Category Archives: SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN

BỆNH PHONG TÂM HỒN – ĐTGM Ngô Quang Kiệt

CHÚA NHẬT TUẦN 6TN-B BỆNH PHONG TÂM HỒN ĐTGM Ngô Quang Kiệt   Thời xưa, bệnh phong là một bệnh nan y, bị mọi người kinh tởm xa lánh. Trong đạo Do thái, người mắc bệnh phong bị gạt ra … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN, ĐTGM NGÔ QUANG KIỆT | Leave a comment

PHONG CÙI – Lm Giuse Trần Việt Hùng

CHÚA NHẬT TUẦN 6TN-B   PHONG CÙI Lm Giuse Trần Việt Hùng   Cùi hủi là một con bệnh đáng ghê sợ nhất. Nhiều ngàn năm trước, bệnh phong cùi đã xuất hiện nơi thân xác của con người. Đây … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN | Leave a comment

NGƯỜI CÙI – Lm. Giuse Vũ Khắc Nghiêm

CHÚA NHẬT TUẦN 6TN-B   NGƯỜI CÙI Lm. Giuse Vũ Khắc Nghiêm   Trong chuyến đi từ Sàigòn đến Quy Nhơn năm 1960, tôi giữ mãi một kỷ niệm, không phải kỷ niệm thăm bến cảng, tháp chàm Chiêm Thành … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN | Leave a comment

CHÚA CHỮA LÀNH NGƯỜI PHONG CÙI – Lm Trầm Phúc

CHÚA NHẬT TUẦN 6TN-B CHÚA CHỮA LÀNH NGƯỜI PHONG CÙI  Lm Trầm Phúc   Lời Chúa : Mc 1,40-45  Chúa Giêsu chữa lành cho một người phong cùi vì anh nầy đã đến với Ngài xin Ngài chữa cho. Hành … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN | Leave a comment

LÒNG THƯƠNG XÓT VƯỢT QUA TẤT CẢ

CHÚA NHẬT TUẦN 6TN – B LÒNG THƯƠNG XÓT VƯỢT QUA TẤT CẢ (Lv 13,1-2.44-46; 1Cr 10,31 – 11,1; Mc 1,40-45) Tu sĩ: Jos.Vinc. Ngọc Biển, S.S.P.   Có một cô gái đẹp và tính tình rất tốt. Nhan sắc … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN | Leave a comment

MẸ NÂNG ĐỠ CÁC BỆNH NHÂN Lm Giuse Nguyễn Hữu An

CHÚA NHẬT TUẦN 6TN-B   MẸ NÂNG ĐỠ CÁC BỆNH NHÂN Lm Giuse Nguyễn Hữu An   Mở đầu Sứ điệp ngày Thế Giới các bệnh nhân 2018, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ngỏ lời với các bệnh nhân và … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN | Leave a comment

NIỀM HY VỌNG – Trầm Thiên Thu

CHÚA NHẬT TUẦN 6TN-B   NIỀM HY VỌNG Trầm Thiên Thu   Niềm hy vọng là nhân đức trông cậy – một trong ba nhân đức đối thần. Người Pháp có câu: “Vouloir, c’est pouvoir” (muốn là có thể được). … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN, TRAM THIEN THU | Leave a comment

SỐNG HẾT MÌNH VÌ MỌI NGƯỜI – Lm Inhatio Trần Ngà

CHÚA NHẬT TUẦN 5TN-B   SỐNG HẾT MÌNH VÌ MỌI NGƯỜI Lm Inhatio Trần Ngà   Chúa Giêsu không sống vì mình hoặc sống cho mình, nhưng luôn luôn sống vì Chúa Cha và vì nhân loại. Chúa Giêsu sống … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN | Leave a comment

SỐNG HẾT MÌNH VÌ MỌI NGƯỜI – Lm. Ignatiô Trần Ngà

CHÚA NHẬT TUẦN 5TN-B  SỐNG HẾT MÌNH VÌ MỌI NGƯỜI Chúa Giêsu không sống vì mình hoặc sống cho mình, nhưng luôn luôn sống vì Chúa Cha và vì nhân loại. Chúa Giêsu sống hết mình vì Chúa Cha “Đức … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN | Leave a comment

ƠN CHÚA CHỮA LÀNH – Lm Vũ Đình Tường

CHÚA NHẬT TUẦN 5TN-B   ƠN CHÚA CHỮA LÀNH Lm Vũ Đình Tường   Đức Kitô mang lại nhiều an ủi, hy vọng và tình thương lại cho những ai may mắn đón nhận lời Ngài mời gọi trong cuộc … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN | Leave a comment

CON NGƯỜI TRỞ NÊN VĨ ĐẠI …- Jos.Vinc Ngọc Biển

CHÚA NHẬT TUẦN 5TN – B   CON NGƯỜI TRỞ NÊN VĨ ĐẠI NHỜ CẦU NGUYỆN Tu sĩ: Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P.   (G 7,1-4.6-7; 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39) Pascal là một nhà bác học nổi tiếng và cũng … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN | Leave a comment

ĐẤNG CHỮA LÀNH – Lm Trầm Phúc

CHÚA NHẬT TUẦN 5TN-B   ĐẤNG  CHỮA LÀNH   Lời Chúa : Mc 1,29-39  Thánh Maccô kể lại một ngày hoạt động của Chúa Giêsu tại Caphacnaum. Sáng sớm Ngài giảng ở Hội đường, sau đó Ngài đến nhà ông … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN | Leave a comment

SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI Lm Trần Ngà

CHÚA NHẬT TUẦN 5TN-B   SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI  Lm Trần Ngà   (Suy niệm Tin mừng Mác-cô (1, 29-39) trích đọc vào Chúa Nhật 5 thường niên B) TIN MỪNG MÁC-CÔ Mc 1, 29-39 29 Vừa ra khỏi hội … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN | Leave a comment

ĐI GIEO TIN MỪNG – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

CHÚA NHẬT TUẦN 5TN-B   ĐI GIEO TIN MỪNG – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt   Đoạn Tin Mừng hôm nay tóm tắt một ngày làm việc của Chúa Giêsu. Qua những hoạt động của một ngày làm việc, Chúa … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN, ĐTGM NGÔ QUANG KIỆT | Leave a comment

NỖI NIỀM PHÀM NHÂN Tác giả: Trầm Thiên Thu

CHÚA NHẬT TUẦN 5TN-B   NỖI NIỀM PHÀM NHÂN Tác giả:  Trầm Thiên Thu   Không ai lại không có nỗi niềm. Đó là mối tâm sự riêng, đôi khi khó nói ra. Nỗi niềm còn gọi là “khúc nhôi” … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN, TRAM THIEN THU | Leave a comment

NHỜ LỜI CHÚA ĐỂ ĐẨY LÙI … – Lm Inhatio Trần Ngà

CHÚA NHẬT TUẦN 4TN-B   NHỜ LỜI CHÚA ĐỂ ĐẨY LÙI QUYỀN LỰC SA-TAN   Lm. Ignatiô Trần Ngà   Chưa bao giờ ma quỷ mạnh thế như ngày hôm nay. Quyền lực ma quỷ đang bao trùm khắp thế … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN | Leave a comment

NHƯ ĐẤNG UY QUYỀN – Lm. Giuse Hoàng Kim Toan

CHÚA NHẬT TUẦN 4 TN -B   NHƯ ĐẤNG UY QUYỀN Lm. Giuse Hoàng Kim Toan   Thông thường, uy quyền theo nghĩa hiểu của trần thế là người có uy lực trong lời nói hay việc làm nhờ vào … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN | Leave a comment

ĐẤNG UY QUYỀN – Lm Trầm Phúc

SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN 4TN-B   ĐẤNG UY QUYỀN Lm Trầm Phúc Lời Chúa : Mc 1,21-28   Bước vào đời sống công khai, Chúa Giêsu bắt đầu hoạt động rao giảng tại Caphacnaum, một thành phố lớn thứ … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN | Leave a comment

MA QUỶ THỜI ĐẠI MỚI ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

  MA QUỶ THỜI ĐẠI MỚI  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt   Từ ngàn xưa, ma quỷ luôn luôn là một mối bất hạnh cho con người. Ma quỷ luôn tìm cách làm hại con người không những bằng xúi giục … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN, ĐTGM NGÔ QUANG KIỆT | Leave a comment

UY QUYỀN CHỈ CÓ Ý NGHĨA … Jos Vinc Ngọc Biển

SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN 4TN-B   UY QUYỀN CHỈ CÓ Ý NGHĨA NHỜ LỐI SỐNG KHIÊM TỐN  (Dnl 18,15-20; 1Cr 7,32-35; Mc 1,21-28) Tu sĩ: Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P. Là người Công Giáo Việt Nam, hẳn đa số … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN | Leave a comment

CÓ CŨNG ĐƯỢC … Lm Bosco Dương Trung Tín

CHÚA NHẬT TUẦN 3 TN – B   CÓ CŨNG ĐƯỢC MÀ KHÔNG CÓ CŨNG ĐƯỢC  Lm. Bosco Dương Trung Tín   “Thời kỳ đã mãn và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Hãy sám hối và tin vào … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN | Leave a comment

ĐÓN NHẬN NƯỚC TRỜI – Lm Trầm Phúc

CHÚA NHẬT TUẦN 3 TN – B   ĐÓN NHẬN NƯỚC TRỜI  Lm Trầm Phúc   Lời Chúa : Mc 1,14-20  Lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu là kêu gọi mọi người ăn năn sám hối để đón … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN | Leave a comment

ĐỔI MỚI CUỘC ĐỜI – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

CHÚA NHẬT TUẦN 3TN – B   ĐỔI MỚI CUỘC ĐỜI – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt   Nhiều lần đài phát thanh, truyền hình, trong mục nói về giáo dục trẻ em, giới thiệu chương trình hoạt động của … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN, ĐTGM NGÔ QUANG KIỆT | Leave a comment

SỐNG VÀ CHIA SẺ NIỀM TIN – Thiên Phúc

CHÚA NHẬT TUẦN 3TN – B   SỐNG VÀ CHIA SẺ NIỀM TIN  – Thiên Phúc   Đức Tổng Giám Mục Helder Camara của Braxin, có lần đã chia sẻ kinh nghiệm như sau: Tôi có người anh lớn hơn … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN | Leave a comment

THAY ĐỔI BẢN THÂN … – Gm Giuse Vũ Văn Thiên

CHÚA NHẬT TUẦN 3 TN – B   THAY ĐỔI BẢN THÂN ĐỂ ĐỔI THAY THẾ GIỚI  Gm Giuse Vũ Văn Thiên   Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua cai quản một vương quốc rộng lớn bao la. … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN | Leave a comment

QUYẾT ĐỊNH – Trầm Thiên Thu

CHÚA NHẬT TUẦN 3 TN – B   QUYẾT ĐỊNH Trầm Thiên Thu   Từ chuyện nhỏ tới chuyện to, hành động nào cũng cần có quyết định, điều càng quan trọng càng khó quyết định. Ai cũng có tự … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN, TRAM THIEN THU | Leave a comment

HÃY ĐẾN MÀ XEM – Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT

CHÚA NHẬT TUẦN 2TN – B   HÃY ĐẾN MÀ XEM   Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT   Angele Laly viết: “… Để mời gọi, Chúa Giêsu hầu như không nói. Người chỉ trả lời cho một sự khát … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN | Leave a comment

THẦY Ở ĐÂU? – HÃY ĐẾN MÀ XEM

CHÚA NHẬT TUẦN 2TN-B THẦY Ở ĐÂU? – HÃY ĐẾN MÀ XEM   Suy Niệm Đoạn Tin Mừng này đã được Đức Thánh Cha dùng làm bài suy niệm cho ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ XII. Để gặp … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN | Leave a comment

ĐẾN MÀ XEM – AM Trần Bình An

CHÚA NHẬT TUẦN 2TN-B   ĐẾN MÀ XEM  – AM Trần Bình An   Hành trình đến với Chúa ai cũng đều trải qua nhiều bước, lắm khi thăng trầm, gian lao, thử thách, chứ chẳng mấy khi êm ả … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN, TRẦN BÌNH AN AM | Leave a comment

“ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA” Lm Trầm Phúc

CHÚA NHẬT TUẦN 2 TN – B   “ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA” Lm Trầm Phúc   Lời Chúa : Ga 1,35-42   Chúa Giêsu bắt đầu bước ra thi hành sứ vụ của Ngài. Ngài chưa làm gì, chỉ … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN | Leave a comment

BA BƯỚC TIẾP CẬN CHÚA GIÊ-SU – Lm. Inhatiô Trần Ngà

CHÚA NHẬT TUẦN 2TN-B   BA BƯỚC TIẾP CẬN CHÚA GIÊ-SU  Ga 1, 35-42 35 Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông.36 Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN | Leave a comment

SUY NIỆM TUẦN 2 MÙA THƯỜNG NIÊN – Jos Vinc Ngọc Biển

    SUY NIỆM CÁC NGÀY TRONG TUẦN 02 THƯỜNG NIÊN   THỨ HAI BÊN TRONG THÌ GIÁ TRỊ HƠN BỀ NGOÀI (Mc 2, 18-22) Tu sĩ: Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P. Đã rất nhiều lần người Pharisêu dùng biện … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN | Leave a comment

CHÚA HIỂN LINH (Lm Trầm Phúc)

CHÚA NHẬT – LỄ HIỂN LINH – B   CHÚA HIỂN LINH Lm Trầm Phúc Lời Chúa : Mt 2,1-12  Thiên Chúa đã đến trong trần gian dưới hình thức con người. Ngài đã mặc lấy xác phàm để có … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN | Leave a comment

THẨM PHÁN NHÂN HẬU

  THẨM PHÁN NHÂN HẬU   (Chúa Nhật XXXIV TN, năm A – Lễ Chúa Kitô Vua) Thẩm phán là người có quyền xét xử tại một phiên tòa, cũng gọi là quan tòa. Tại một số quốc gia, quyền … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN, TRAM THIEN THU | Leave a comment

VÌ XƯA TA ĐÓI

CHÚA NHẬT TUẦN 3TN – LỄ CHÚA KITO VUA   VÌ XƯA TA ĐÓI (Trích trong ‘Manna’) Suy Niệm Têrêsa Calcutta là người mê và sống đoạn Tin Mừng này. Bà bị cuốn hút bởi những người đau khổ. Dưới … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN | Leave a comment

VƯƠNG QUỐC TÌNH YÊU – ĐTGM Ngô Quang Kiệt

CHÚA NHẬT TUẦN 34TN LỄ CHÚA KI-TÔ VUA   VƯƠNG QUỐC TÌNH YÊU – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt     Bài Tin Mừng hôm nay cho ta thấy nhiều sự thật quan trọng về kết cục của con người. Sự … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN, ĐTGM NGÔ QUANG KIỆT | Leave a comment

CÔNG DÂN NƯỚC TRỜI

CÔNG DÂN NƯỚC TRỜI Thiên Phúc   (Trích trong ‘Như Thầy Đã Yêu’) Ngày xưa ngày xưa, hai anh em cùng sống và làm việc chung trên một cánh đồng và chung một cối xay. Mỗi tối về, họ chia … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN | Leave a comment

VƯƠNG QUỐC TÌNH YÊU

VƯƠNG QUỐC TÌNH YÊU – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt.   Bài Tin Mừng hôm nay cho ta thấy nhiều sự thật quan trọng về kết cục của con người. Sự thật thứ nhất là: thế giới này sẽ chấm dứt. … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN | Leave a comment

NHÂN QUẢ

CHÚA NHẬT TUẦN 33TN-A   NHÂN QUẢ Lm Giuse Trần Việt Hùng   Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái Mt 25,33). “Nhân” là nguyên nhân, “Quả” là kết quả. Nhân là cái mầm. Quả … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN | Leave a comment

CHÚA GIÊ-SU KITO, VUA VŨ TRỤ

CHÚA NHẬT TUẦN 33TN-A   CHÚA GIÊ-SU KITO, VUA VŨ TRỤ Lời Chúa : Mt 25, 31-46   Năm 1925, Đức Giáo Hoàng Piô XI đã thiết lập lễ Chúa Kitô, Vua vũ trụ để giúp cho giáo dân ý … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN | Leave a comment