Category Archives: PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT TUẦN 3 TN – B

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT TUẦN 3 TN – B   BÀI ĐỌC I: Gn 3, 1-5. 10 Trích sách Tiên tri Giona. Lời Chúa phán cùng Giona rằng: “Hãy chỗi dậy và đi đến Ninivê, một … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BẢY TUẦN 2 TN

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BẢY TUẦN 2 TN BÀI ĐỌC I: 2 Sm 1, 1-4, 11-12. 19. 23-27 “Cớ sao các anh hùng lại ngã gục trên chiến trường như thế?”   Khởi đầu sách Samuel quyển … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ SÁU TUẦN 2TN

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA & SUY NIỆM – THỨ SÁU TUẦN 2TN   BÀI ÐỌC I: (năm II) 1 Sm 24, 3-21 “Tôi sẽ không ra tay sát hại người, vì người là Ðấng xức dầu của Chúa”. Trong … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN 2TN – B

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA  THỨ NĂM TUẦN 2TN – B BÀI ĐỌC I: 1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7 Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, sau khi hạ sát tên Philitinh, Đavít trở về, các … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 2TN

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA  THỨ TƯ TUẦN 2TN – Thánh An Tôn, viện phụ, Lễ nhớ   BÀI ĐỌC I: 1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51 “Đavít đã dùng dây ném đá và đá mà thắng tên Philitinh”. Trích … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ HAI TUẦN 2TN-B

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ HAI TUẦN 2TN (15.01.2018)   BÀI ĐỌC I: 1 Sm 15, 16-23 “Vâng lời thì tốt hơn của lễ. Chúa truất phế không cho ông làm vua nữa”. Trích sách Samuel quyển thứ … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BẢY TUẦN 1-B (13.01.2018)

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BẢY TUẦN 1-B (13.01.2018)   BÀI ĐỌC I: 1 Sm 9, 1-4. 17-19; 10, 1a “Này là người mà Chúa nói đến. Saolê sẽ cai trị dân Người”. Trích sách Samuel quyển thứ … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ SÁU TUẦN 1 TN-B

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ SÁU TUẦN 1 TN   (12.01.2018)   BÀI ĐỌC I: 1 Sm 8, 4-7. 10-22a “Các ngươi sẽ ca thán vì nhà vua, nhưng Chúa sẽ không nhậm lời các ngươi, vì các … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ NĂM TUẦN 1TN

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ NĂM TUẦN 1TN (11.01.2018)   BÀI ĐỌC I: 1 Sm 4, 1-11 “Israel thất trận và hòm bia Thiên Chúa bị chiếm đoạt”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ TƯ TUẦN 1TN – B

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ TƯ TUẦN 1TN – B   (10.01.2018) BÀI ĐỌC I: 1 Sm 3, 1-10. 19-20 “Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BA TUẦN 1TN -B

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BA TUẦN 1TN (09.01.2018)   BÀI ĐỌC I: 1 Sm 1, 9-20 “Chúa nhớ đến bà Anna và bà đã sinh Samuel”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, tại … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ HAI LỄ CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ HAI LỄ CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA (08.01.2018)   BÀI ĐỌC I: Is 42, 1-4. 6-7 “Này là tôi tớ Ta, Ta hài lòng về người”. Trích sách Tiên tri Isaia. Đây là … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BẢY MÙA GIÁNG SINH

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BẢY MÙA GIÁNG SINH  (06.01.2018) BÀI ĐỌC I: 1 Ga 5, 5-6. 8-13 (Hl 5-13) “Thánh Thần, nước và máu”. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Các con thân mến, ai … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ NĂM MÙA GIÁNG SINH

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ NĂM MÙA GIÁNG SINH (04.01.2018)   BÀI ĐỌC I: 1 Ga 3, 7-10 “Người ấy không phạm tội được, vì đã sinh ra bởi Thiên Chúa”. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ TƯ MÙA GS 03.01.2018

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ TƯ MÙA GS (03.01.2018)   BÀI ĐỌC I: 1 Ga 2, 29 – 3, 6 “Bất cứ ai ở trong Người đều không phạm tội”. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BA MÙA GS

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BA MÙA GS Thánh Basiliô Cả & Thánh Grêgôriô Nazianzênô (02.01.2018)   BÀI ĐỌC I: 1 Ga 2, 22-28 “Ước gì điều các con đã nghe từ ban đầu, vẫn ở lại mãi … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – LỄ MẸ THIÊN CHÚA

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ HAI MÙA GIÁNG SINH LỄ ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA (01.01.2018)   BÀI ĐỌC I: Ds 6, 22-27 “Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel và Ta sẽ chúc lành … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT   (31.12.2017)   BÀI ĐỌC I: Hc 3, 3-7. 14-17a “Ai kính sợ Chúa, thì thảo kính cha mẹ”. Trích sách Huấn Ca. Thiên Chúa suy tôn người … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT GS

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA   THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH    BÀI ĐỌC I: 1 Ga 2, 12-17 Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Hỡi các con, ta viết cho các con, vì tội lỗi … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ SÁU BÁT NHẬT GIÁNG SINH

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA  – THỨ SÁU BÁT NHẬT GIÁNG SINH   BÀI ĐỌC I: 1 Ga 2, 3-11 “Ai thương yêu anh em mình thì ở trong sự sáng”. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ NĂM MÙA GIÁNG SINH

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ NĂM MÙA GIÁNG SINH Thánh Anh Hài   BÀI ĐỌC I: 1 Ga 1, 5 – 2,2 “Máu Chúa Giêsu Kitô rửa chúng tôi sạch mọi tội lỗi”. Trích thư thứ nhất của … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ TƯ MÙA GIÁNG SINH

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ TƯ MÙA GIÁNG SINH (27.12.2017) Lễ Thánh Gioan Tông Đồ   BÀI ĐỌC I: 1 Ga 1, 1-4 “Chúng tôi loan truyền cho anh em điều chúng tôi đã nghe và đã thấy”. … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT GS

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA  THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH THÁNH STEPHANO   BÀI ĐỌC I: Cv 6, 8-10; 7, 54-59 “Kìa tôi xem thấy trời mở ra”.   Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày đó, … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ HAI LỄ GIÁNG SINH

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ HAI LỄ GIÁNG SINH 25.12.2017   BÀI ĐỌC I: Is 52, 7-10 “Khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta”. Trích sách Tiên tri … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT TUẦN 4MV

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT TUẦN 4MV   (24.12.2017)   BÀI ĐỌC I: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16 “Nước Đavít sẽ tồn tại muôn đời trước mặt Chúa”. Bài trích sách Samuel quyển thứ hai. … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BẢY TUẦN 3MV

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BẢY TUẦN 3MV (23.12.2017)   BÀI ĐỌC I: Ml 3, 1-4; 4, 5-6 (Hr 3, 1-4, 23-24) “Ta sẽ sai tiên tri Êlia đến cùng các ngươi trước ngày Chúa đến”.   Trích … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ SÁU TUẦN 3MV

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ SÁU TUẦN 3MV 22.12.2017   BÀI ĐỌC I: 1 Sm 1, 24-28 “Bà Anna tạ ơn Chúa vì được sinh Samuel”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Ngày ấy, sau khi đã cho … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ TƯ TUẦN 3MV

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ TƯ TUẦN 3MV (20.12.2017)   BÀI ĐỌC I: Is 7, 10-14 “Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, Chúa phán bảo cùng vua Achaz … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BA TUẦN 3MV

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BA TUẦN 3MV   BÀI ĐỌC I: Tl 13, 2-7. 24-25a “Thiên thần báo trước việc Samson sinh ra”. Bài trích sách Thủ Lãnh. Ngày ấy, có một người đàn ông, bởi đất … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ HAI TUẦN 3MV (18.12.2017)

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ HAI TUẦN 3MV (18.12.2017)   BÀI ĐỌC I: Gr 23, 5-8 “Ta sẽ gây cho Đavít một mầm giống công chính”.   Bài trích sách Tiên tri Giêrêmia. Này đây, đã tới những … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT TUẦN 3MV

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT TUẦN 3MV (17.12.2017) BÀI ĐỌC I: Is 61, 1-2a. 10-11 “Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa”. Trích sách Tiên tri Isaia. Thánh Thần Chúa ngự trên tôi: vì Chúa đã xức dầu … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BẢY TUẦN 2MV

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BẢY TUẦN 2MV (16.12.2017)   BÀI ĐỌC I: Hc 48, 1-4. 9-11 “Elia sẽ đến lần thứ hai”. Trích sách Huấn Ca. Bấy giờ Elia như lửa hồng xuất hiện. Lời ông nóng … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ SÁU TUẦN 2MV

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ SÁU TUẦN 2MV (15.12.2017)   BÀI ĐỌC I: Is 48, 17-19 “Chớ gì ngươi lưu ý đến giới răn của Ta”.   Trích sách Tiên tri Isaia. Thiên Chúa là Đấng Thánh của … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ NĂM TUẦN 2 MV

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ NĂM TUẦN 2 MV (14.12.2017)   BÀI ĐỌC I: Is 41, 13-20 “Ta là Đấng Thánh của Israel, Ta là Đấng Cứu Chuộc ngươi”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ta là Chúa, Thiên … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ TƯ TUẦN 2 MV

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ TƯ TUẦN 2 MV (13.12.2017)   BÀI ĐỌC I: Is 40, 25-31 “Thiên Chúa toàn năng ban sức mạnh cho người mệt mỏi”. Trích sách Tiên tri Isaia. Đấng Chí Thánh phán rằng: … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA- THỨ BA TUẦN 2MV

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA- THỨ BA TUẦN 2MV (12.12.2017) BÀI ĐỌC I: Dcr 2, 14-17 “Hỡi thiếu nữ Sion, hãy hân hoan”. Trích sách Tiên tri Dacaria. Chúa phán: “Hỡi thiếu nữ Sion, hãy ca tụng và hân hoan: … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ HAI TUẦN 2 MÙA VỌNG-B

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA  THỨ HAI TUẦN 2 MÙA VỌNG-B   BÀI ĐỌC I:  Is 35, 1-10 “Chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu thoát các ngươi”. Trích sách Tiên tri Isaia. Sa mạc và hoang địa hãy vui … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA -THỨ BẢY TUẦN I MÙA VỌNG B

  SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN I MÙA VỌNG B CHẠNH LÒNG THƯƠNG NHƯ CHÚA   Tin mừng Mt 9: 35-37;10: 1.6-8 Thiên Chúa chúng ta không phải là một Thiên Chúa vô cảm, mà là một Thiên … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BẢY TUẦN 1 MÙA VỌNG

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ BẢY TUẦN 1 MV (09.12.2017) BÀI ĐỌC I: Is 30, 19-21. 23-26 “Người động lòng thương ngươi, lắng nghe lời ngươi kêu xin”. Trích sách Tiên tri Isaia. Đây Chúa là Thiên Chúa, Đấng … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ SÁU TUẦN 1 MÙA VỌNG

  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – THỨ SÁU TUẦN 1 MV  MẸ VÔ NHIỄM     BÀI ĐỌC I: St 3, 9-15. 20 “Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa miêu duệ mi và miêu duệ người phụ nữ”. Trích … Continue reading

Posted in PHỤNG VỤ LỜI CHÚA | Leave a comment