CHÚNG TA ĐƯỢC SINH LẠI

CHÚNG TA ĐƯỢC SINH LẠI BỞI NƯỚC VÀ THÁNH THẦN

 

Trích khảo luận của thánh Amrôxiô, giám mục, về các mầu nhiệm.

Bạn thấy gì nơi giếng rửa tội ? Tất nhiên là thấy nước, nhưng không phải chỉ có nước, mà ở đó còn có các thầy Lêvi phục vụ, có vị thượng tế thẩm vấn và hiến thánh. Trước hết, thánh Phaolô Tông Đồ dạy bạn : Đừng chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng đến những thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu hình chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn.

Bạn còn đọc thấy ở chỗ khác : Những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của Người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của Người. Chính Người cũng đã nói : Dù các ông không tin tôi, ít ra cũng tin các việc tôi đã làm. Vậy bạn hãy tin ở đó có Thiên Chúa hiện diện. Bạn tin Chúa hành động mà lại không tin Ngài hiện diện sao ? Nếu không hiện hữu trước đã thì làm sao hành động được ?

Hãy xem mầu nhiệm đã có từ rất xa xưa như thế nào, và đã được báo trước nơi chính nguồn gốc của vũ trụ ra sao. Từ nguyên thuỷ, khi Thiên Chúa dựng nên trời đất, thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Thần khí bay lượn mà lại không hành động sao ? Bạn hãy nhận biết Người hành động trong việc tạo thành vũ trụ qua lời thánh vịnh sau đây : Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú. Thần khí bay lượn và hành động, cả hai việc này đều dựa vào lời chứng của các ngôn sứ. Ông Môsê nói thần khí bay lượn trên mặt nước, còn vua Đavít thì làm chứng thần khí hành động.

Bạn hãy nghe một lời chứng khác. Mọi xác phàm đều ra hư đốn vì những điều gian ác nó làm. Sách Sáng Thế nói : Thần khí của Ta sẽ không ở lại mãi mãi trong con người, vì con người chỉ là xác phàm. Qua câu này, Thiên Chúa cho thấy con người mất ơn thần khí vì xác thịt ô uế và vết nhơ tội lỗi nặng nề. Do đó, khi Thiên Chúa muốn phục hồi ơn đã ban, thì Người gây ra nạn hồng thuỷ và truyền cho ông Nôê là người công chính lên tàu. Khi nước lụt rút đi, thì trước hết, ông Nôê thả con quạ rồi sau đó thả con bồ câu. Theo truyện kể, chim bồ câu đã mang về một nhánh ôliu. Bạn thấy nước, bạn thấy cây, bạn ngắm nhìn con bồ câu, thế mà bạn còn hồ nghi về mầu nhiệm hay sao ?

Nước là nơi cho thể xác dìm vào để tội lỗi của con người được tẩy xoá. Trong nước, mọi sự xấu xa đều bị chôn vùi. Cây là chỗ Chúa Giêsu chịu thương khó vì chúng ta. Chim bồ câu là vật Chúa Thánh Thần mượn hình dáng để hiện xuống, như bạn đã học được trong Tân Ước ; Người là Đấng đem lại cho tâm hồn bạn sự bình an và cho trí khôn bạn được yên hàn.

This entry was posted in CÁC THÁNH. Bookmark the permalink.