Category Archives: PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BẢY 3 PHỤC SINH

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BẢY 3 PHỤC SINH Thánh A senlmô, giám muc tiên sĩ Hội Thánh Bài Ðọc I: Cv 9, 31-42 “Hội thánh được tổ chức và đầy ơn an ủi của Thánh Thần”. Trích … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ SÁU 3 PHỤC SINH

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ SÁU TUẦN 3 PHỤC SINH   Bài Ðọc I: Cv 9, 1-20 “Người này là lợi khí Ta chọn, để mang danh Ta đến trước mặt các dân tộc”. Trích sách Tông đồ … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BA 3 PHỤC SINH

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BA TUẦN 3 PHỤC SINH     Bài Ðọc I: Cv 7, 51-59 “Lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận tâm hồn con”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Khi ấy, Têphanô nói với … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ HAI TUẦN 3 PS

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA  THỨ HAI TUẦN 3 PHỤC SINH   Bài Ðọc I: Cv 6, 8-15 “Họ không thể đương đầu với sự khôn ngoan và Thánh Thần vẫn giúp cho ông nói”. Trích sách Tông đồ Công … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH   Bài Ðọc I: Cv 3, 13-15. 17-19 “Ðấng ban sự sống thì anh em đã giết đi, nhưng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại”. … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BẢY 2 PHỤC SINH

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BẢY TUẦN 2 PHỤC SINH   BÀI ĐỌC I: Cv 6, 1-7 “Họ chọn bảy người đầy Thánh Thần”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, số môn đồ gia … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ SÁU 2 PHỤC SINH

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ SÁU TUẦN 2 PHỤC SINH BÀI ĐỌC I: Cv 5, 34-42 “Các ngài hân hoan ra về, vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Đức Giêsu”. Trích sách Tông đồ … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ NĂM TUẦN 2 PHỤC SINH

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA  THỨ NĂM TUẦN 2 PHỤC SINH    Bài đọc: Acts 5:27-33; Jn 3:31-36. 1/ Bài đọc I: 27 Họ điệu các ông đến giữa Thượng Hội Đồng; vị thượng tế hỏi các ông rằng: 28 … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ TƯ 2 PHỤC SINH

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ TƯ TUẦN 2 PHỤC SINH Bài Ðọc I: Cv 5, 17-26 “Kìa, những người mà các ông tống ngục, hiện đang đứng giảng dạy dân chúng trong đền thờ”. Trích sách Tông đồ … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BA TUẦN 2 PHỤC SINH

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BA TUẦN 2 PHỤC SINH BÀI ĐỌC I: Cv 4, 32-37 “Họ một lòng một ý với nhau”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Bấy giờ tất cả đoàn tín hữu đông đảo … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – LỄ TRUYỀN TIN CHO ĐỨC MẸ

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA  LỄ TRUYỀN TIN CHO ĐỨC MẸ BÀI ĐỌC I:  Is 7, 10-14 “Này trinh nữ sẽ thụ thai”.   Trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, Chúa phán bảo vua Achaz rằng: “Hãy xin Thiên … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH CHÚA NHẬT KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA   Bài Đọc I: Cv 4, 32-35 “Họ đồng tâm nhất trí”. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Lúc bấy giờ … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ SÁU BÁT NHẬT PS

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ SÁU BÁT NHẬT PS   Bài Ðọc I: Cv 4, 1-12 “Ơn cứu độ không gặp được ở nơi một ai khác”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, đang … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ NĂM BÁT NHẬT PS

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ NĂM BÁT NHẬT PS   Bài Ðọc I: Cv 3, 11-26 “Ðấng ban sự sống thì anh em đã giết đi, nhưng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại”. Trích … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ TƯ BN PHỤC SINH

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ TƯ BÁT NHẬT PHỤC SINH   Bài Ðọc I: Cv 3, 1-10 “Có cái này tôi cho anh, là nhân danh Ðức Giêsu, anh hãy đứng dậy mà đi”. Trích sách Tông đồ … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PS

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PS   Bài Ðọc I: Cv 2, 36-41 “Anh em hãy ăn năn sám hối và mỗi người trong anh em hãy chịu phép rửa nhân danh Ðức Kitô”. … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PS

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PS   Bài Ðọc I: Cv 2, 14. 22-32 “Thiên Chúa đã cho Ðức Kitô phục sinh, và tất cả chúng tôi làm chứng về Người”. Trích sách Tông … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT PHỤC SINH

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT PHỤC SINH   BÀI ĐỌC I: Cv 10, 34a. 37-43 “Chúng tôi đã ăn uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BẢY TUẦN THÁNH

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA  Tam Nhật Vượt Qua Thứ Bảy Tuần Thánh Tuần Thánh Lễ Vọng Phục Sinh Đề nghị đọc chín bài đọc, bảy bài Trích ở Cựu Ước và hai bài trích ở Tân Ước. Nếu hoàn … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ TƯ TUẦN THÁNH

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN THÁNH    Bài Ðọc I: Is 50, 4-9a “Tôi đã không che mặt tránh những người chửi mắng, nhưng tôi biết tôi sẽ không phải thẹn thùng”. (Bài ca thứ ba của … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BA TUẦN THÁNH

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BA TUẦN THÁNH   Bài Ðọc I: Is 49, 1-6 “Ta đã làm cho con nên sự sáng các dân tộc, để con trở thành ơn cứu độ Ta ban cho đến tận … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ HAI TUẦN THÁNH

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ HAI TUẦN THÁNH   Bài Ðọc I: Is 42, 1-7 “Người sẽ không lớn tiếng; không ai nghe tiếng người ở công trường”. Trích sách Tiên tri Isaia. Này là tôi tớ Ta … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT LỄ LÁ

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT LỄ LÁ TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA –   Kiệu lá BÀI PHÚC ÂM: Mc 11, 1-10 “Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BẢY TUẦN 5 MÙA CHAY

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BẢY TUẦN 5 MÙA CHAY   BÀI ÐỌC I: Ed 37, 21-28 “Ta sẽ làm cho chúng trở nên dân tộc duy nhất”. Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Ðây Chúa là Thiên Chúa … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ SÁU TUẦN 5 MÙA CHAY

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ SÁU TUẦN 5 MÙA CHAY ThánhTuribilo Môgrôvê jô ,giámmục BÀI ÐỌC I: Gr 20, 10-13 “Chúa ở cùng tôi như người lính chiến hùng dũng”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Tôi đã nghe … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ NĂM TUẦN 5 MÙA CHAY

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ NĂM TUẦN 5 MÙA CHAY BÀI ÐỌC I: St 17, 3-9 “Ngươi sẽ làm tổ phụ nhiều dân tộc”. Trích sách Sáng Thế. Trong ngày ấy, Abram sấp mình xuống đất và Thiên … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ TƯ 5 MÙA CHAY

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ TƯ 5 MÙA CHAY   BÀI ÐỌC I: Ðn 3, 14-20. 91-92. 95 “Người đã sai thiên thần của Người đến giải thoát các tôi tớ Người”. Trích sách Tiên tri Ðaniel. Trong … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BA TUẦN 5 MC

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BA TUẦN 5 MC Thánh Isiđôrô, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh BÀI ÐỌC I: Ds 21, 4-9 “Kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống”. Trích … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT TUẦN 5MC

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA  Chúa Nhật Tuần V năm B BÀI ĐỌC I: Gr 31, 31-34 “Ta sẽ ký kết giao ước mới và Ta sẽ không còn nhớ tội lỗi nữa”. Bài trích sách Tiên tri Giêrêmia. Chúa phán: … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BẢY TUẦN 4MC

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA  – THỨ BẢY TUẦN 4MC Thánh Patriciô, giám mục BÀI ÐỌC I: Gr 11, 18-20 “Con như chiên con hiền lành bị đem đi giết”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Lạy Chúa, Chúa đã tỏ cho … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ SÁU TUẦN 4 MC

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA  – THỨ SÁU TUẦN 4 MC   BÀI ÐỌC I: Kn 2, 1a. 12-22 “Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã”. Trích sách Khôn Ngoan. Những kẻ gian ác suy nghĩ … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ NĂM 4 MÙA CHAY

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA  – THỨ NĂM 4 MÙA CHAY   BÀI ÐỌC I: Xh 32, 7-14 “Xin Chúa tỏ lòng khoan dung đối với tội lỗi dân Chúa”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ TƯ TUẦN 4 MC

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA  – THỨ TƯ TUẦN 4 MC   BÀI ÐỌC I: Is 49, 8-15 “Ta đã đặt ngươi nên giao ước của dân, để ngươi phục hưng xứ sở”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ðây Chúa … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT TUẦN 4 MÙA CHAY

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT TUẦN 4 MÙA CHAY   BÀI ÐỌC I: 2 Sb 36, 14-16. 19-23 “Cơn thịnh nộ và lòng từ bi của Chúa được tỏ bày qua sự lưu đày và giải phóng … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BẢY 3 MÙA CHAY

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA  – THỨ BẢY 3 MÙA CHAY   BÀI ÐỌC I: Hs 6, 1-6 “Ta muốn tình yêu, chớ không muốn hy lễ”. Trích sách Tiên tri Hôsê. Ðây Chúa phán: Trong cảnh khốn khổ, từ … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ SÁU TUẦN 3 MÙA CHAY

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ SÁU TUẦN 3 MÙA CHAY Thánh Phanxica Rôma, nữ tu BÀI ÐỌC I: Hs 14, 2-10 “Chúng tôi sẽ không còn nói rằng: Thần minh chúng tôi là sản phẩm do tay chúng … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ NĂM 3 MC

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM – THỨ NĂM 3 MC Thánh Gioan Thiên chúa, tu sĩ   BÀI ÐỌC I: Gr 7, 23-28 “Này là dân không chịu nghe lời Chúa là Thiên Chúa của họ”. Trích … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BA TUẦN 3 MÙA CHAY

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BA TUẦN 3 MÙA CHAY BÀI ÐỌC I: Ðn 3, 25. 34-43 “Với tâm thần sám hối và tinh thần khiêm tốn, chúng tôi được chấp nhận”. Trích sách Tiên tri Ðaniel. Trong … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ HAI TUẦN 3 MC

  PHỤNG VỤ  LỜI CHÚA – THỨ HAI TUẦN 3 MC   BÀI ĐỌC I: 2 V 5, 1-15a “Có nhiều người phong cùi trong Israel, nhưng không có một người nào trong bọn họ được chữa lành, mà chỉ … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT TUẦN 3 MÙA CHAY

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT TUẦN 3 MÙA CHAY   BÀI ÐỌC I: Xh 20, 1-17 “Luật do Môsê đã ban ra”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán bảo những lời sau đây: … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment