Category Archives: SUY NIỆM LỜI CHÚA TN

SUY NIỆM CÁC NGÀY TRONG TUẦN 6TN

  SUY NIỆM CÁC NGÀY TRONG TUẦN 06 THƯỜNG NIÊN   THỨ HAI CẦN CÓ ĐỨC TIN ĐỂ ĐÓN NHẬN TÌNH THƯƠNG (Mc 8,11-13) Tu sĩ: Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P. Chúng ta thấy trong Tin Mừng, gần như đã … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ BA TUẦN 6TN-B

  SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ BA TUẦN 6TN-B    COI CHỪNG MEN BIỆT PHÁI Tin Mừng Mc 8,14-21 Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê.  Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. 14 Khi ấy, các … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ HAI TUẦN 6TN-B

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 6TN-B   Thứ Hai sau Chúa Nhật VI Thường niên Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 8: 11-13) Những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

TÔI MUỐN, ANH SẠCH ĐI! – AM Trần Bình An

CHÚA NHẬT TUẦN 6TN-B   Tôi muốn, anh sạch đi!   Alphonse Marie Trần Bình An   Chiếc xe buýt Buôn Trấp, ngoại ô thành phố Buôn Mê Thuột tạt vào trạm đón khách. Môt nữ tu nhỏ nhắn Dòng … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN, TRẦN BÌNH AN AM | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ BẢY TUẦN 5TN-B

  SUY NIỆM LỜI CHÚA  THỨ BẢY TUẦN 5TN-B Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 8: 1-10) 1 Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Đức Giê-su gọi các … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ SÁU TUẦN 5TN-B

SUY NIỆM LỜI CHÚA  THỨ SÁU TUẦN 5TN-B   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 7: 31 – 37) 31 Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh.32 Người … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ NĂM TUẦN 5TN-B

  SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN 5TN-B + Lời Chúa: Mc 7, 24-30 24 Đức Giê-su đứng dậy, rời nơi đó, đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ BA TUẦN 5TN – B

  SUY NIỆM LỜI CHÚA  THỨ BA TUẦN 5TN – B   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 7: 1-13) 1 Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ HAI TUẦN 5TN-B

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 5TN-B   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 6: 53-56) Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ qua biển rồi, các ngài tới miền Giênêsarét và ghé bến. Các ngài lên … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM CÁC NGÀY TRONG TUẦN 05 THƯỜNG NIÊN

  SUY NIỆM CÁC NGÀY TRONG TUẦN 05 THƯỜNG NIÊN   THỨ HAI GIÁO HỘI VÌ NGƯỜI NGHÈO (Mc, 6, 53-56)   Mẹ Têrêxa Calcutta nổi tiếng trên khắp thế giới không phải ngài là một người giỏi giang, cũng … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ BẢY TRONG TUẦN 4TN-B

  SUY NIỆM LỜI CHÚA –  THỨ BẢY TRONG TUẦN 4TN-B   NGHỈ NGƠI ĐỂ BỒI DƯỠNG TÂM LINH Tin mừng Mc 6: 30-34 Đức Giêsu đã gọi Nhóm Mười Hai và sai đi từng hai người một. Bản văn … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 4 TN

  SUY NIỆM LỜI CHÚA  THỨ SÁU TUẦN 4 TN    Mc 6:14-29 TẬN HIẾN ĐỜI CHO CHÚA   Thánh lễ hôm nay cũng còn được gọi là Lễ Nến. Thánh lễ 40 ngày sau lễ Giáng Sinh đã xuất … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ NĂM TUẦN 4TN

  SUY NIỆM LỜI CHÚA  THỨ NĂM TUẦN 4TN LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP   Bài đọc: I Kgs 2:1-4, 10-12; Mk 6:7-13. Trong Bài đọc I, năm chẵn, vua cha David, sau khi đã trải qua mọi sự … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 4TN-B

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 4TN-B Mc 5:1-20   TRÁNH MƯU MÔ MA QUỶ   Thế gian, ma quỷ và xác thịt là ba kẻ thù lớn nhất ngăn cản người Kitô hữu chúng ta trên con đường … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

BÁM VÀO CHÚA ĐỂ ĐỜI ĐƯỢC BÌNH AN

CHÚA NHẬT TUẦN 4TN-B   BÁM VÀO CHÚA ĐỂ ĐỜI ĐƯỢC BÌNH AN   Lời Chúa: Dnl 18,15-20; 1Cr 7,32-35; Mc 1,21-28 Chẳng còn ít ngày nữa thì, chúng ta bước vào một năm mới.  Và những ngày này, chúng … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN

  SUY NIỆM LỜI CHÚA – TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN   THỨ HAI SỨ VỤ CỦA ĐẤNG THIÊN SAI (Mc 5,1- 20)   Có những cái nhìn và lối suy nghĩ đã đi vào truyền kiếp. Nếu cái nhìn tích … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ TƯ TUẦN 3TN – B

  SUY NIỆM LỜI CHÚA  THỨ TƯ TUẦN 3TN – B   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 3:1-6) 1 Khi ấy, Đức Giê-su lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay.2 Họ … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 2TN- B

SUY NIỆM LỜI CHÚA  THỨ BẢY TUẦN 2TN- B   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 3: 20-21) 20 Khi ấy, Chúa Giêsu trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 2 TN – B

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 2 TN – B   Đến với Người, ở với Người (19.1.2018 – Thứ Sáu Tuần 2 Thường niên) Lời Chúa: Mc 3, 13-19 Đức Giêsu lên núi và gọi đến với Người … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 2TN-B

  SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 2TN-B   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 3:1-6) 1 Khi ấy, Đức Giê-su lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay.2 Họ rình xem … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 2- B

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 2- B   Bài đọc:  I Sam 16:1-13;   Bài đọc I (năm chẵn): 1 Đức Chúa phán với ông Sa-mu-en: “Ngươi còn khóc thương Sa-un cho đến bao giờ, khi ta đã gạt bỏ nó, không … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

HÀNH TRÌNH ƠN GỌI – ĐTCM Ngô Quang Kiệt

CHÚA NHẬT TUẦN 2TN – B   HÀNH TRÌNH ƠN GỌI   ĐTCM Ngô Quang Kiệt   Các bài sách thánh hôm nay đều nói về ơn gọi. Ơn gọi của Samuel thật lạ lùng. Còn ơn gọi của Anrê … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN, ĐTGM NGÔ QUANG KIỆT | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ BẢY TUẦN 1 TN – B

  SUY NIỆM LỜI CHÚA  – THỨ BẢY TUẦN 1 TN – B Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 2: 13-17) 13 Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ SÁU TUẦN 1 TN – B

  SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 1 TN – B Lm Anthony Đinh Minh Tiên   Bài đọc: I Sam 8:4-7, 10-22a; Mk 2:1-12. 1/ Bài đọc I (năm chẵn): 4 Toàn thể các kỳ mục tập hợp … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ SÁU TUẦN 1 TN -B

  SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 1 TN -B Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 2: 1-12) 1 Vài ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà,2 dân chúng tụ … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN 1TN – Lm Anthony Đinh Minh Tiên

  SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN 1TN- NĂM B LM. Anthony Đinh Minh Tiên   Bài đọc: I Sam 4:1-11; Mk 1:40-45.   1/ Bài đọc I (năm chẵn): Trong những ngày ấy, 2 người Phi-li-tinh dàn quân … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 1TN (Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P.)

  SUY NIỆM LỜI CHÚA   THỨ BA TUẦN 1 TN – B YÊU THƯƠNG THẬT LÒNG (Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P.) (Mc 6,34-44) “Cái mà giáo xứ cần nhất lúc này, đó là người ta nhận biết một Thiên Chúa … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – CHÚA GIESU CHỊU PHÉP RỬA

  SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI  TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN – B CHÚA GIESU CHỊU PHÉP RỬA   Bài đọc: Isa 42:1-4, 6-7; Acts 10:34-38; A: Mt 3:13-17, (B: Mk 1:7-11, C: Lk 3:15-16, 21-22). 1/ Bài đọc I:  1 Đây là … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ TƯ TUẦN II MÙA VỌNG B

  SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ TƯ TUẦN II MÙA VỌNG B LỄ NHỚ THÁNH LUCIA, TRINH NỮ TỬ ĐẠO   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 11: 28-30) Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Tất cả những ai đang … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM TIN MỪNG – THỨ BA TUẦN 2 MV

  SUY NIỆM TIN MỪNG – THỨ BA TUẦN 2 MV (12.12.2017)   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. [Mt 18,12-14] Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con nghĩ sao? Nếu ai có … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ HAI TUẦN 2 MÙA VỌNG -B

  SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 2 MÙA VỌNG -B     VÌ GHEN TỨC MÀ TRỞ THÀNH BẤT NHÂN! (Lc 5,17-26) Tu sĩ: Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP Ghen ăn tức ở hay không ăn được thì … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ TƯ TUẦN 1 MÙA VỌNG – B

  SUY NIỆM LỜI CHÚA  THỨ TƯ TUẦN 1 MÙA VỌNG – B   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 15: 29-37) Đức Giêsu xuống khỏi miền ấy, đến ven Biển Hồ Galilê. Người lên núi và ngồi … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ SÁU TUẦN 34TN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 34TN   BIẾT TIÊN LIỆU ĐỂ TRÁNH ĐIỀU ĐÁNG TIẾC   Tin mừng Lc 21: 29-33 Trong những ngày cuối năm phụng vụ, Lời Chúa dẫn đưa chúng ta tới viễn cảnh cánh … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ NĂM 34TN

  SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ NĂM 34TN LỜI MỜI GỌI THEO CHÚA   Tin mừng Mt 4: 18-22 Theo tiếng Hy Lạp, Anrê có nghĩa là trượng phu và thanh nhã. Thánh Gioan Tẩy giả đã giới thiệu … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ TƯ TUẦN 34TN

  SUY NIỆM LỜI CHÚA  THỨ TƯ TUẦN 34TN   Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 21: 12-19) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM TRONG TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

   SUY NIỆM CÁC NGÀY TRONG TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN THỨ HAI CẦN CÓ CÁI NHÌN CỦA CHÚA (Lc 21,l-4) Xem lại CN 32 TNB và thứ Bảy tuần 9 TN Sau khi Đức Giêsu thanh tẩy đền thờ bằng … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ HAI TUẦN 34TN

  SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ HAI TUẦN 34TN   Lời Chúa: Lc 21, 1-4 Khi ấy, Chúa Giêsu nhìn lên, thấy những người giàu có bỏ tiền dâng cúng vào hòm tiền. Người cũng thấy một bà goá … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ BẢY TUẦN 33 TN

SUY NIỆM LỜI CHÚA -THỨ BẢY TUẦN 33 TN (25.11.2017) Tin Mừng theo Thánh Luca : Lc 20, 27-40 27 Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại.28 Mấy … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ NĂM TUẦN 33 TN-A

  SUY NIỆM LỜI CHÚA  THỨ NĂM TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN A NGÀY 23/11/2017   Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 19: 41-44) Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần Giêrusalem, trông thấy thành thì Người khóc thương thành … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

NỮ TU GIỮA ĐỜI

  NỮ TU GIỮA ĐỜI (Lễ Đức Mẹ Dâng Mình, 21-11) MARIA – MẸ CHÚA TRỜI KHIÊM NHU, NHÂN HẬU, MỘT ĐỜI XIN VÂNG YÊU NGƯỜI, MẾN CHÚA HẾT LÒNG CẦU XIN ĐỨC MẸ DẪN ĐƯỜNG TIN YÊU Lễ Đức … Continue reading

Posted in MẸ MARIA, SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment