hai Tuần 27 TN1. Bài đọc: Jon 1:1-2:2, 11; Lk 10:25-37. 1/ Bài đọc I: 1 Có lời Đức Chúa phán với ông Giô-na, con ông A-mít-tai, rằng: 2 “Hãy đứng dậy, đi đến Ni-ni-vê, … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Chúa Nhật 27 Thường Niên, Năm A

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Chúa Nhật 27 Thường Niên, Năm A   Bài đọc: Isa 5:1-7; Phil 4:6-9; Mt 21:33-43. 1/ Bài đọc I: Bài ca vườn nho Tôi xin hát tặng bạn thân tôi, bài ca của bạn tôi … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Lễ Đức Mẹ Mân Côi

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Lễ Đức Mẹ Mân Côi     Bài đọc: Zec 2:14-17; Lk 1:26-38 1/ Bài đọc I: : 14 “Hỡi con gái Xi-on, hãy vui sướng reo hò, vì này Ta đang đến để ở lại … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Sáu Tuần 26 TN1

LỜI CHÚA MỖI NGÀY  Thứ Sáu Tuần 26 TN1   Bài đọc: Bar 1:15-22; Mt 18:1-5, 10. 1/ Bài đọc I: 16 Các vua và thủ lãnh, tư tế và ngôn sứ cũng như các bậc cha ông, chúng tôi … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment