Lạy Chúa Con Yêu Chúa

LẠY CHÚA, CON YÊU CHÚA 

Lạy Chúa, con thường nghĩ rằng con không có giờ đọc kinh cầu nguyện, vì quá bận rộn lo công việc thường ngày.

Thế nhưng lạy Chúa, thật sự cho dù bận rộn đến đâu, con vẫn có thể tưởng nhớ đến Chúa, bởi vì Chúa luôn luôn hiện diện ở bên con, vì Chúa là sức mạnh, là sự phù trợ đỡ nâng con.

 Lạy Chúa, con muốn tập cho quen nói với Chúa như với người bạn thân, và quen tâm tình với Chúa  về những chuyện vui buồn của con.

 Chính vì thế nên con muốn chân thành thưa với Chúa :  Lạy Chúa, con yêu Chúa.

  • Khi quá mệt nhọc, xin hãy giúp con vẫn đủ sức thưa với Chúa : Lạy Chúa, con yêu Chúa.
  • Khi con cảm thấy khó tha thứ cho người anh em xin hãy giúp con hồi tâm thưa với Chúa : Lạy Chúa, con yêu Chúa.
  • Khi con cảm thấy bị chìm ngập trong bóng tối, không còn thấy Chúa ở đâu, xin ban cho con đủ sức kêu lên rằng : Lạy Chúa, con yêu Chúa.

 Xin giúp cho công việc bổn phận của con trở nên nhẹ nhàng êm ái, bằng cách biến nó thành một lời cầu nguyện, để thay thế con thưa với Chúa rằng : Lạy Chúa, con yêu Chúa.

 Xin giúp con lướt thắng mọi thử thách, chịu đựng mọi đau khổ, bằng cách giúp con than thở rằng : Lạy Chúa, con yêu Chúa.

 Khi được Chúa ban cho niềm vui hoặc một hồng ân, xin cho con biết cảm tạ Chúa rằng : Lạy Chúa, con yêu Chúa.

 Đơn giản hơn nữa, xin ban cho con, để không cần vì lý do nào khác, mà chỉ vì muốn đẹp lòng Chúa, biết thường xuyên thưa với Chúa rằng : Lạy Chúa, con yêu Chúa.

 Rồi đến lúc cuối đời, khi màn đêm thực sự buông xuống; khi Chúa thương con gọi con về, con muốn khi từ giã cuộc sống tạm này, một lần chót thưa với Chúa rằng : Lạy Chúa, con yêu Chúa.

 Và khi ra trước tòa phán xét, xin Chúa hãy xử khoan hậu với con, và xin thương nhớ lại rằng, suốt đời con đã nhiều lần thưa với Chúa :  LẠY CHÚA, CON YÊU CHÚA.