Category Archives: NGUYỄN TRỌNG ĐA

VIỆC LINH MỤC DÂNG LỄ MỘT MÌNH

Giải Đáp Phụng Vụ:   Việc Linh Mục Dâng Lễ Một Mình Được Qui Định Thế Nào?   Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của … Continue reading

Posted in NGUYỄN TRỌNG ĐA | Leave a comment

GIẢI ĐÁP PHỤNG VỤ VỀ CÁC VỊ ĐỒNG TẾ RƯỚC LỄ

GIẢI ĐÁP PHỤNG VỤ CÁC VỊ ĐỒNG TẾ RƯỚC LỄ BẰNG CÁCH CHẤM ĐƯỢC KHÔNG? Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina … Continue reading

Posted in NGUYỄN TRỌNG ĐA | Leave a comment

LINH MỤC ĐỒNG TẾ CÓ NÊN CHỤP HÌNH HAY KHÔNG ?

LINH MỤC ĐỒNG TẾ CÓ NÊN CHỤP HÌNH HAY KHÔNG ? Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma. Hỏi: … Continue reading

Posted in NGUYỄN TRỌNG ĐA | Leave a comment

THÁNH LỄ CHO NGƯỜI HIẾN XÁC DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO?

THÁNH LỄ CHO NGƯỜI HIẾN XÁC DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO?   Nguyễn Trọng Đa   Giải đáp phụng vụ: Thánh lễ cho người hiến xác diễn ra như thế nào? Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh … Continue reading

Posted in NGUYỄN TRỌNG ĐA | Leave a comment

TẠI SAO LINH MỤC ĐÃ BÁI GỐI

Giải đáp phụng vụ:  TẠI SAO LINH MỤC ĐÃ BÁI GỐI, CÒN CÚI ĐẦU KHI TRUYỀN PHÉP? TÍN HỮU CÚI ĐẦU HAY NHÌN MÌNH MÁU THÁNH ĐƯỢC NÂNG? Nguyễn Trọng Đa Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh … Continue reading

Posted in NGUYỄN TRỌNG ĐA | Leave a comment

GIẢI ĐÁP PHỤNG VỤ – Về Kinh Nguyện Thánh Thể

GIẢI ĐÁP PHỤNG VỤ ĐƯỢC PHÉP ĐƯA THÊM TÊN TRONG KINH NGUYỆN THÁNH THỂ KHÔNG? TÊN GIÁM MỤC ĐƯỢC ĐỌC THẾ NÀO? Nguyễn Trọng Đa Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng … Continue reading

Posted in NGUYỄN TRỌNG ĐA | Leave a comment

NHỮNG AI ĐƯỢC LÃNH NHẬN BÍ TÍCH XỨC DẦU? – Nguyễn Trọng Đa

Giải đáp phụng vụ:   NHỮNG AI ĐƯỢC LÃNH NHẬN BÍ TÍCH XỨC DẦU? Nguyễn Trọng Đa Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại … Continue reading

Posted in NGUYỄN TRỌNG ĐA | Leave a comment

CÓ THỂ ĐEO CHUỖI MÂN CÔI NHƯ DÂY CHUYỀN ?

CÓ THỂ ĐEO CHUỖI MÂN CÔI NHƯ DÂY CHUYỀN ? Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.   Hỏi: … Continue reading

Posted in NGUYỄN TRỌNG ĐA | Leave a comment

NÓI THÊM VỀ ĂN CHAY KIÊNG THỊT – Nguyễn Trọng Đa

GIẢI ĐÁP PHỤNG VỤ: NÓI THÊM VỀ  ĂN CHAY KIÊNG THỊT   Nguyễn Trọng Đa Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina … Continue reading

Posted in NGUYỄN TRỌNG ĐA | Leave a comment

SỬ DỤNG KHUNG VẢI THAY BÀN THỜ …

Giải đáp phụng vụ: SỬ DỤNG KHUNG VẢI THAY BÀN THỜ TRONG GIÁO HỘI LATINH ĐƯỢC KHÔNG? Nguyễn Trọng Đa Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng … Continue reading

Posted in NGUYỄN TRỌNG ĐA | Leave a comment

TẠI SAO KINH TIN KÍNH … [Nguyễn Trọng Đa]

Giải đáp phụng vụ: Tại sao Kinh Tin Kính không đề cập đến phép Thánh Thể? Bỏ đọc Kinh Tin Kính trong lễ Chúa nhật được không? Nguyễn Trọng Đa Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa … Continue reading

Posted in NGUYỄN TRỌNG ĐA | Leave a comment

TẠI SAO MỘT PHẦN MÌNH THÁNH …

Giải đáp phụng vụ:   TẠI SAO MỘT PHẦN MÌNH THÁNH   ĐƯỢC ĐẶT VÀO CHÉN THÁNH? Nguyễn Trọng Đa Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ … Continue reading

Posted in NGUYỄN TRỌNG ĐA | Leave a comment

VIỆC ĐỌC BÀI THƯƠNG KHÓ…(Nguyễn Trọng Đa)

Giải đáp phụng vụ: VIỆC ĐỌC BÀI THƯƠNG KHÓ CÓ ĐƯỢC DIỄN NHƯ KỊCH KHÔNG?   Nguyễn Trọng Đa   Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng … Continue reading

Posted in NGUYỄN TRỌNG ĐA | Leave a comment

NGHI THỨC CHO RƯỚC LỄ NGOÀI THÁNH LỄ

Giải đáp phụng vụ: NGHI THỨC CHO RƯỚC LỄ NGOÀI THÁNH LỄ  VÀ  NGHI THỨC SÁM HỐI Nguyễn Trọng Đa Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng … Continue reading

Posted in NGUYỄN TRỌNG ĐA | Leave a comment

NGHI THỨC CHO RƯỚC LỄ…(Nguyễn Trọng Đa)

Giải đáp phụng vụ: NGHI THỨC CHO RƯỚC LỄ NGOÀI THÁNH LỄ VÀ NGHI THỨC SÁM HỐI Nguyễn Trọng Đa Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng … Continue reading

Posted in NGUYỄN TRỌNG ĐA | Leave a comment

“ĐỊA ĐIỂM TẬP HỌP” CỦA NHÀ THỜ….

Giải đáp phụng vụ:   “ĐỊA ĐIỂM TẬP HỌP” CỦA NHÀ THỜ CÓ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN PHỤNG VỤ? Nguyễn Trọng Đa Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo … Continue reading

Posted in NGUYỄN TRỌNG ĐA | Leave a comment

XÔNG HƯƠNG CHO VÒNG HOA MÙA VỌNG ?

Giải đáp phụng vụ:   CÓ XÔNG HƯƠNG CHO VÒNG HOA MÙA VỌNG KHÔNG? Nguyễn Trọng Đa Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại … Continue reading

Posted in NGUYỄN TRỌNG ĐA | Leave a comment

DÙNG IPAD ĐỂ ĐỌC TIN MỪNG TRONG THÁNH LỄ

DÙNG IPAD ĐỂ ĐỌC TIN MỪNG TRONG THÁNH LỄ ĐƯỢC KHÔNG?   Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô, giáo sư Phụng vụ tại Đại học Regina Apostolorum (Nữ vương các thánh Tông đồ), Rôma. Hỏi: … Continue reading

Posted in NGUYỄN TRỌNG ĐA | Leave a comment

KHI NÀO LINH MỤC VI PHẠM ẤN TÍCH GIẢI TỘI?

KHI NÀO LINH MỤC VI PHẠM ẤN TÍCH GIẢI TỘI?  Nguyễn Trọng Đa    Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum … Continue reading

Posted in NGUYỄN TRỌNG ĐA | Leave a comment

ĐÂY LÀ MẦU NHIỆM ĐỨC TIN” CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Giải đáp phụng vụ: CỤM TỪ “ĐÂY LÀ MẦU NHIỆM ĐỨC TIN” CÓ Ý NGHĨA GÌ?   Nguyễn Trọng Đa Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng … Continue reading

Posted in NGUYỄN TRỌNG ĐA | Leave a comment

LINH MỤC CỬ HÀNH LỄ AN TÁNG…

Giải đáp phụng vụ: Linh mục cử hành lễ an táng cho người Tin lành được không? Nguyễn Trọng Đa Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng … Continue reading

Posted in NGUYỄN TRỌNG ĐA | Leave a comment

… LÀM DẤU THÁNH GIÁ KÉP

Giải đáp phụng vụ: CÁC TÍN HỮU CÓ BUỘC LÀM DẤU THÁNH GIÁ KÉP TRƯỚC BÀI TIN MỪNG KHÔNG?  Nguyễn Trọng Đa    Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và … Continue reading

Posted in NGUYỄN TRỌNG ĐA | Leave a comment

PHẢI TRUYỀN PHÉP CẢ BÁNH VÀ RƯỢU

Giải đáp phụng vụ: PHẢI TRUYỀN PHÉP CẢ BÁNH VÀ RƯỢU CHO THÁNH LỄ   Nguyễn Trọng Đa Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ … Continue reading

Posted in NGUYỄN TRỌNG ĐA | Leave a comment

XIN CHÚA TẶNG THÊM… (Nguyễn Trọng Đa)

Giải đáp phụng vụ: “XIN CHÚA TẶNG THÊM ĐIỀU CHÚNG CON CHẲNG DÁM CẦU XIN” ĐƯỢC HIỂU NHƯ THẾ NÀO?   Nguyễn Trọng Đa Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học … Continue reading

Posted in NGUYỄN TRỌNG ĐA | Leave a comment

BAN PHÉP LÀNH QUA ĐIỆN THOẠI….

Giải đáp phụng vụ: BAN PHÉP LÀNH QUA ĐIỆN THOẠI ĐƯỢC KHÔNG? Nguyễn Trọng Đa   Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học … Continue reading

Posted in NGUYỄN TRỌNG ĐA | Leave a comment

CÓ ĐƯỢC VỖ TAY TRONG BÀI GIÃNG?

Giải đáp phụng vụ: CÓ ĐƯỢC VỖ TAY TRONG BÀI GIẢNG KHÔNG? Nguyễn Trọng Đa Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh … Continue reading

Posted in NGUYỄN TRỌNG ĐA | Leave a comment

GIÁO DÂN ĐƯỢC PHÉP GIÃNG….

Giải đáp phụng vụ: Giáo dân được phép giảng trong buổi cử hành phụng vụ Lời Chúa ngoài thánh lễ không? Nguyễn Trọng Đa   Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần … Continue reading

Posted in NGUYỄN TRỌNG ĐA | Leave a comment

BÀI GIÃNG VIẾT SẴN… ?

Giải đáp phụng vụ:   BÀI GIÃNG CÓ CẦN ĐƯỢC VIẾT SẴN HAY KHÔNG? Nguyễn Trọng Đa Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại … Continue reading

Posted in NGUYỄN TRỌNG ĐA | Leave a comment

…KHI BÁNH THÁNH RƠI … (Nguyễn Trọng Đa)

Giải đáp phụng vụ: LÀM GÌ KHI BÁNH THÁNH RƠI XUỐNG NỀN NHÀ?  Nguyễn Trọng Đa   Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương … Continue reading

Posted in NGUYỄN TRỌNG ĐA | Leave a comment

Nhờ Đức Kito Chúa Chúng Con…

  Giải đáp phụng vụ: Câu kết ”nhờ Đức Kitô Chúa chúng con” của lời nguyện có ý nghĩa gì? Nguyễn Trọng Đa   Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học … Continue reading

Posted in NGUYỄN TRỌNG ĐA | Leave a comment

Rời Nhà Thờ Sau Rước Lễ (Nguyễn Trọng Đa)

Giải đáp phụng vụ:   VIỆC RỜI NHÀ THỜ NGAY SAU RƯỚC LỄ LÀ SAI NHƯ THẾ NÀO? Nguyễn Trọng Đa   Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ của Đại … Continue reading

Posted in NGUYỄN TRỌNG ĐA | Leave a comment

Dự Lễ ở Nhà Thờ Chính Thống…

  Giải đáp phụng vụ: Ai tham dự lễ chủ nhật ở nhà thờ Chính thống giáo, có chu toàn luật buộc dự lễ không?   Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng … Continue reading

Posted in NGUYỄN TRỌNG ĐA | Leave a comment

Cần Xưng Gì Khi Xưng Tội?

 Giải đáp phụng vụ: Cần xưng gì khi thường xuyên xưng tội? Nguyễn Trọng Đa   Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sưphụng vụ của Đại học Regina … Continue reading

Posted in NGUYỄN TRỌNG ĐA | Leave a comment

Có Buộc Tráng Chén… (Nguyễn Trọng Đa)

  Giải đáp phụng    CÓ BUỘC TRÁNG CHÉN VỚI NƯỚC VÀ RƯỢU KHÔNG? Nguyễn Trọng Đa   Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của … Continue reading

Posted in NGUYỄN TRỌNG ĐA | Leave a comment

Về Việc Rước Của Người Ly Dị…

Giải đáp phụng vụ:   Người đã ly dị tái hôn được rước lễ theo quyền “tòa trong” không?   Nguyễn Trọng Đa    Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học … Continue reading

Posted in NGUYỄN TRỌNG ĐA | Leave a comment

Được Dùng Chuông Mõ…

  Giải đáp phụng vụ:    ĐƯỢC DÙNG CHUÔNG MÕ PHẬT GIÁO TRONG PHỤNG VỤ KHÔNG?   Nguyễn Trọng Đa Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng … Continue reading

Posted in NGUYỄN TRỌNG ĐA | Leave a comment

Giờ Chầu Thánh Thể

  Giải đáp phụng vụ:   GIỜ CHẦU THÁNH THỂ ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO? Nguyễn Trọng Đa Vietcatholic News Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư … Continue reading

Posted in NGUYỄN TRỌNG ĐA | Leave a comment