Kinh Kính Mừng (T.Julien Eymard)

 KINH KÍNH MỪNG – CHẦU THÁNH THỂ

(Thánh Julien Eymard)

 

Kính Mừng Maria

Như lời sứ thần Gabriel chúng con kính chào Mẹ: “Kính Mừng Maria”. Xin Mẹ Maria, hiệp với chúng con trong giờ thánh này, để hết lòng tôn kính Chúa Giêsu Thánh Thể. Xưa Mẹ đã hiện diện với các thánh tông đồ trên căn phòng của lầu trên, thì xin Mẹ hôm nay cũng hiện diện với chúng con trong căn phòng này, để cùng chúng con sốt sắng cầu nguyện, xin Thánh Thần ngự đến, mang lửa yêu mến Chúa đốt cháy cõi lòng chúng con, và mở đôi mắt tâm linh của chúng con để chúng con thấy Chúa Giêsu Thánh Thể, Thiên Chúa tình yêu đang hiện diện thật trước mắt chúng con. Và để chúng con cùng với Mẹ nói tiếng xin vâng, trước lời mời gọi của Chúa: “Các con không thể tỉnh thức nổi với Thầy một giờ sao?” Mt26:40.

 Mẹ đầy ơn phúc

 Mẹ đầy ơn phúc vì linh hồn Mẹ biết ca ngợi Thiên Chúa, là Đấng cứu độ, là Đấng Toàn năng làm bao điều cao cả,

Danh Chúa chí thánh, chi tôn, Chúa xót thương kẻ kính sợ Chúa.

Xin Mẹ dạy chúng con, biết khiên nhường làm tôi tớ của Chúa Giêsu Thánh Thể, để linh hồn chúng con biết ca ngợi Chúa Giêsu.  Là Bánh hằng sống từ trời.  Máu Ngài cứu độ muôn dân trên mặt đất.

Và khi nghe Danh Giêsu  mọi đầu gối phải bái quỳ, ma quỷ khiếp kinh.

 Đức Chúa Trời ở cùng Mẹ

 Đức Chúa Trời ở cùng Mẹ. Ôi diễm phúc cho Mẹ, được Thiên Chúa ở cùng vì thân xác tinh tuyền của Mẹ là bàn thờ cho Chúa ngự. Xin Mẹ giúp con, biết gìn giữ thân xác con, khỏi ra ô uế, để Chúa Giêsu Thánh Thể khi chúng con rước vào lòng tuôn đổ muôn ơn phúc và luôn ở cùng chúng con.

 Mẹ có phúc lạ hơn mọi người nữ

 Mẹ có phúc lạ hơn mọi người nữ vì trong lòng Mẹ cưu mang Hài nhi Thánh Thể. Xin Mẹ cho con được cảm nghiệm như Mẹ là có Giêsu Thánh Thể trong lòng, để con cũng cảm thấy được diễm phúc hơn có mọi thứ trên đời. Cho con sống là sống cho Chúa và chết cũng là chết cho Chúa.

  Và Giêsu, Con lòng Mẹ gồm phúc lạ

Và Giêsu, Con lòng Mẹ gồm phúc lạ, cũng như Giêsu Thánh Thể, Chúa lòng con, đầy phép lạ, đầy giàu sang, uy quyền.

Chúa giàu sang nhưng con vẫn nghèo hèn vì lối sống người con hoang đàng đánh mất ơn nghĩa Chúa, sống như kẻ ăn xin, thiếu thốn, áo linh hồn tả tơi rách nát. Xin cho con mạnh dạn trở về sống trong sự giàu sang ân sủng của Chúa.

Chúa Giêus trong lòng Mẹ đầy phép lạ khiến Gioan Tẩy Giả nhảy mừng, khiến nước hóa rượu ngon mang hạnh phúc đôi tân hôn trong tiệc cưới Cana.

Xin Mẹ cho con biết mang Chúa Giêsu Thánh Thể trong lòng con đến với người khác để Chúa Giêsu làm phép lạ nơi họ, để con được như Mẹ hằng ghi nhớ những điều ấy, và suy đi nghĩ lại ca tụng Chúa trong lòng.

 Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời

 Tạ ơn Thiên Chúa, đã cho chúng con có một người Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa, để khi chúng con chạy đến với Mẹ, thì Mẹ dẫn chúng con tới Chúa. Chúng con biết rằng khi có Mẹ hiện diện, thì Thiên Chúa cũng hiện diện với chúng con. Khi chúng con nhờ Mẹ cầu bầu thì chúng con cũng biết rằng lời cầu bầu của Mẹ rất có quyền thế. Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Mẹ cách riêng gìn giữ, phù hộ cách riêng những linh mục con yêu dấu của Mẹ, xin cho các Ngài lòng yêu mến và quảng bá Thánh Thể mạnh mẽ.

 Cầu cho chúng con là kẻ có tội

 Bởi một người nữ là Evà mà tội lỗi đã đi vào thế gian, nhưng cũng nhờ một người nữ là chính Mẹ mà chúng con được cứu khỏi mọi tội. Cám ơn Mẹ đã mang Chúa Giêsu Thánh Thể đến cho nhân loại. Xin Mẹ gìn giữ chúng con khỏi mọi tội lỗi, nhất là tội phạm đến Thánh Thể Chúa. Đặc biệt xin Mẹ cho những người không tin vào sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Thánh Thể được cảm nhận mạnh mẽ tình yêu của Chúa. Thế giới hộm nay cũng đang mang tâm trạng của Mẹ khi xưa: “Việc ấy xảy ra như thế nào được vì…”, nhưng Mẹ đã thưa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền, và xin Mẹ cho thế giới hôm nay cũng biết xin vâng, xin tin vào Lời của Chúa truyền: Ta là bánh từ trời, ai ăn sẽ sống muôn đời (Ga 6:51).

 Khi nay và trong giờ lâm tử

 Khi xưa và hôm nay Mẹ đã và đang sống, linh hồn Mẹ cũng đã và đang sống bởi Mẹ tin và để Lời Chúa được thể hiện trong đời sống của Mẹ. Xin cho chúng con hôm nay, và trong giờ phút cuối đời vẫn tin yêu Chúa, và trong giờ chết chúng con ước gì có sự hiện diện của Mẹ và được rước Thánh Thể hằng sống. Nguyện xin Mình và Máu Chúa Giêsu gìn giữ con khỏi chết đời đời. Amen. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Ngài. Amen.