Kinh Lay Cha Thánh Thể

KINH LẠY CHA THÁNH THỂ

(St-Pierre Julien Eymard)

Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời

nay đang ngự trong thiên đàng của Bí tích Thánh Thể xin dâng lên Cha ngự trên ngai tòa ân sủng và tình thương, mọi lời chúc tụng danh dự, uy quyền và vinh quang đến muôn đời!

Xin cho danh Cha cả sáng

được tôn vinh trước hết nơi chúng con, qua thần khí của lòng khiêm nhường, vâng phục và bác ái của Cha.  Ước chi với tất cả sự khiêm tốn và nhiệt thành, con làm cho mọi người biết đến Cha, yêu Cha và tôn thờ Cha trong Bí tích Thánh Thể.

Xin cho Nước Cha trị đến,

nước mang tên Thánh Thể.  Xin chỉ mình Cha cai trị chúng con mãi mãi để Cha được vinh quang hơn, qua quyền năng của tình yêu Cha, vinh hiển của các nhân đức Cha,  và ân sủng của ơn gọi tông đồ Thánh Thể trong đời sống con.

Xin ban cho chúng con hồng ân của tình yêu Cha để chúng con có thể mở mang Vương quốc Thánh Thể khắp mọi nơi và thực hiện nguyện ước của Cha:  “Ta đến để ném lửa trên khắp địa cầu, và Ta ước mong điều gì, nếu không phải là mong cho địa cầu được cháy lên”.

Ôi! giá chi chúng con có thể làm người châm lửa trời cao ấy!

Xin cho ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời

Xin ban cho chúng con được ơn tìm thấy niềm vui khi chỉ muốn một mình Chúa, ước ao một mình Chúa, suy tưởng về một mình Chúa.   Xin ban cho chúng con ơn ấy bằng cách chúng con biết từ bỏ chính mình.   Xin cho chúng con được tìm thấy ánh sáng và sức sống trong sự vâng phục thánh ý tốt lành và hoàn thiện của Cha.

Ngài muốn gì, con muốn đó.  Vì Ngài muốn, nên con muốn.

Ngài muốn sao, con muốn vậy.  Ngài muốn bao lâu, con muốn bấy lâu, xin gìn giữ tư tưởng và ước muốn của con trong sạch vẹn tuyền từ nơi Chúa, cho Chúa và trong Chúa

Xin cho chúng con lương thực hàng ngày

Chúa chính  là Chúa Giêsu Thánh Thể của con Chỉ có mình Chúa mới là lương thực và trang phục của con, là giàu sang và vinh quang của con, là thuốc chữa lành bệnh tật của con, là sự che chở của con trước mọi sự dữ.

Chúa là tất cả mọi sự đối với con

Xin tha thứ những lỗi phạm của chúng con

Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con vì con ăn năn tất cả tội lỗi con đang phơi bày ra trước mắt Chúa.  Như chúng con tha thứ những người lỗi phạm tới chúng con.

Những ai đã xúc phạm đến con trong mọi cách với hết lòng con tha thứ cho họ và ước muốn cho họ được ánh sáng của tình yêu Chúa

Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi sự dữ

Lạy Chúa Giêsu xin giải thoát con khỏi quỷ kiêu ngạo, ô uế, bất hòa và tự mãn.  Xin giải thoát con khỏi những bận tâm và lo lắng của đời sống để với con tim trong sạch và tâm trí thư thái con có thể vui tươi dành cuộc đời và tận hiến tất cả con người con và tất cả những gì con có để phục vụ Chúa là Chúa Giêsu Thánh Thể của con.

Ôi lạy Chúa Giêsu! con trông cậy nơi Ngài; xin đừng để con bao giờ bị thao túng vì chỉ có Chúa tốt lành chỉ có Chúa quyền năng mạnh mẽ chỉ có Chúa trường cửu chỉ có Chúa xứng đáng được danh dự và vinh quang, yêu mến và cảm tạ muôn đời. Amen.