DẤU CHỈ NGÀY MỚI (Thánh Ephrem)

DẤU CHỈ NGÀY MỚI 

   Lạy Chúa, xin lấy ánh sáng ngày mới, ánh sáng của sự nhận biết Chúa, mà xua đuổi đêm đen, đế tâm trí chúng con được soi sáng mà toàn tâm toàn ý phụng sự Ngài. Xin cho đời sống chúng con được ngập tràn ơn thánh phục sinh và xin đổ đầy lòng chúng con niềm hoan lạc vĩnh cửu.

   Lạy Chúa, xin cho chúng con được ữung thành phụng sự Chúa, và nhờ đó được khắc ghi dấu chỉ của Ngày Mới, ngày không còn lệ thuộc biến động của thời gian. Qua các bí tích của Chúa, mỗi ngày, chúng con đang ôm chặt lấy Chúa và đón nhận Chúa vào lòng: xin cho chúng con cảm nhận nơi mình sự phục sinh mà chúng con .hằng mong đợi. Nhờ hồng ân Phép Rửa, chúng con đang cất giấu nơi mình kho tàng của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin sự Phục sinh của Chúa gia tăng trong chúng con sức sống thiêng liêng và ước gì khi chiêm ngắm những mầu nhiệm của Chúa, chúng con nhận biết Chúa rõ ràng hơn. Lạy Chúa, xin thúc đây chúng con mau tiến về thành thánh, quê hương vĩnh cửu, và nhờ chiêm ngắm mà đạt đến đó ngay từ bây giờ.

Thánh Ephrem

This entry was posted in CÁC THÁNH. Bookmark the permalink.