Kinh Hãy Nhớ

KINH HÃY NHỚ

 Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ; xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng  Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời.

 Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Mẹ; là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh.  Xin Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi.

 Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương và nhận lời con cùng. Amen.