Trước Thánh Lễ

TRƯỚC KHI THÁNH LỄ

 

Lạy Cha trên trời, trong Thánh Lễ hôm nay, con xin tự đặt mình trên dĩa thánh với tất cả con người của con, linh hồn, thân xác, với trí khôn và cả ước muốn của con, bởi vì con dâng hiến cho Cha tất cả con người con.

Con cũng xin đặt trên dĩa thánh này tất cả nỗi vui, nỗi buồn của con hôm nay, công việc của con với bao mệt nhọc, những Thánh giá của con với bao cay đắng.

Con đặt trên dĩa thánh tất cả những người mà con yêu mến, những người đã và đang làm ơn cho con (…); tất cả những người xin con cầu nguyện cho họ, nhất là những linh hồn bị quên lãng nơi luyện ngục cùng những linh hồn  thân bằng quyến thuộc con.

Con xin kết hợp tất cả những ý nguyện của con vào lễ vật của Chúa Giêsu trong hiến tế tình yêu để cứu chuộc và thánh hiến các linh hồn linh mục (…) và tu sĩ và cho cuộc thánh hiến riêng của con.

Lạy Thiên Chúa, trong Chúa Giêsu Kitô, hãy cho phép con đặt trong chén thánh này với giọt nước thay thế con, tất cả và mỗi một lúc trong cuộc sống nhân trần của con để tất cả được thánh hóa, thiên tính hóa, qua Máu của Chúa Giêsu Kitô và bởi Ngài, tới Chúa Ba Ngôi đáng kính thờ.

Con cũng xin đặt trong chén thánh này và dâng hiến Chúa đời sống và những đau khổ của những người không dâng hiến nó cho Chúa, để rồi những đau khổ đời sống ngày được kết hiệp với đời sống và đau khổ của Chúa Kitô, người đã chịu đau khổ như họ và đã chết cho họ.

Lạy Chúa Giêsu, con xin kết hợp với tất cả các Thánh Lễ dâng hiến hôm nay trên khắp hoàn cầu, với những ý n guyện của Thánh Tâm Chúa.  Con khẩn cầu Chúa dành cho con trong mỗi Thánh Lễ này, một giọt Máu Châu Báu Chúa để tẩy xóa những tội lỗi con.

Lạy Trái Tim Chúa Giêsu, xin ban cho thế giới nhiều linh mục và những linh mục thánh thiện để tiếp tục công cuộc cứu chuộc của Chúa.  Amen.