Xin Ơn Sũng Thiêng Liêng

XIN ƠN SŨNG THIÊNG LIÊNG

 

Ôi Thánh Giuse, sự bảo trợ của Ngài thật tuyệt vời, mạnh mẽ, và nhanh chóng trước Ngai Tòa Chúa, con xin dâng lên Ngài những nhu cầu và ước vọng của con.

Ôi Thánh Giuse, xin giúp con qua lời cầu bàu mạnh mẻ của Ngài, và xin ban cho con Ơn Sủng Thiêng Liêng từ Con Chí thánh của Ngài là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Mong rằng kết ước này dưới quyền lực Thiên Ðàng của Ngài, con sẽ dâng lên Cha rất yêu dấu lòng biết ơn và tôn kính.

Ôi Thánh Giuse, con không bao giờ mõi mệt chiêm ngắm Ngài và Chúa Giêsu đang say ngủ trong cánh tay Ngài. Con không dám lại gần khi Chúa Giêsu đang yên nghĩ bên trái tim Ngài.

Xin hãy viết tên con trong Chúa Giêsu và hôn chiếc đầu xinh xắn của Ngài, và xin Chúa hãy đáp trã chiếc hôn của con khi con đang trãi qua cơn hấp hối. Lạy Thánh cả Giuse, quan thầy của những linh hồn đang lìa xa khỏi xác, xin cầu cho chúng con. Amen.”