Kinh Nhật Tụng Hồn Nhỏ

KINH NHẬT TỤNG HỒN NHỎ

(tạm dịch từ bản kinh của Nhà Mẹ, Belgique)

 

Lạy Thiên Chúa Ba ngôi con tôn thờ, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Để tôn xưng và đẹp lòng Chúa, con xin tiến dâng lên Mình, Máu, Linh hồn và Thần Tính của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con qua Bí Tích Hiến Tế trên Bàn Thờ, kết hiệp con cùng mọi ý chí được khắc ghi trong Thánh tâm của Người.

Con xin dâng tiến công nghiệp vô biên của Người để đền bù những xúc phạm làm tổn thương tệ hại đối với Trái Tim Thần Tính của Người cũng như đối với Khiết Tâm đau thuơng của Đức Maria.

Nhờ Người, với Người và trong Người, con xin tiến dâng một ngày mới mà Chúa đã ban cho để con yêu thương và phụng sự Chúa, kết hiệp cùng mọi ý chí của Đức Giáo Hoàng cho Giáo Hội toàn cầu mà ngài đang gánh vác.

Chớ gì nhờ công nghiệp của Đấng Cứu Thế, hòa bình được vãn hồi trên địa cầu, người tội lỗi được hoán cải, người đau yếu và người sầu não được xoa dịu hết mọi vết thưong.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa kêu gọi con chiến đấu chống lại mọi hiện tượng nơi bản thân con đối nghịch với vương quyền của Chúa, và đòi hỏi con nỗ lực toàn diện và hào hiệp đối đầu với sự ích kỷ gây tổn hại đến bản tính mỏng dòn của chúng con.

Xin Chúa hãy gia tăng quyết tâm nơi con để trừ tiệt tính ích kỷ khỏi con tim và thay vào chỉ một lòng tha thiết duy nhất là làm đẹp lòng Chúa.

Sau hết, xin đốt lửa sốt mến trong con để kính yêu Chúa và yêu thương anh em.

Con muốn được trung thành với chuỗi kinh Mân Côi hằng ngày và truyền bá lời kinh này dâng lên Đức Maria cho mọi người chung quanh, như bổng lộc dành cho Giáo hội và cho việc thánh hoá hàng linh mục.

Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc đời trần thế Chúa đã liên lỉ cầu nguyện, xin dủ lòng biến đổi con trở nên một tâm hồn cầu nguyện và nhận lời con kêu xin; đừng bao giờ chối bỏ, trừ phi có trắc trở, thói quen thánh này quá ích lợi cho linh hồn con, và vì thế con nhận biết thật cần thiết.

Để cho con được kết hiệp với cảm nghĩ và cảm tính của Chúa, con khao khát muốn thường xuyên nhớ đến Chúa và cả Ba Ngôi ngự trong con. Nhờ đó, con luôn giữ được mối liên lạc với Chúa ngự, trong tinh thần cầu nguyện liên lỉ.

Cuối cùng con muốn quên mình để theo Thánh Ý Chúa nơi gương Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng và làm chứng cho Chúa như Thánh nữ bằng một niềm tin say đắm vô biên.

Con khiêm cung khấn xin hồng ân qua lời cầu bầu của Mẹ Thánh Người và của Nữ Quan Thày các Hồn nhỏ nơi Thiên quốc. Amen !