Cầu Cho Linh Mục

CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH MỤC

 

Lạy Chúa Giêsu, con cầu nguyện cho các linh mục trung kiên và nhiệt thành của Chúa; cho các linh mục bất trung và nguội lạnh của Chúa; cho các linh mục của Chúa đang phục vụ trong hoặc ngòai nước, tại những miền truyền giáo xa xôi; cho các linh mục của Chúa đang bị cám dỗ; cho các linh mục cô đơn, sầu tủi của Chúa; cho các linh mục trẻ tuổi của Chúa; cho các linh mục đang hấp hối của Chúa; cho tất cả các linh mục đã làm ơn cho con cách này hay cách khác; và cho linh hồn các linh mục của Chúa đã qua đời.

 Lạy Chúa Giêsu, xin giữ các ngài bên Trái Tim Chúa và xin ban ơn phước bội hậu cho các ngài bây giờ và ngàn đời về sau.  Amen.