CHÍNH THẦY ĐÂY!

CHÚA NHẬT TUẦN 3 PHỤC SINH – B

 

CHÍNH THẦY ĐÂY!

Lm. Trầm Phúc

 

Lời Chúa : Lc 24,35-48 

Hôm nay, chúng ta được mời gọi nhìn Chúa Giêsu phục sinh qua cái nhìn của thánh Luca. Ngài muốn cho chúng ta thấy Chúa Giêsu thật sự đã sống lại với những bằng chứng cụ thể : Chúa trấn an các tông đồ vì các ông kinh hồn bạt vía khi Ngài đứng giữa họ và chúc bình an cho họ : “Sao lại hoảng hốt ? Sao lòng anh em cứ ngờ vực ?” Không khiếp vía kinh hồn sao được khi Thầy đã được an táng rõ ràng, hôm nay Thầy xuất hiện bất thần như thế nầy, làm sao không hoảng sợ ? Và để các ông được vững tin hơn, Chúa bảo : “ Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà ! Cứ rờ xem, ma đâu có xương thịt như Thầy có đây”. Để các ông có giờ kiểm soát, Chúa hỏi : “ Anh em có gì ăn không ? Các ông đưa cho Ngài một khúc cá nướng. Ngài cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Các ông có đủ thì giờ để kiểm chứng.

Nhưng thánh sử không chỉ nhắm chứng minh việc Chúa sống lại bằng những dấu hiệu vật chất mà ngài muốn đi sâu hơn vào Kinh Thánh. Việc Chúa sống lại đã được báo trước bằng cả chiều dài của lịch sử dân Do thái, từ ông Môsê qua các tiên tri và cả Thánh Vịnh. Ngày hôm qua, khi đi đường với hai môn đệ thành Emmau, Ngài cũng mở trí các ông bằng Kinh Thánh, hôm nay, Ngài cũng làm như thế.

Dân Do thái, với dòng lịch sử đau thương của nó, là hình ảnh của Đấng cứu độ, phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại. Những đau khổ, những cuộc lưu đày, những cảnh đẫm máu của cả một dân tộc, suốt bao nhiêu thế kỷ, phải chăng là những tiên báo về cuộc khổ nạn của Đấng Kitô sau nầy ? Nhưng qua bao nhiêu thử thách nặng nề như thế, dân Chúa vẫn được phục hồi để cuối cùng tiếp nhận Đấng phải đến.

Hôm nay, Giáo Hội cũng đang đi qua những cam go thử thách, vẫn tiếp tục cuộc khổ hình của Đấng tạo nên mình, đang tiến về vùng đất hứa vĩnh cửu. Nhưng vẫn tràn đầy hy vọng, vì như lời Chúa hứa: “Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Giáo Hội vẫn lữ hành tìm về quê thật, nhưng không bao giờ cô đơn, vì trên con đường đầy gian nan đó, Chúa vẫn hiện diện. Sự hiện diện đó vẫn là nguồn an ủi không vơi cạn và đầy ánh sáng. Chúa đã sống lại thật rồi ! Sự chết đã bị đánh bại bởi Đấng là sự sống lại và là sự sống. Chúng ta đã được sống lại với Chúa, chúng ta không còn sống cho chính mình nữa mà phải sống cho Đấng đã chết và sống lại cho chúng ta. Sứ mệnh được trao phó là : phải nhân danh Ngài mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Đây là lệnh khởi hành. Chúng ta hãy ra đi như những chứng nhân cương quyết, vì anh em là những chứng nhân của Thầy. Hai mươi thế kỷ, con đường vẫn còn dài cho đến ngày chung thẩm, chúng ta phải đương đầu với những thế lực đáng sợ. Satan không buông tha cho chúng ta bao giờ, và chúng ta vẫn yếu đuối, nhưng với lòng tin tưởng kiên trì, chúng ta sẽ chiến thắng, và chỉ có thể chiến thắng trong Đấng đã sống lại vinh quang mà thôi.

Nầy Ngài vẫn đến với chúng ta trong hình thức rất khiêm tốn, một tấm bánh nhỏ thôi, nhưng chính sự nhỏ bé đó là sức mạnh vô song của Đấng mà trời đất chứa còn không đủ. Chính nhờ sự nhỏ bé đó mà Ngài trở nên nguồn lực không vơi cạn cho chúng ta. Nhờ sự nhỏ bé đó mà Ngài thâm nhập vào trong xương thịt chúng ta, khiến chúng ta được vinh dự sống với Ngài trong mọi nơi mọi lúc để làm chứng cho Ngài. Nhỏ bé thôi, nhưng kiên trì, vì không bao giờ chúng ta cô đơn, vì không ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô.

Lm Trầm Phúc

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in THÊ LOAI KHÁC. Bookmark the permalink.