Lạy Chúa, xin ở lại

LẠY CHÚA XIN Ở LẠI VỚI CON

 (do Thánh Pio năm dấu sọan, dựa trên lời Phúc Âm :

« Xin Ngài ở lại với chúng tôi, vì trời đã tối rồi »

  • Lạy Chúa, xin ở lại với con, con cần có chúa ở gần bên để khỏi quên lãng, vì Chúa cũng biết con hay quên và rời xa Chúa.
  • Lạy Chúa, xin ở lại với con, vì con yếu đuối, con cần đến Chúa là sức mạnh để khỏi sa ngã.
  • Lạy Chúa, xin ở lại với con, vì Chúa là sự sống của con; không có Chúa, con dễ trở nên khô khan nguội lạnh.
  • Lạy Chúa, xin ở lại với con, vì Chúa là ánh sáng của con; không có Chúa, con dễ chìm đắm trong bóng tối tăm.
  • Lạy Chúa, xin ở lại với con, để tỏ cho con biết Thánh Ý Chúa.
  • Lạy Chúa, xin ở lại với con, để con nghe được tiếng Chúa nói và đi theo Chúa.
  • Lạy Chúa, xin ở lại với con, vì con muốn kính mến và ở gần bên Chúa luôn
  • Lạy Chúa, xin ở lại với con, nếu Chúa muốn con trung thành với Chúa.
  • Lạy Chúa Giêsu, xin ở lại với con, bởi vì mặc dù túng nghèo, linh hồn con vẫn muốn có Chúa là nguồn an ủi, là chốn con tựa nương mến yêu.
  • Lạy Chúa Giêsu, xin ở lại với con, bởi vì trời đã xế chiều và ngày đã sắp tàn, vì đời sống đang qua đi; sự chết, sự phán xét và sự sống đời đời đã gần tới.  Con cần phải lấy lại sức để khỏi dừng chân dọc đường , mà muốn thế, con cần phải có Chúa.

Trời đã xế chiều, và vì thế, con cần phải có Chúa.

Trời đã xế chiều, và bóng dáng sự chết đang lẩn quẩn đâu đây.  Con sợ hãi bóng tối, sợ hãi sự cám dỗ và sự khô khan nguội lạnh, sợ hãi thánh giá và đau khổ.

Lạy Chúa Giêsu, con cần đến Chúa chừng nào trong bóng tối chốn lưu đày!

Lạy Chúa Giêsu, xin ở lại với con, bởi vì trong đêm tối của cuộc đời và của bao nổi hiểm nguy, con cần phải có Chúa.

Xin Chúa ban ơn cho con biết nhận ra Chúa; như hai môn đệ xưa đã nhận ra khi Người bẻ bánh, nghĩa là khi rước lấy Chúa vào linh hồn con.  Chớ gì Mình và Máu Chúa trở thành ánh sáng phá tan bóng tối tăm, và thành sức mạnh nâng đỡ và thành niềm vui duy nhất của tâm hồn con.

Lạy Chúa Giêsu, xin ở lại với con, con không xin được an ủi một cách đặc biệt, bởi vì con không xứng đáng.  Con chỉ xin được có Chúa hiện diện bên mình.  Vâng lạy Chúa, con chỉ cầu xin có thế.

Lạy Chúa, xin ở lại với con, con chỉ cầu mong một điều : đó là tìm thấy Chúa, tìm thấy Thánh Tâm Chúa, thấy ơn nghĩa Chúa, thấy thần khí Chúa.

Con kính mến Chúa và không xin một phần thưởng nào khác, ngòai ơn được kính mến Chúa nhiều hơn.  Kính mến một cách vững bền và thật lòng.  Kính mến Chúa hết lòng ở đời này, để tiếp tục kính mến Chúa một cách trọn vẹn cho đến muôn đời.  Amen.