Dòng Phanxicô

 14 ĐÀNG THÁNH GIÁ

(Do các cha dòng Phanxicô Thừa Sai)

 

Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh sau mỗi chặng

 

Nơi Thứ Nhất:  Chúa Giêsu bị kết án tử hình.

Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, nhịn nhục vô cùng, xin Chúa dạy con chịu nhẫn nhục trong thử thách.

Nơi Thứ Hai:  Chúa Giêsu vác thánh giá.

Lạy Chúa, thánh giá này chính là của con, không phải của Chúa.  Tội lỗi con đã đóng đinh Chúa.

Nơi Thứ Ba:  Chúa ngã xuống đất lần thứ nhất.

Xin Chúa đừng để con bao giờ xa ngã phạm tội trọng.

Nơi Thứ Bốn:  Chúa gặp Đức Mẹ.

Lạy Chúa, xin giúp con cho đừng có sự gì trên thế gian khiến con bỏ đường thánh giá Chúa.

Nơi Thứ Năm:  Ông Simon vác đỡ đánh giá Chúa.

Lạy Chúa, Simon xưa miễn cưỡng vác đỡ thánh giá cho Chúa.  Xin Chúa cho con kiên nhẫn chịu mọi sự khó vì Chúa.

Nơi Thứ Sáu:  Và Veronica lau mặt Chúa.

Lạy Chúa, xin hãy in hình ảnh Chúa vào trong tim con, như Chúa đã in thánh nhan Chúa vào khăn bà Veronica.

Nơi Thứ Bảy:  Chúa Giêsu ngã lần thứ hai.

Xin Chúa đừng để con ngã vào tội lỗi nữa.

Nơi Thứ Tám:  Chúa an ủi con thành Giêrusalem.

Con ước gì được nghe Chúa an ủi con:  Cha đã tha nhiều tội lỗi vì con đã yêu mến cha nhiều.

Nơi Thứ Chín:  Chúa ngã lần thứ ba.

Xin Chúa hãy là sức mạnh và sự bền đỗ cho con trên đường lưu đầy trần gian này.

Nơi Thứ Mười:  Quân dữ lột áo Chúa.

Lạy Chúa chí ái, linh hồn con đã bị lột mất áo ngây thơ trong trắng, xin Chúa mặc áo thống hối ăn năn cho con.

Nơi Thứ Mười Một:  Chúa bị đóng đinh.

Lạy Chúa, Chúa đã tha cho kẻ thù, xin Chúa dạy con bỏ qua mọi sự thật lòng con và quên đi hết những gì trái ý con.

Nơi Thứ Mười Hai:  Chúa sinh thì trên thánh giá.

Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa chết rồi, nhưng thánh tâm Chúa còn ngoi ngóp vì yêu thương con cái tội lỗi.

Nơi Thứ Mười Ba:  Ẵm xác Chúa xuống.

Ôi Mẹ sầu bi, xin Mẹ hãy đón nhận con trong tay Mẹ và xin cho con ơn thống hối các tội lỗi con.

Nơi Thứ Mười Bốn:  Táng xác Chúa.

Xin Chúa cho con khi con rước mình thánh Chúa, thì trái tim con trở nên nơi xứng đáng để Chúa ngự trị.