Kính Mẹ Vô Nhiễm

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH MẸ VÔ NHIẼM

Khai mạc:

Lạy Ðức Mẹ Ma-ri-a Vô Nhiễm Nguyên Tội, là Mẹ của Thiên Chúa và là Mẹ của chúng con, lòng tràn ngập niềm tin tưởng sâu xa vào sự chuyển cầu đầy quyền phép và hữu hiệu mà Mẹ đã thương biểu lộ qua Mẫu Ảnh Hay Làm Phép Lạ.

Chúng con khẩn cầu Mẹ xin cùng Con của Mẹ là Ðức Giê-su Ki-tô, những hồng ân và đặc ân mà chúng con cầu xin, nếu điều đó có thể giúp chúng con lớn lên trong Tình Yêu Chúa và tha nhân. Amen!

Lạy Mẹ Ma-ri-a Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin.

Ðể có thể làm Tuần Cửu Nhật này theo đúng tinh thần của Thánh Nữ Catherine Labouret, chúng ta hãy xin cùng chị cho chúng ta có được một chút tấm lòng hiếu thảo đậm đà của chị đối với Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a, và nhất là, noi gương chị, chúng ta cũng biết tin vào Tình Mẫu Tử của Mẹ đối với tất cả chúng ta.

Ngày Thứ 1:  Mẹ hiện ra lần thứ nhất từ ngày 18 đến 19/07/1830

Đọc: “Hãy đến nơi chân bàn thờ này, bên cạnh Chúa Giê-su, Con của Ta, các con sẽ tìm thấy ánh sáng và sức mạnh.” Ðức Ma-ri-a lại nói với chúng ta về tình thương Thiên Chúa dành cho chúng ta. Mẹ mời gọi chúng ta theo gót Chúa Ki-tô, hiểu biết điều Chúa chờ đợi nơi chúng ta. Xin Mẹ Ma-ri-a hãy dẫn đưa chúng con đến cùng Ðức Giê-su Ki-tô. Xin Mẹ giúp chúng con sống đời chứng tá Tình Yêu giữa cuộc đời hôm nay.

Kinh Lạy Cha – Kinh Kính Mừng – Kinh Sáng Danh – Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria

Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, con xin tận hiến mình con cho Mẹ.
Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, con xin trao phó linh hồn con cho Mẹ.
Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, con xin phó thác mình con cho sự chăm sóc của Mẹ.
Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, con đoan hứa sẽ bước theo sự hướng dẫn của Mẹ.
Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, con xin hiến mình để phụng sự Mẹ.
Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, con xin dâng trót đời con cho báu tàng của Mẹ là Thánh Tâm Chúa.
Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, con yêu mến Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ.
Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, con yêu mến Mẹ bằng trọn vẹn trái tim con. Amen.

Ngày Thứ 2:  Mẹ hiện ra lần thứ hai vào ngày 27/11/1830

“Tôi đã thấy Ðức Trinh Nữ… Ngài cầm trên tay một hình tròn, trên có hình Thánh Giá nhỏ. Tôi đã nghe tiếng phán bảo: Hình tròn này tượng trưng cho toàn thể thế giới, và mỗi người cách riêng.” Thiên Chúa đã tạo dựng thế giới vì lòng yêu thương, ngõ hầu loài người sống nhờ vào tình thương đó. Xin Mẹ Ma-ri-a dạy cho chúng con biết rằng: mọi người, không phân biệt ai, đều được kêu gọi vào làm dân Chúa.

Kinh Lạy Cha – Kinh Kính Mừng – Kinh Sáng Danh.

Lạy trái tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Maria…

Ngày Thứ 3:  Lạy Mẹ Ma-ri-a Vô Nhiễm Nguyên Tội

Khi trao lại cho thế giới dấu chỉ mà Ðức Ma-ri-a mang đến, Thánh Nữ Catherine Labouret, đã hoàn tất sứ mạng là: làm cho cả thế giới biết Mẹ là Ðức Nữ Trinh Vô Nhiễm Nguyên Tội. Cùng với Thánh Nữ Catherine Labouret, chúng con chiêm ngắm Mẹ Ma-ri-a là Mẹ rất tinh tuyền của Thiên Chúa.

Kinh Lạy Cha – Kinh Kính Mừng – Kinh Sáng Danh.

Lạy trái tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria…

Ngày Thứ 4:  Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ

“Hãy cho đúc một Mẫu Ảnh theo kiểu này.” Ðức Ma-ri-a được liên kết với Ðức Giê-su vào công trình Cứu Ðộ. Mọi ân huệ đều đến bởi Ðức Giê-su và bởi Người mà thôi, chỉ mình Người là Ðấng Cứu Ðộ và là Trung Gian duy nhất. Xin Ðức Ma-ri-a nhậm lời chúng con cầu xin, và cũng không ngừng nhắc cho chúng con nhớ rằng: Con của Mẹ có thể làm được tất cả. Xin dạy chúng con biết xin những ân huệ luôn cần thiết cho chúng con.

Kinh Lạy Cha – Kinh Kính Mừng – Kinh Sáng Danh.

Lạy trái tim Vô Nhiễm Nguyên Tội…

Ngày Thứ 5:  Chân Mẹ tựa trên quả cầu trắng, trên đó có một con rắn

Tội lỗi của loài người là khước từ tình yêu. Ðó là sự bất công, bạo lực, tính ích kỷ, sự chà đạp những người nhỏ bé. Con rắn chính là biểu tượng cho tất cả những điều ấy!

Lạy Mẹ Ma-ri-a, xin giúp chúng con chống trả sự dữ ấy đang ở trong chúng con và chung quanh chúng con.

Xin giúp chúng con biết nói như Mẹ: Xin Vâng cùng Thiên Chúa.

Kinh Lạy Cha – Kinh Kính Mừng – Kinh Sáng Danh.

Lạy trái tim Vô Nhiễm Nguyên Tội…

Ngày Thứ 6:  Tôi Ðã Thấy Phía Sau Mẫu ảnh Có Chữ M, trên Có Hình Thánh Giá

Ðây là điều mà mặt sau của Mẫu Ảnh giải thích: Con Thiên Chúa làm người cứu chuộc chúng ta nhờ cái chết trên Thập Giá và cuộc Phục Sinh của Người.

Mẹ Ma-ri-a có một chỗ đặc biệt kề bên Con của mình. Mẹ không rời khỏi Ðức Giê-su mà Mẹ đã trao ban cho chúng ta và dẫn chúng ta đến với Người. Cùng với Ðức Giê-su, Mẹ đã chịu đau khổ vì chúng ta.

Lạy Mẹ Ma-ri-a là Mẹ của Thiên Chúa, xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con.

Kinh Lạy Cha – Kinh Kính Mừng – Kinh Sáng Danh.
Lạy trái tim Vô Nhiễm Nguyên Tội…

Ngày Thứ 7:  Phía dưới là hai quả tim của Chúa Giêsu và Mẹ Ma-ri-a

Trái Tim của Ðức Giê-su có vòng gai chung quanh nhắc nhở chúng ta rằng: cuộc Thương Khó của Ðức Giê-su chính là sự biểu lộ cao cả Tình Yêu Thiên Chúa.

Trái Tim của Ðức Ma-ri-a gợi cho chúng ta ý nghĩ Mẹ luôn liên kết với Tình Yêu Cứu Chuộc này.

Kinh Lạy Cha – Kinh Kính Mừng – Kinh Sáng Danh.

Lạy trái tim vô nhiễm nguyên tội…

Ngày Thứ 8:  Mười hai ngôi sao chung quanh

Các ngôi sao tượng trưng các Tông Ðồ của Giáo Hội là chính chúng ta.-Lạy Mẹ Ma-ri-a, trong Giáo Hội lữ hành, xin Mẹ hãy giúp chúng con trở thành Tông Ðồ và mang đến cho thế giới sứ điệp của Mẫu Ảnh Ðức Mẹ Hay Làm Phép Lạ, sứ điệp của Ðức Tin, Ðức Cậy và Ðức Mến.

Kinh Lạy Cha – Kinh Kính Mừng – Kinh Sáng Danh.

Lạy trái tim Vô Nhiễm Nguyên Tội…

Ngày Thứ 9:  

Mẫu Ảnh Ðức Mẹ Hay Làm Phép Lạ, một “dấu chỉ” loan báo Tin Mừng

Một sứ điệp cho đời sống chúng ta:

Ðức Ma-ri-a Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Thiên Chúa, liên kết chặt chẽ với Ðức Ki-tô. Mẹ trao ban Chúa cho chúng ta và dẫn đưa chúng ta đến với Người.


Lạy Mẹ Ma-ri-a Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ của chúng con, xin cầu bầu cho chúng con. Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ của Giáo Hội, trong sự hiệp thông với các Tông Ðồ, xin giúp chúng con trở thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng Ðức Ki-tô Phục Sinh cho thế giới hôm nay. Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ của Giáo Hội, xin giúp chúng con hiểu biết sứ điệp của Mẹ và đem vào thực hành trong đời sống chúng con.

Kinh Lạy Cha – Kinh Kính Mừng – Kinh Sáng Danh.

Lạy trái tim Vô Nhiễm Nguyên Tội…