Các Đẳng Linh Hồn

KINH LẠY CHA

( cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục)

 

Do Chúa dạy cho Thánh Mecthilde, trong một lần hiện ra. Thánh-nữ cho biết: mỗi lần đọc kinh này,Thánh nữ thấy có nhiều linh hồn được Chúa cho vào thiên đàng.

(trích sách “Un mois avec nos amies les âmes du Purgatoire”  của Cha Berlioux)

 Lạy cha chúng con ở trên trời . . .

. . .  Lạy Cha ngự trên trời, con nguyện xin Cha tha thứ cho các linh hồn nơi luyện ngục, vì họ đã không hết lòng mến yêu và kính thờ Cha – là Chúa và là Người Cha đã rộng lòng nhận họ là dưỡng-tử – trong khi họ không có công lênh gì.  Trái lại, họ đã  phạm nhiều tội lỗi – và xua đuổi Chúa ra khỏi tâm-hồn mình – là nơi ngự trị Người hằng mong ước.

. . . Để đền bù vì những tội lỗi họ đã phạm, con xin dâng lên Cha lòng tôn kính mến yêu mà Con Một Cha, Đấng Nhập-thể-làm-người, đã biểu-lộ với Cha trong suốt cuộc đời trên dương-thế ; con cũng xin dâng lên Cha – hết mọi việc đền tội phạt tạ mà Người đã làm – để xóa bỏ và đền phạt tội lỗi của loài người. Amen.

 Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng . . .

. . .  Lạy Cha rất nhân lành,  con nguyện xin Cha tha thứ cho các linh hồn nơi luyện ngục, vì họ đã không luôn luôn tôn trọng Thánh Danh Cha cho xứng đáng, mà còn đã kêu Tên Cha một cách vô cớ –  và làm nhơ danh người kitô-hữu vì đời sống tội lỗi của mình.

. . . Để đền bù vì những tội lỗi ấy, con xin dâng lên Cha tấm lòng sùng kính tôn trọng đối với Danh Thánh Cha, mà Con Yêu dấu của Cha đã biểu-lộ – bằng những lời nói và việc làm của Người trong suốt cuộc đời trên dương-thế. Amen.

 Xin cho Nước Cha trị đến . . .

 . . . Lạy Cha rất nhân lành, con nguyện xin Cha tha thứ cho các linh hồn nơi luyện ngục – vì họ đã không luôn luôn sốt sắng chăm lo tìm kiếm – và mong ước cho Nước Cha trị đến, dù Nước Cha là nơi duy-nhất có sự nghỉ ngơi đích thực và sự an-bình muôn thuở. vững bền.

. . . Để đền bù việc họ ơ hờ lãnh đạm đối với những việc lành phúc đức, con xin dâng lên Cha tấm lòng khát khao tha thiết – mà Con Chí Thánh của Cha – hằng mong ước cho chính họ cũng được thừa kế Vương-quốc của Người. Amen.

 Xin cho Ý Cha thể-hiện dưới đất cũng như trên trời . . .

. . .  Lạy Cha rất nhân lành,  con nguyện xin Cha tha thứ cho các linh hồn nơi luyện ngục, vì họ dã không ép mình vâng phục thánh ý Cha, không tìm cách làm theo ý Cha trong mọi sự – mà còn thường sống và chỉ hành-động theo ý riêng của mình.

. . . Để đền bù sự không vâng phục của họ, con xin dâng lên Cha Trái Tim tràn đầy lửa mến Con yêu dấu của Cha, vốn hoàn-toàn thỏa hiệp với Thánh ý Cha – và hết lòng vâng phục Cha cho đến chết trên cây Thánh giá. Amen.

 Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày . . .

. . .  Lạy Cha rất nhân lành,  con nguyện xin Cha tha thứ cho các linh hồn nơi luyện ngục, vì họ đã không luôn luôn rước Mình Thánh Chúa với lòng khao khát ước ao, và thường thiếu sự cầm lòng cầm trí mến yêu, hoặc có khi còn rước Chúa một cách bất xứng, hoặc thờ ơ lãnh đạm không muốn rước Chúa vào lòng.

. . . Để đền bù những sự vấp phạm ấy, con xin dâng lên Cha sự thánh-thiện siêu vời – và tư-thế chiêm-niệm sâu xa của Đức Giêsu Kitô, Con chí thánh của Cha – cũng như tình yêu nồng nàn của Người – khi ban cho con ơn rất trọng này. Amen.

 Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con . . .

. . .  Lạy Cha rất nhân lành, con nguyện xin Cha tha thứ cho các linh hồn nơi luyện ngục – hết thảy mọi tội lỗi họ đã phạm – khi sa ngã vào bảy mối tội đầu – cũng như khi không chịu yêu thương và tha thứ cho kẻ thù địch.

. . . Để đền bù vì những tội lỗi ấy, con xin dâng lên Cha lời nguyện đầy tình thuơng – mà khi bị treo trên Thánh giá – Con Chí Thánh của Cha đã cầu xin cho các kẻ thù ghét Người. Amen.

 Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ . . .

. . .  Lạy Cha rất nhân lành, con nguyện xin Cha tha thứ cho các linh hồn nơi luyện ngục, vì họ đã thường không chống lại các cơn cám dỗ và các tình dục, mà đã ngả theo kẻ thù của mọi sự lành – để sa đắm các tính mê xác thịt.

. . . Để đền bù vì những tội lỗi đã phạm dưới muôn vàn hình-thức ấy, con xin dâng lên Cha cuộc chiến thắng vinh-hiển trên thế-gian của Đức Giêsu Kitô – cũng như cuộc đời hết sức thánh-thiện, các việc làm, các vất vả khó nhọc, các sự đau khổ và cái chết thảm-khốc của Người. Amen.

 Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ . . .

mà xin vì công nghiệp vô cùng của Chúa Con yêu dấu, xin Cha dẫn đưa chúng con và các linh hồn nơi luyện ngục – vào Nước vinh-quang muôn đời đồng nhất với Cha. Amen.