Cám ơn (T. Thomas D’Aquin)

SAU KHI RƯỚC LỄ

Lời cầu của thánh Thomas D’Aquin

     Lạy Thiên Chúa Vĩnh Cữu! là Cha Toàn Năng, là Chúa thánh thiện; con cảm tạ Chúa, Ðấng đã ban, không phải do công nghiệp nào của con, nhưng đã ban xuống do lòng lân mẩn lớn lao, để nuôi dưỡng con là kẻ tội lỗi, tôi tớ bất xứng của Chúa, bằng Mình và Máu Con Chúa, Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con

     Con nguyện xin cho việc hiệp lễ này đừng nên án phạt cho con nhưng là  một biện hộ cứu rỗi đem ơn tha thứ.

     Xin Mình Thánh Chúa nên khí giới đức tin và nên thuẩn che chở những ý tưởng tốt lành.  Xin dẹp tan những nết xấu và dập tắt những tà dục cùng ham nêm xác thịt.  Xin gia tăng đức ái, đức kien nhẫn, đức khiêm nhu, đức vâng phục và mọi nhân đức.

Xin nen sức mạnh cho con để chống lại mọi cạm bẩy của quân thù hữu hình và vô hình; cho mọi xung đột độc ác xác thể và linh thiêng hoàn toàn im tiếng.

     Xin Mình Thánh Chúa làm cho con được gắn bó chặt chẻ với Chúa là Thiên Chúa duy nhất chân thật.  Xin cho con qua đời trong thánh thiện và hạnh phúc.

     Con nài xin Chúa ban cho con được tới bàn tiệc khôn tả của Chúa, nơi đó Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần là ánh sáng chân thật của các thánh, là sự thỏa lòng đầy trọn vẹn, là  niềm vui vĩnh cữu, vui vẻ không còn bực dọc và hạnh phúc hoàn toàn.  Con xin cậy nhờ công nghiệp Chúa Kitô, Chúa chúng con.  Amen.