Lời Nguyện Canh Tân

LỜI NGUYỆN CANH TÂN

 

     Lạy Chúa, Chúa Trời con, xin giúp con giữ điều quyết định và vững tâm phụng thờ Chúa.  Xin giúp con bắt đầu làm việc hẳn hoi từ hôm nay, vì công việc từ đây về trước đều không có gì đáng kể.

      Lạy Chúa, con quyết tâm nghĩ và nói ít với tạo vật, yêu ở thinh lặng, trí năng nhớ Chúa, lòng mến Chúa, làm mọi việc trong Chúa và vì Chúa, để đáng nghe tiếng Chúa phán dạy trong lòng con.

      Chúa hãy tách biệt, hãy gỡ con khỏi những an ủi chóng qua của tạo vật, vì không một tạo vật  nào có thể làm con no say hòan tòan và thỏa mãn được nguyện vọng của con.

      Xin Chúa buộc con lại với Chúa bằng sợi dây cầm sắt của tình yêu Chúa, vì một mình Chúa đủ cho tâm hồn mến Chúa, và mọi cái ngòai Chúa chỉ là phù ảo và chóng qua.

      Lạy Chúa là trung tâm của mọi lòng!  Xin Chúa ban phép lành cho mọi người thân yêu của con.  Xin giúp con yêu họ trong Chúa, vì Chúa, và một ngày kia xin cho chúng con được hiệp nhất cùng Chúa muôn đời.

      Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con trong mọi nơi, mọi lúc.  Amen