Kinh Các Thiên Thần Hộ Thủ

 

KINH CÁC THIÊN THẦN VÀ THIÊN THẦN HỘ THỦ

Lạy các Thánh Thiên Thần bản tính thiêng liêng, thông minh vô cùng, hằng phủ phục trước Chúa, chúc tụng, ngợi khen và phụng sựNgài. Con xin hiệp thông lòng mến cùng các Thiên Thần nhiệt thành dâng lên Chúa. Xin hãy bổ sung sự thiếu sót lòng đạo đức, lòng nhiệt thành và lửa mến của con bằng những lời thánh thiện của các ngài. Xin dâng lên Chúa giúp con tấm lòng thiện chí và ước muốn chân thành trọn vẹn, chỉ sống và hành động để vinh danh Chúa. Xin gìn giữ con thoát khỏi hiểm nguy vây quanh cuộc sống đầy thửthách, khỏi những cuộc tấn công của ma quỷ, khỏi chước cám dỗ, khỏi mọi tội lỗi. Nhờ ơn Chúa và sự che chở của các ngài đoái thương nhìn đến, con được sống hay chết trong ân sủng của Chúa và sauđáng hưởng phúc Thiên đàng.

Lạy Thánh Thiên Thần Hộ Thủ của con, xin soi sáng cho con, gìn giữ con, hướng dẫn con đi trong quyền năng của Thánh Thiên Thần Hộ Thủ. Nhờ lời cầu xin mạnh mẽ của Thánh Thiên Thần Hộ Thủ, xin Chúa gìn giữ lửa mến trong con, cho con ngoan ngoãn nghe theo lời linh ứng mà vững bước trong ân sủng, để được chung hưởng phúc trường sinh. Amen.