Category Archives: LỜI CHÚA MỖI NGÀY

LỜI CHÚA MỖI NGÀY – Lễ Kính Thánh Matthew

  LỜI CHÚA MỖI NGÀY  Lễ Kính Thánh Matthew TĐ và Thánh Sử.   Bài đọc: Eph 4:1-7, 11-13; Mt 9:9-13. 1/ Bài đọc I: 1 Vậy, tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ anh em … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY – Thứ Tư, Tuần 24 TN1, Năm lẻ

LỜI CHÚA MỖI NGÀY  Thứ Tư, Tuần 24 TN1, Năm lẻ. Bài đọc: I Tim 3:14-16; Lk 7:31-35. 1/ Bài đọc I:14 Tôi viết cho anh thư này, dù vẫn hy vọng sớm đến với anh.15 Nhưng nếu tôi chậm trễ, thì … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Ba Tuần 24 TN1, Năm lẻ.

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Ba Tuần 24 TN1, Năm lẻ. Bài đọc: I Tim 3:1-13; Lk 7:11-17. 1/ Bài đọc I: 1 Đây là lời đáng tin cậy: ai mong được làm giám quản, người ấy ước muốn một nhiệm … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Hai Tuần 24 TN1

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Hai Tuần 24 TN1   Bài đọc: 1 Tim 2:1-8; Lk 7:1-10. 1/ Bài đọc I: 1 Trước hết, tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Chúa Nhật 24 Thường Niên, Năm A

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Chúa Nhật 24 Thường Niên, Năm A Bài đọc: Sir 27:30-28:7; Rom 14:7-9; Mt 18:21-35. 1/ Bài đọc I: 30 Oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm, về chuyện đó kẻ tội lỗi … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Bảy Tuần 23 TN1

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Bảy Tuần 23 TN1 Bài đọc: I Tim 1:15-17; Lk 6:43-49. 1/ Bài đọc I: 15 Đây là lời đáng tin cậy và đáng mọi người đón nhận: Đức Giê-su Ki-tô đã đến thế gian, … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Sáu Tuần 24 TN2, Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Sáu Tuần 24 TN2, Lễ Đức Mẹ Sầu Bi Bài đọc: I Cor 11:17-26, 33; Jn 19:25-27. 1/ Bài đọc I: Nhân lúc đưa ra các chỉ thị này, tôi chẳng khen anh em đâu, … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Lễ Suy Tôn Thánh Giá

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Lễ Suy Tôn Thánh Giá Bài đọc: Num 21:4b-9; Phil 2:6-11; Jn 3:13-17 1/ Bài đọc I: Từ núi Ho, họ lên đường theo đường Biển Sậy, vòng qua lãnh thổ Êđôm; trong cuộc hành trình qua … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY – Thứ Tư Tuần 23 TN1

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Tư Tuần 23 TN1 Bài đọc: Col 3:1-11; Lk 6:20-26. 1/ Bài đọc I: 1 Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY -Thứ Ba Tuần 23 TN1

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Ba Tuần 23 TN1 Bài đọc: Col 2:6-15; Lk 6:12-19 Bài đọc I: 6 Vậy như anh em đã nhận Đức Giê-su Ki-tô làm Chúa, thì hãy tiếp tục sống kết hợp với Người. 7 … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY – Thứ Hai Tuần 23 TN1

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Hai Tuần 23 TN1 Bài đọc: Col 1:24-2:3; Lk 6:6-11. 1/ Bài đọc I: 24 Giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Ki-tô còn … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY – Chúa Nhật 23 Thường Niên, Năm A

  LỜI CHÚA MỖI NGÀY Chúa Nhật 23 Thường Niên, Năm A Bài đọc: Eze 33:7-9; Rom 13:8-10; Mt 18:15-20. 1/ Bài đọc I: 7 Phần ngươi, hỡi con người, Ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY – Kính Sinh Nhật Đức Mẹ

LỜI CHÚA MỖI NGÀY  Kính Sinh Nhật Đức Mẹ (8 Tháng Chín, 2017) Bài đọc: Mic 5:1-4a; Mt 1:1-16, 18-23. 1/ Bài đọc I: 1 Phần ngươi, hỡi Bê-lem Ép-ra-tha, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa, từ nơi … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY – Thứ Năm Tuần 22 TN1

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Năm Tuần 22 TN1   Bài đọc: Col 1:9-14; Lc 5:1-11. 1/ Bài đọc I: 9 Vì thế, từ ngày chúng tôi nghe biết như vậy, chúng tôi cũng không ngừng cầu nguyện và kêu … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY – Thứ Tư Tuần 22 TN1

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Tư Tuần 22 TN1 Bài đọc: Col 1:1-8; Lc 4:38-44. 1/ Bài đọc I: 1 Tôi là Phao-lô, bởi ý Thiên Chúa được làm Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su, và anh Ti-mô-thê là người … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY – Thứ Ba Tuần 22 TN1

LỜI CHÚA MỖI NGÀY  Thứ Ba Tuần 22 TN1   Bài đọc: I Thes 5:1-6, 9-11; Lc 4:31-37. 1/ Bài đọc I: 1 Thưa anh em, về ngày giờ và thời kỳ Chúa đến, anh em không cần ai viết … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY – Thứ Hai Tuần 22 TN1

LỜI CHÚA MỖI NGÀY  Thứ Hai Tuần 22 TN1   Bài đọc: I Thes 4:13-18; Lc 4:16-30. 1/ Bài đọc I: 13 Thưa anh em, về những ai đã an giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn để anh em … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Chúa Nhật 22 Thường Niên, Năm A

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Chúa Nhật 22 Thường Niên, Năm A Bài đọc: Jer 20:7-9; Rom 12:1-2; Mt 16:21-27. 1/ Bài đọc I: 7 Lạy ĐỨC CHÚA, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ. … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Bảy Tuần 21 TN1

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Bảy Tuần 21 TN1   Bài đọc: I Thes 4:9-11; Mk 6:17-29. 1/ Bài đọc I: 9 Còn về tình huynh đệ, anh em không cần ai viết cho anh em, vì chính anh em … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Sáu Tuần 21 TN1

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Sáu Tuần 21 TN1 Bài đọc: I Thes 4:1-8; Mt 25:1-13. 1/ Bài đọc I: 1 Vả lại, thưa anh em, anh em đã được chúng tôi dạy phải sống thế nào cho đẹp lòng … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Năm Tuần 21 TN1

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Năm Tuần 21 TN1   Bài đọc: I Thes 3:7-13; Mt 24:42-51. 1/ Bài đọc I: 7 Như vậy, thưa anh em, vì anh em có lòng tin, nên khi nghĩ đến anh em, chúng … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Tư Tuần 21 TN1, Năm lẻ

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Tư Tuần 21 TN1, Năm lẻ. Bài đọc: I Thes 2:9-13; Mt 23:27-32. 1/ Bài đọc I:9 Thưa anh em, hẳn anh em còn nhớ nỗi khó nhọc vất vả của chúng tôi: đêm ngày chúng … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Ba Tuần 21 TN1

LỜI CHÚA MỖI NGÀY  Thứ Ba Tuần 21 TN1. Nhớ Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu. Bài đọc: I Thes 4:9-11; Mk 6:17-29. 1/ Bài đọc I:9 Còn về tình huynh đệ, anh em không cần ai viết cho anh … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thánh Augustinô, Tiến Sĩ Hội Thánh

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thánh Augustinô, Tiến Sĩ Hội Thánh   Bài đọc: 1 Jn 4:7-16; Mt 23:8-12 1/ Bài đọc I: 7Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Chúa Nhật 21 Thường Niên, Năm A

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Chúa Nhật 21 Thường Niên, Năm A   Bài đọc: Isa 22:15, 19-23; Rom 11:33-36; Mt 16:13-20. 1/ Bài đọc I: 15 ĐỨC CHÚA các đạo binh là Chúa Thượng phán: Hãy đi gặp viên quan … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Bảy Tuần 20 TN1, Năm lẻ

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Bảy Tuần 20 TN1, Năm lẻ Bài đọc: Ruth 2:1-3, 8-11, 4:13-17; Mt 23:1-12. 1/ Bài đọc I: 1 Bà Na-o-mi có một thân nhân bên họ nhà chồng, một người khá giàu, thuộc thị … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Sáu Tuần 20 TN1, Năm lẻ

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Sáu Tuần 20 TN1, Năm lẻ.   Bài đọc: Ruth 1:1, 3-6, 14b-16, 22; Mt 22:34-40. 1/ Bài đọc I: 1 Vào thời các thủ lãnh cai trị, một nạn đói xảy ra trong xứ. … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY – Thứ Năm Tuần 20 TN1, Năm lẻ

LỜI CHÚA MỖI NGÀY  Thứ Năm  Tuần 20 TN1, Năm lẻ Kính Thánh Batholomew Tông Đồ Bài đọc: Rev 21:9b-14; Jn 1:45-51. 1/ Bài đọc I: 9 Bấy giờ, trong số bảy thiên thần mang bảy chén đầy bảy tai … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Tư Tuần 20 TN1, Năm lẻ

LỜI CHÚA MỖI NGÀY  Thứ Tư Tuần 20 TN1, Năm lẻ   Bài đọc: Judg 9:6-15; Mt 20:1-16. 1/ Bài đọc I: 6 Bấy giờ tất cả thân hào Si-khem cùng toàn dân Bết Mi-lô họp lại, kéo đến tôn … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Ba Tuần 20 TN1, Năm lẻ

LỜI CHÚA MỖI NGÀY  Thứ Ba Tuần 20 TN1, Năm lẻ Bài đọc: Judg 6:11-24a; Mt 19:23-30. 1/ Bài đọc I: 11 Thần sứ của ĐỨC CHÚA đến và ngồi dưới cây tùng ở Óp-ra. Cây này là của ông … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Hai Tuần 20 TN1, Năm lẻ

LỜI CHÚA MỖI NGÀY  Thứ Hai Tuần 20 TN1, Năm lẻ   Bài đọc: Judg 2:11-19; Mt 19:16-22. 1/ Bài đọc I:11 Con cái Ít-ra-en đã làm điều dữ trái mắt ĐỨC CHÚA, và đã làm tôi các thần Ba-an.12 Họ đã … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Chúa Nhật 20 Thường Niên, Năm A

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Chúa Nhật 20 Thường Niên, Năm A   Bài đọc: Isa 56:1, 6-7; Rom 11:13-15, 29-32; Mt 15:21-28 1/ Bài đọc I: 1 ĐỨC CHÚA phán như sau: Hãy tuân giữ điều chính trực, thực hành điều … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Bảy Tuần 19 TN1

LỜI CHÚA MỖI NGÀY  Thứ Bảy Tuần 19 TN1 Bài đọc: Jos 24:14-29; Mt 19:13-15. 1/ Bài đọc I: 14 “Bây giờ anh em hãy kính sợ ĐỨC CHÚA, hãy chân thành và trung tín phụng thờ Người. Anh em … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Sáu Tuần 19 TN1

LỜI CHÚA MỖI NGÀY  Thứ Sáu Tuần 19 TN1   Bài đọc: Jos 24:1-13; Mt 19:3-12. 1/ Bài đọc I: 1 Ông Giô-suê quy tụ ở Si-khem mọi chi tộc Ít-ra-en và triệu tập các kỳ mục Ít-ra-en, các thủ … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Năm Tuần 19 TN1

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Năm Tuần 19 TN1   Bài đọc: Jos 3:7-10a, 11, 13-17; Mt 18:21-19:1. 1/ Bài đọc I: 7 ĐỨC CHÚA phán với ông Giô-suê: “Hôm nay, Ta bắt đầu cho ngươi được nên cao trọng … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Tư Tuần 19 TN1, Năm lẻ.

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Tư Tuần 19 TN1, Năm lẻ.   Bài đọc: Deut 34:1-12; Mt 18:15-20. 1/ Bài đọc I:1 Từ đồng bằng Mô-áp, ông Mô-sê lên núi Nơ-vô, tới Pít-ga, đối diện với Giê-ri-khô, và ĐỨC CHÚA cho … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Lễ Đức Mẹ Lên Trời

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Lễ Đức Mẹ Lên Trời Bài đọc: Rev 11:19a,12:1-6a, 10ab; I Cor 15:20-27; Lk 1:39-56. 1/ Bài đọc I: 19 Đền Thờ Thiên Chúa ở trên trời mở ra, và Hòm Bia Giao Ước xuất hiện … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Hai Tuần 19 TN1

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Hai Tuần 19 TN1   Bài đọc: Deut 10:12-22; Mt 17:22-27 1/ Bài đọc I: 12 Giờ đây, hỡi Ít-ra-en, nào ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, có đòi hỏi anh em điều gì … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Chúa Nhật 19 Thường Niên, Năm A

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Chúa Nhật 19 Thường Niên, Năm A Bài đọc: I Kgs 19:9, 11-13; Rom 9:1-5; Mt 14:22-33 1/ Bài đọc I: 9 Ông vào một cái hang và nghỉ đêm tại đó. Có lời ĐỨC CHÚA … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY – Thứ Bảy Tuần 18 TN1

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Bảy Tuần 18 TN1 Bài đọc: Deut 6:4-13; Mt 17:14-20. 1/ Bài đọc I: 4 Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, là ĐỨC CHÚA duy nhất. 5 Hãy yêu mến ĐỨC … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment