DẤU CHỈ CON RẮN ĐỒNG

 

DẤU CHỈ CON RẮN ĐỒNG

 

Trích khảo luận của thánh Âutinh, giám mục, về Tin Mừng theo thánh Gioan.

Đức Kitô đã chết để giải thoát chúng ta khỏi cái chết: Cái chết đã thắng được Người nhưng Người đã tiêu diệt sự chết. Anh em biết đấy, Kinh Thánh quả quyết: Thiên Chúa không làm ra cái chết. Người chẳng vui khi sinh mạng tiêu vong, Người đã sáng tạo muôn loài cho chúng hiện hữu. Sách Khôn Ngoan còn nói thêm: Chính quỷ dữ ghen tị, cái chết đã xâm nhập thế gian.

 Đức Giêsu, Con Một Thiên Chúa, Lời của Thiên Chúa, nhờ Người, vạn vật được tạo thành, đã mang thân phận phải chết, Ngôi Lời đã trở nên người phàm. Người đón nhân cái chết đóng đinh vào thập giá. Đó điều thuở xưa đã được đem ra làm hình bóng: Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

 Đó là một biểu tượng lớn lao. Dân Ítraen đã ngã xuống trong sa mạc vì bị rắn cắn; một số đông dân đã chết. ĐỨC CHÚA truyền cho ông Môsê làm một con rắn đồng và treo lên cây cột trong sa mạc và bảo dân hễ ai bị rắn cắn thì nhìn lên con rắn ấy.

Nhưng con rắn đó là gì ? Thưa là tội lỗi phát xuất từ thân phận phải chết của chúng ta. Còn con rắn được treo lên là gì ? Đó là Đức Kitô chịu chết trên thập giá. Vết thương do rắn làm chết người, còn cái chết của Chúa thì ban sự sống.

Đức Kitô là sự sống, thế mà Người đã bị treo trên thập giá. Đức Kitô là sự sống, thế mà Người đã chết. Nhưng trong cái chết của Người, sự chết đã chết. Khi Đức Kitô chết, sự sống đã tiêu diệt sự chết, nguồn sung mãn của sự sống đã chôn vùi sự chết, sự chết đã bị nuốt chửng trong thân xác của Người. Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng sẽ nói điều đó, trong ngày sống lại, khi hát khúc khải hoàn: Hỡi tử thần, đâu chiến thắng của ngươi ? Hỡi tử thần, đâu nọc độc của ngươi ?

 Thưa anh em, từ bây giờ tới khi được chữa lành cho khỏi tội, chúng ta hãy nhìn lên Đức Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, cũng như những ai nhìn lên con rắn đồng, không phải chết vì rắn cắn, thì những ai lấy đức tin mà chiêm ngắm cái chết của Đức Kitô, cũng sẽ được chữa lành khỏi vết thương tội lỗi.

Nhưng những người đó được cứu chữa cho khỏi chết, để được sống đời này, còn Đức Kitô thì nói với chúng ta: để được sống đời đời.

 

This entry was posted in CÁC THÁNH. Bookmark the permalink.