Sự Thương Khó

XIN ƠN QUA CUỘC THƯƠNG KHÓ CHÚA GIÊSU

(Chúa dạy soeur Josefa Menendez)

 

      Ôi lạy Cha trên trời! cậy vì các thương tích Chúa Giêsu, Con Một của Cha đã chịu, xin Cha cho các linh hồn mở ra để lãnh nhận ơn trọng phước lành.

     Chớ gì những chiếc đinh sắt đã đâm thũng chân tay con yêu dấu của Cha được thâu qua vô số trái tim chai đá và Máu Châu Báu Ngài gột rửa chúng, dẫn đưa chúng đến sự ăn năn hối cải.   Ướ ao sức nặng Thập Giá đè trên vai Chúa Kitô, Con của Cha, có thể cứu chúng thoát khỏi án phạt đời đời trước toà phán xét .

     Ôi lạy Cha trên trời, con xin dâng lên Cha mão gai với cái bưng xốn mà Con chí ái của Cha đã gánh chịu, xin Cha cho các linh hồn (nommer) được thành tâm thống hối tội lỗi của chúng.

     Ôi lạy Cha Cực Nhân! con xin tế lễ Cha thảm cảnh cô đơn xé nát lòng Con của Cha trên Thập Giá, cơn khát cùng với bao điều ngược đãi hung ác mà Ngài đã lãnh nhận.  Xin Cha trợ giúp các linh hồn tìm lại được niềm an ủi và sự bình a trong khổ đau do chính tội lỗi chúng gây nên.

     Lạy Cha khoan dung, sau hết, cậy vì lòng quãng đại của Chúa Giêsu, Con Cha, Ngài đã xin Cha tha thứ cho những kẻ đã đóng đinh Ngài, con xin Cha ban cho các linh hồn tình yêu mến Thiên Chúa, tình mến thương đồng lại cùng ơn bền đỗ trong đàng lành.  Và cậy vì Cuộc Khổ Nạn của Ngài đã hoàn tất trong niềm hoan lạc vô cùng tận, con xin Cha ban cho các linh hồn đau khổ nhưng đã hối cãi, phần thưỡng triều thiên vinh hiễn muôn đời.