Thanh Giuse Quan ThầY

 

 THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY

 

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Trời đã chọn Thánh Giuse làm cha nuôi Con Chúa Trời xuống thế làm người, cùng đã định cho Thánh Giuse kết bạn cùng Rất Thánh Đức Bà Maria, để gìn giữ và làm chứng Đức Mẹ trọn đời đồng trinh vẹn sạch.

 Chúng con mừng Thánh Giuse đã hợp một cùng Mẹ Maria, mà dâng Chúa Giêsu trong đền thờ, cùng đem Chúa và Mẹ Maria trẩy sang Ai-Cập, lại đem về thành Nazareth mà dưỡng nuôi cùng coi sóc hết lòng hết sức.

Chúng con  mừng Thánh Giuse đã siêng năng mọi việc thờ phượng Đức Chúa Trời cùng hằng năm đi đường xa mà chầu Lễ và tìm thấy Đức Chúa Giêsu trong Đền thờ.  Kìa các thánh khác, khi linh hồn ra khỏi xác đọan mới được về cùng Đức Chúa Trời;  nhưng Thánh Cả Giuse khi còn ở thế gian đã được ở cùng Đức Chúa Giêsu là Chúa Trời thật thì phúc Người trọng dường bao.

Vậy chính ngày lễ Thánh Cả Giuse thì đấng làm thầy giãng đạo đã được sang nước Việt Nam mà đem tin vui cho chúng con biết Đấng sinh muôn vật, cùng biết ơn Đức Chúa Giêsu chuộc tội nhân lọai.

Nhân vì sự ấy, các bổn đạo nước này đã chọn Thánh Cả Giuse làm quan thầy chung.  Xin Thánh Nhân bầu cử cho cả nước chúng con.

Sau nữa, chúng con trông cậy và kính mến nhân đức Người, lại chọn Người làm quan thầy riêng, xin Thánh Cả phù hộ cho chúng con được giữ đạo nên ở đời này và khi linh hồn ra khỏi xác được về chốn thành  nhàn đời đời vô cùng.  Amen.