Category Archives: SUY NIỆM LỜI CHÚA

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ BẢY TUẦN 32TN-A

  SUY NIỆM LỜI CHÚA  – THỨ BẢY TUẦN 32TN-A   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. [Lc 18, 1-8] Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 32 TN-A

  SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN A Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 18, 1-8) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ TƯ TUẦN 32TN-A

  SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ TƯ TUẦN 32TN-A   DÂNG LỜI TẠ ƠN Lời Chúa: Lc 17, 11-19 Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHUA – THỨ BA TUẦN 32TN-A

  SUY NIỆM LỜI CHUA – THỨ BA TUẦN 32TN-A   ĐẾN ĐỂ PHỤC VỤ (Lc 17, 7-10) Qua những nguồn tin trên các trang mạng, chúng ta thấy: Đức Thánh Cha Phanxicô đang được cả thế giới tôn vinh … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ HAI TUẦN 32TN-A

  SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ HAI TUẦN 32TN-A   Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 17: 1-6) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không thể nào không xảy ra gương xấu, … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA | Leave a comment

SUY NIỆM CÁC NGÀY TRONG TUẦN 32TN-A

  SUY NIỆM CÁC NGÀY TRONG TUẦN 32TN-A   TU SĨ: JOS. VINC. NGỌC BIỂN, SSP   THỨ HAI SỐNG CHỨNG NHÂN HƠN THẦY DẠY (Lc 17, l-6) Xem thêm CN 26 TN B và thứ Năm tuần 7 TN … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẤN 31TN – A

  SUY NIỆM LỜI CHÚA  THỨ BẢY TUẦN 31TN – A   Phúc Âm: Lc 16, 9-15 “Nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao của chân thật cho các con”. Tin … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA -THỨ SÁU TUẦN 31TN-A

SUY NIỆM LỜI CHÚA  THỨ SÁU TUẦN 31TN-A  LỄ NHỚ THÁNH LÊÔ CẢ – GIÁO HOÀNG     Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 16: 1-8) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Một … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA | Leave a comment

TRỞ NÊN ĐỀN THỜ SỐNG ĐỘNG

LỄ KỶ NIỆM CUNG HIẾN ĐỀN THỜ LATÊRANÔ TRỞ NÊN ĐỀN THỜ SỐNG ĐỘNG CHO THIÊN CHÚA NGỰ (Ed 47, 1-2. 8-9. 12; 1 Cr 3, 9-11. 16-17; Ga 2, 13-22) Tu sĩ: Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP Hôm nay, … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ TƯ TUẦN 31TN-A

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ TƯ TUẦN 31TN-A Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 14: 25-33) Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: “Nếu ai đến … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ BA TUẦN 31TN-A

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ BA TUẦN 31TN-A [Lc 14: 15-24] THA THIẾT VỚI BÀN TIỆC NƯỚC TRỜI   Trang Tin mừng hôm nay miêu tả lại một bữa tiệc hoành tráng có thể ví như tiệc cưới của … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ HAI TUẦN 31TN-A

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ HAI TUẦN 31TN-A   ĐỨC ÁI VỚI NGƯỜI ĐỒNG LOẠI   Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 14: 12-14) Khi ấy, Chúa Giêsu nói với thủ lãnh các người biệt phái … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA | Leave a comment

SUY NIỆM CÁC NGÀY TRONG TUẦN 31TN

SUY NIỆM CÁC NGÀY TRONG TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN   Tu sĩ: Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP   THỨ 2 CẦN CÓ CÁI NHÌN HƯỚNG VỀ NƯỚC TRỜI (Lc 14,12-14) Tại thành phố Sài Gòn, rất nhiều người biết đến … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ BẢY TUẦN 30TN-A

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ BẢY TUẦN 30TN-A Lời Chúa: Lc 14, 1. 7-11 Khi ấy, Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ SÁU TUẦN 30TN-A

SUY NIỆM LỜI CHÚA MỖI NGÀY THỨ SÁU TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN A NGÀY 03/11/2017   Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 14: 1 – 6) Khi ấy, vào một ngày Sa-bat, Chúa Giêsu vào dùng bữa trong … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ NĂM TUẦN 30TN-A

SUY NIỆM LỜI CHÚA MỖI NGÀY THỨ NĂM TUẦN 30TN-A   Sao Ngài bỏ rơi con? Lời Chúa: Mc 15, 33-39 Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ TƯ TUẦN 30TN -

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 30TN –  LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 5: 1-12a) Một hôm, thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ BA TUẦN 30TN-A

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN A NGÀY 31/10/2017 Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 13: 18-21) Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Nước Thiên Chúa giống như cái gì? Và Ta sẽ so … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA | Leave a comment

SUY NIỆM CÁC NGÀY TRONG TUẦN 30TN

SUY NIỆM MỖI NGÀY   CÁC NGÀY TRONG TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN   Tu sĩ: Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP     THỨ HAI ĐỪNG VÌ LUẬT MÀ BẤT NHÂN VỚI ANH EM! (Lc 13, 10-17) Có một câu chuyện … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ BẢY TUẦN 29 TN-A

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 29 TN-A LỄ KÍNH THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA – TÔNG ĐỒ Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 6: 12-19) Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ SÁU TUẦN 29TN-A

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 29TN-A Nhận xét thời đại này Lời Chúa: Lc 12, 54-59 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ NĂM TUẦN 29TN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN 29TN     Phúc Âm: Lc 12, 49-53 “Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA- THỨ TƯ TUẦN 29TN -A

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 29TN -A Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 12: 39-48) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy hiểu biết điều này là nếu chủ nhà … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA- THỨ HAI TUẦN 29TN-A

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ HAI TUẦN 29TN-A HÃY LOẠI TRỪ LÒNG THAM Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 12: 13-21) Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, xin … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN – A

SUY NIỆM LỜI CHÚA  TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN – A Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP   THỨ HAI HÃY COI CHỪNG KHI SỬ DỤNG TIỀN CỦA! (Lc 12, 13-21) Của cải là nhu cầu cần thiết trong cuộc sống. Không … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA | Leave a comment

CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO

CHÚA NHẬT 28TN –  CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO  Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 28: 16-20) 16 Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến.17 Khi thấy Người, … Continue reading

Posted in SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN, SUY NIỆM LỜI CHÚA | Leave a comment

SUY NIỆM MỖI NGÀY -THỨ BẢY TUẦN 28TN -A

SUY NIỆM MỖI NGÀY THỨ BẢY TUẦN 28TN -A Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 12: 8-12) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA | Leave a comment

SUY NIỆM MỖI NGÀY – THỨ SÁU TUẦN 28TN

SUY NIỆM MỖI NGÀY  THỨ SÁU TUẦN 28TN    Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 12: 1-7) Khi ấy, có nhiều đám đông dân chúng đứng chung quanh, đến nỗi chen đạp lẫn nhau, nên Chúa Giêsu … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ NĂM TUẦN 25TN – A

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ NĂM TUẦN 5TN – A Lc 11: 47-54 ĐỪNG HÃM HẠI NGƯỜI KHÁC   Người ta thường nói: “Sự thật mất lòng”. Chúa Giêsu là Sự Thật đã đến thế gian nên Ngài bị … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ TƯ TUẦN 28TN-A

SUY NIỆM LỜI CHÚA  THỨ TƯ TUẦN 28TN-A   Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 10: 1-9) Khi ấy, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ BA TUẦN 27TN -A

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 27TN -A Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 11: 37-41) Khi ấy, lúc Chúa Giêsu còn đang nói, thì có một người biệt phái mời người dùng bữa tại nhà ông. … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN – A

SUY NIỆM LỜI CHÚA  TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN THỨ HAI ĐỪNG THÁCH THỨC THIÊN CHÚA TRONG SỰ KIÊU NGẠO! (Lc 11, 29-32) Xem thêm thứ Tư tuần 1 MC, thứ hai tuần 16 TN “Tôi đã đi khắp vũ trụ, … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA | Leave a comment