CHÚA KITÔ LÀ VỊ THƯỢNG TẾ

 

CHÚA KITÔ LÀ VỊ THƯỢNG TẾ VÀ LÀ LỄ ĐỀN TỘI CỦA CHÚNG TA

 

Trích bài giảng của linh mục Origiênê về sách Lêvi.

Mỗi năm một lần, vị thượng tế để dân ở ngoài, một mình vào nơi có nắp xá tội, với hai Kêrukim ở trên, có Hòm Bia Giao Ước và hương án, nơi không ai được vào, trừ một mình thượng tế.

Nếu tôi nhìn vào vị thượng tế đích thực của tôi là Chúa Giêsu Kitô, tôi sẽ thấy Người mang xác phàm, suốt năm ở với dân, cái năm mà chính Người nói: Chúa đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn công bố một năm hồng ân của Đức Chúa, một ngày tội. Xin anh em lưu ý: một lần trong năm ấy, trong ngày tội, Người vào Nơi Cực Thánh, nghĩa là sau khi hoàn thành công trình cứu độ, Người lên trời, về cùng Chúa Cha, để xin Chúa Cha thương xót loài người và cầu xin cho mọi kẻ tin ở nơi Người.

Ơn tội Chúa Giêsu khẩn cầu cùng Chúa Cha cho loài người, thánh tông đồ Gioan biết nên mới nói: Hỡi anh em những người con nhỏ của tôi, tôi viết cho anh em những điều này để anh em đừng phạm tội. Nhưng nếu ai phạm tội thì chúng ta một Đấng Bảo Trợ trước mặt Chúa Cha: đó Đức Giêsu Kitô, Đấng Công Chính. Chính Người của lễ đền tội, tội lỗi chúng ta.

 Thánh Phaolô cũng nhắc lại lễ đền tội ấy một cách tương tự khi nói về Chúa Kitô: Thiên Chúa đã định cho Đức Giêsu Kitô phải đổ máu mình ra, làm hy lễ đem lại ơn tha tội cho những ai tin.

 Vì thế, đối với chúng ta, ngày xá tội kéo dài mãi cho đến tận thế.

Có lời Sách Thánh nói: Ông Aharon sẽ bỏ hương vào lửa trước nhan Đức Chúa, và khói hương như mây sẽ phủ nắp xá tội ở trên chứng ước, và như vậy ông sẽ không phải chết. Ông sẽ dùng một ngón tay lấy máu con bò tơ rảy lên nắp xá tội về phía đông.

 Ngày xưa, nghi thức đền tội cho loài người dâng lên Thiên Chúa được dạy cho hiền nhân như thế đó, còn ngày nay bạn đến với Chúa Kitô là vị Thượng Tế đích thật, Đấng đã lấy máu mình làm cho Chúa Cha thương xót bạn và hoà giải bạn với Chúa Cha, đừng ỷ vào máu của xác phàm mà hãy nhìn vào máu của Ngôi Lời và nghe chính Người nói với bạn: Đây là máu Thầy đổ ra cho anh em được tha tội.

 Còn cử chỉ rảy máu về phía đông, bạn đừng cho nó là viễn vông. Ơn đền tội đã đến với bạn từ hướng đông. Từ đó, Đấng mệnh danh là Vầng Hồng đã tới, Người trở thành vị Trung Gian giữa Thiên Chúa và loài người. Vì thế, bạn luôn được kêu mời luôn nhìn về hướng đông, nơi Mặt Trời công chính mọc lên cho bạn, nơi ánh sáng luôn xuất hiện cho bạn, khiến bạn không còn phải mò mẫm trong bóng tối và ngày cuối cùng không bắt chợt bạn trong tối tăm. Như thế, đêm đen và sự tối tăm của ngu dốt không bắt chợt các bạn; các bạn luôn ở trong ánh sáng của tri thức, các bạn luôn có ngày của đức tin, luôn có ánh sáng của tình yêu và bình an.

This entry was posted in CÁC THÁNH. Bookmark the permalink.